De drijvende kracht achter Etex? Dat zijn onze 15.000 medewerkers. Daarnaast geven ons Executive Committee en onze raad van bestuur de juiste richting aan.

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van Etex is toevertrouwd aan onze CEO Paul Van Oyen en het Executive Committee.

0
CEO, Heads of Division and support functions.
Onze structuur

Al meer dan een eeuw kent Etex zowel geografische groei als productdiversificatie. Onze structuur weerspiegelt die dubbele expansie: vandaag zijn we georganiseerd in globale divisies.

In 2017 worden de regio’s Latijns-Amerika en Afrika geïntegreerd in deze organisatiestructuur.

Etex
Building
Performance
Etex
Roofing
Etex
Façade
Etex
Industry
Raad van Bestuur

Onze Raad van Bestuur bepaalt onze algemene strategie, beslist over grote investeringen en waakt over bedrijfskwesties. De Raad is samengesteld uit afgevaardigden van zowel aandeelhouders als het management, en met daarnaast onafhankelijke bestuurders. Drie comités gaan dieper in op specifieke kwesties en brengen hierover advies uit aan de Raad van Bestuur:

0
Strategisch
Comité
Risk and
Audit-
comité
Selectie- en
Remuneratie-
comité
Corporate Governance

Bij Etex houden we ons aan de principes van Deugdelijk Bestuur (Corporate Governance). Onze structuur is ontworpen om onze bedrijfsprestaties te optimaliseren en tegelijk de risico’s te beperken. We doen dit op een transparante manier, met zorgvuldig uitgebalanceerde bestuursorganen die voldoende toezicht, controle en informatie bieden.

Vanaf 1 september 2016

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van Etex is toevertrouwd aan onze CEO Paul Van Oyen en het Executive Committee.

0
CEO, Heads of Division and support functions, Head of Region
Onze structuur

Al meer dan een eeuw kent Etex zowel geografische groei als productdiversificatie. Onze structuur weerspiegelt die dubbele expansie: vandaag zijn we georganiseerd in globale divisies.In 2017 worden de regio’s Latijns-Amerika en Afrika geïntegreerd in deze organisatiestructuur. De Ceramics Division wordt momenteel verkocht

EtexBuildingPerformance
EtexRoofing
EtexCladding
EtexIndustry
EtexCeramics
Raad van Bestuur

Onze Raad van Bestuur bepaalt onze algemene strategie, beslist over grote investeringen en waakt over bedrijfskwesties. De Raad is samengesteld uit afgevaardigden van zowel aandeelhouders als het management, en met daarnaast onafhankelijke bestuurders. Drie comités gaan dieper in op specifieke kwesties en brengen hierover advies uit aan de Raad van Bestuur:

0
StrategischComité
Risk andAudit-comité
Selectie- enRemuneratie-comité
Corporate Governance

Bij Etex houden we ons aan de principes van Deugdelijk Bestuur (Corporate Governance). Onze structuur is ontworpen om onze bedrijfsprestaties te optimaliseren en tegelijk de risico’s te beperken. We doen dit op een transparante manier, met zorgvuldig uitgebalanceerde bestuursorganen die voldoende toezicht, controle en informatie bieden.

Vanaf 1 september 2016

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van Etex is toevertrouwd aan onze CEO Paul Van Oyen en het Executive Committee.

0
CEO, Heads of Division and support functions, Head of Region
Onze structuur

Al meer dan een eeuw kent Etex zowel geografische groei als productdiversificatie. Onze structuur weerspiegelt die dubbele expansie: vandaag zijn we georganiseerd in globale divisies.In 2017 worden de regio’s Latijns-Amerika en Afrika geïntegreerd in deze organisatiestructuur. De Ceramics Division wordt momenteel verkocht

Europesebouw-materialen
Zuid-Amerika
Afrika
Siniat
Brand-bescherming &Isolatie
Raad van Bestuur

Onze Raad van Bestuur bepaalt onze algemene strategie, beslist over grote investeringen en waakt over bedrijfskwesties. De Raad is samengesteld uit afgevaardigden van zowel aandeelhouders als het management, en met daarnaast onafhankelijke bestuurders. Drie comités gaan dieper in op specifieke kwesties en brengen hierover advies uit aan de Raad van Bestuur:

0
StrategischComité
Risk andAudit-comité
Selectie- enRemuneratie-comité
Corporate Governance

Bij Etex houden we ons aan de principes van Deugdelijk Bestuur (Corporate Governance). Onze structuur is ontworpen om onze bedrijfsprestaties te optimaliseren en tegelijk de risico’s te beperken. We doen dit op een transparante manier, met zorgvuldig uitgebalanceerde bestuursorganen die voldoende toezicht, controle en informatie bieden.