Etex gaf een obligatielening uit om zijn financieringsbronnen te diversifiëren. Deze obligatielening wordt beheerd door Etexco, onze thesaurievennootschap die instaat voor ons financiële beheer.

De obligatielening werd geplaatst op de NYSE Euronext Brussel op 12 september 2012. De vervaldatum is 31 maart 2017 en de jaarlijkse coupon bedraagt 5 %. Obligatiehouders mogen onze jaarlijkse aandeelhoudersvergadering bijwonen.

Meer informatie over de obligatielening vindt u op de website van Etexco.