Drie strategische prioriteiten bepalen hoe Etex wil groeien en de uitdagingen aangaan waarvoor de bouwsector de komende jaren komt te staan.

Tegen 2050 zullen zeven op tien mensen in steden wonen. Deze snelle verstedelijking verhoogt de nood aan betere bouwproductiviteit en innovatieve methodes zoals modulair bouwen. De toenemende klimaatverandering en het tekort aan hulpbronnen maken de overgang naar energie-efficiënte bouwoplossingen en een cradle-to-cradle aanpak des te dringender.

Om de productiviteit op te drijven, moet de bouwsector werk maken van baanbrekende technologieën, zoals 3D printing, robotica, automatisering, drones, big data en slimme technologie. Om succesvol te zijn leveren bedrijven meer inspanningen om vertrouwen te verdienen en een wereldwijde verantwoordelijkheid te delen.

Deze megatrends raken de kern van ons bedrijf, en wij hebben de volgende strategische prioriteiten vastgelegd.

Rendabele groei

Om het juiste evenwicht te vinden tussen sneller groeien en winst genereren, bouwen wij sterke relaties op met onze klanten . Daarbij is innoveren volgens hun behoeften een succesfactor.

Omdat we onze markten nog beter willen begrijpen voerden we in 2016 een nieuwe organisatiestructuur in. We standaardiseerden en verbeterden onze manier om oplossingen te ontwikkelen die beantwoorden aan echte klantenbehoeften. Bovendien hebben we ons portfolio aangepast aan onze sterktes en de noden in de markt, en nieuwe markten en regio’s verkend. We rolden een Sales Excellence-programma uit en ontwikkelden digitale tools om onze innovatie- en commerciële activiteiten te ondersteunen.

Operationele performantie

Wij willen beter worden in wat we doen en in hoe we dat doen. Daarom brengen we continu verbeteringen aan in onze interne processen. De rode draad daarbij is ons engagement voor een veilige werkplek.

Zo hebben we een functie gecreëerd die wereldwijd de operationele performantie opvolgt evenals een aankooporganisatie, en hebben we onze organisatie waar nodig systematisch aangepast. Ook voerden we gestandaardiseerde IT-systemen en engineeringmethodes in en startten we overal ter wereld doeltreffende veiligheidsprogramma’s en -opleidingen op.

Betrokken medewerkers

Sterke mensen maken sterke bedrijven. Wij delen gemeenschappelijke waarden en geven onze medewerkers alle kansen om hun expertise en talent verder te ontwikkelen en samen te werken als innovatieve teams.

Enkele voorbeelden van hoe we op dit vlak actie ondernemen. Onze bedrijfswaarden beschrijven wat het betekent om deel uit te maken van Etex. We hebben programma’s die de leiderschaps- en managementvaardigheden van onze medewerkers verder aanscherpen, en met nieuwe tools verbeteren we ons team- en talentbeheer. Ten slotte hebben we initiatieven die de carrièremogelijkheden van onze medewerkers uitbreiden en de interne mobiliteit bevorderen.

Onze bedrijfswaarden —Passie voor perfectie, Mensen verbinden, Innoverend leiderschap — gebruiken we als leidraad om onze strategische prioriteiten te realiseren.

Lees meer over de waarden van Etex.