Een lange geschiedenis, een veelbelovende toekomst

Sinds de oprichting in 1905 is Etex uitgegroeid van een Belgisch familiebedrijf tot een internationale industriële groep die bouwmaterialen produceert en verkoopt. Ontdek de troeven en vooruitzichten die Etex uniek maken.

Een beproefd trackrecord

 • Wij groeien gestaag, al meer dan een eeuw
  De geschiedenis van Etex wordt gekenmerkt door geografische expansie en diversificatie in producten en technologieën. Bovendien versterken we onze positie al meer dan een eeuw met doelgerichte overnames en greenfield-investeringen overal ter wereld.
 • We beschikken over een sterke, internationale industriële en commerciële basis
  Vandaag telt Etex meer dan 15.000 medewerkers, die werken in 107 fabrieken en in talrijke verkoopkantoren in 42 landen. We streven ernaar om in zorgvuldig gekozen markten een vooraanstaande positie in te nemen en hebben ons bedrijf onderverdeeld in vier wereldwijde divisies die zich elk op een specifiek segment richten.
  Onze lokale merken hebben een goede naam in hun respectievelijke markten. Onze producten doen het al lange tijd zo goed omdat ze inspelen op lokale behoeften en wensen. Ze worden geroemd en gewaardeerd door zowel huiseigenaars en architecten als installateurs en distributeurs.
 • Geëngageerde aandeelhouders ondersteunen ons ervaren management
  De duidelijke bestuursstructuur van Etex verzekert duurzame resultaten. Onze raad van bestuur — met onder meer vertegenwoordigers van de familiale aandeelhouders en externe experts — beschikt over de ervaring en kennis om de bedrijfsrisico’s proactief en doeltreffend te beheersen. Het directiecomité is evenwichtig samengesteld tussen business en ondersteunende functies, en zorgt voor een matuur en pragmatisch management.
  Bovendien kunnen we blijvend rekenen op de sterke steun van onze aandeelhouders die hun vertrouwen schenken aan Etex en zijn managementteam, zodat we keuzes voor de lange termijn kunnen maken. Al meer dan 100 jaar blijft de stichtende familie dicht betrokken bij Etex.

Veelbelovende vooruitzichten

 • Wij werken op basis van degelijke financieel beheer
  Bij Etex doen we al het mogelijke om het vertrouwen dat we krijgen van onze investeerders, aandeelhouders en andere stakeholders om te zetten in rendabele groei. Dat doen we met doelgerichte investeringen, een gezonde cashflow en een financiële schuldratio die we actief verder verlagen.
 • Wij reageren strategisch op de trends in de markt
  Om te reageren op de huidige trends in de markt en te anticiperen op de toekomstige uitdagingen, heeft Etex een strategie ontwikkeld die steunt op drie pijlers. Zo kunnen we inspelen op de vier megatrends die we waarnemen: snelle verstedelijking, klimaatverandering en tekort aan hulpbronnen, disruptieve technologie en gedeelde wereldwijde verantwoordelijkheid.
 • Wij kiezen er bewust voor om onze verantwoordelijkheid te nemen
  Zorgvuldig omgaan met ons asbestverleden is van het grootste belang voor Etex. Daarbij gaat onze aandacht naar de vergoeding voor slachtoffers, het beheer van bestaande stortplaatsen, het vermijden van verdere blootstelling en de ondersteuning van medisch onderzoek. Ook naar onze medewerkers overal ter wereld nemen we actief en bewust onze verantwoordelijkheid op en streven we ernaar om hun veiligheid en gezondheid elke dag te garanderen.
  Daarnaast willen we ons steentje bijdragen aan een betere samenleving. We werken samen met de internationale ngo Selavip en met lokale organisaties aan betaalbare, veilige en gezonde huisvesting voor mensen in nood. Op dat vlak kunnen wij echt een verschil maken.