Etex streeft ernaar om de innovatieve leider te zijn in duurzame en betaalbare bouwoplossingen. Vier sterke pijlers helpen ons om die visie te realiseren.

De relatief conservatieve bouwindustrie staat voor nieuwe uitdagingen. In Europa wordt de regelgeving strenger en stijgt de vraag naar ecologische materialen. De Westerse markten worden geconfronteerd met verouderende gebouwen, een tekort aan geschoolde werknemers en stijgende loonkosten. Tegelijk neemt in groeimarkten de vraag naar comfortabele woningen toe. Om tegemoet te komen aan al deze noden en te anticiperen op nieuwe trends, heeft Etex een strategie ontwikkeld, gebaseerd op vier pijlers.

Leiderschap: meespelen aan de top

Als industriële topspeler ambiëren we duurzame groei in vier segmenten, waarin we willen worden erkend als experts. Deze ambitie realiseren we door te investeren in onze kernactiviteiten, door onze gerenommeerde merken te promoten en actief te zoeken naar marktopportuniteiten.

Innovatie: versnellen en differentiëren

Zelfs in de eerder conservatieve bouwsector is innovatie de motor van onze activiteiten. We investeren ongeveer 1 % van onze jaarlijkse omzet in innovatieprojecten, die zowel lopen in onze drie R&D-centra als in onze bedrijven. Dat ondersteunt onze groei en versterkt onze concurrentiepositie. Een ander cijfer zet die ambitie kracht bij: we stellen ons tot doel om 20 % van onze omzet te halen uit producten van minder dan vijf jaar oud.

Operational excellence: focus op efficiëntie

Bij Etex stellen we alles in het werk om onze bedrijfsstructuren, processen en tools te verbeteren. We maken onze producten tegen de laagste kostprijs, door energiegebruik en grondstoffen tot een minimum te beperken en door onze aankopen te centraliseren. Maar onze efficiëntie gaat nog verder: we dringen administratieve kosten terug dankzij onze Shared Service Centres en een globaal kostenbesparingsprogramma. Lokale best practices worden op groepsniveau gedeeld dankzij, onder meer, een krachtige CRM-tool, een groepsintranet en onze wereldwijde innovatie-aanpak.

Cultuur van topprestaties: competenties volop benutten

People management is een belangrijke hoeksteen van onze cultuur van topprestaties. Terwijl we onze mondiale processen verder uitwerken, cultiveren we ook lokaal ondernemerschap. Onze lokale mensen kennen immers hun markten het best. Bovendien moedigen we elke Etex-medewerker aan om op een resultaatgerichte manier topprestaties te leveren, door initiatief te nemen en business opportuniteiten te verkennen. Om dit verder te ondersteunen, werven en trainen we getalenteerde mensen en helpen we hen om hun expertise en competenties uit te bouwen.