Miljø

Hos Etex ønsker vi at være en aktiv partner i at finde løsninger. I vores ambition om at reducere negative effekter og opskalere positive effekter ser vi på, hvor vores aktiviteter kan have den største løftestang for at bidrage til bæredygtige udviklingsmålene relateret til miljøet., såsom klimamål 13 'Climate Action'.
I 2020 besluttede vi at prioritere dekarbonisering, herunder brugen af vedvarende energi, samt cirkularitet, med et første fokus på affaldshåndtering.

Overgang til kulstofneutralitet

Vi støtter den europæiske grønne aftale og dens forpligtelse til at nå netto-nul CO2-påvirkninger senest i 2050. Mens vi stræber efter at være en aktiv partner, der arbejder tæt sammen med andre aktører i vores værdikæde for at løse klimaproblemer, undersøger vi de mest virkningsfulde måder at reducere CO₂-emissioner på i vores egen drift. Et vigtigt skridt i vores energistyringstilgang er overgangen af vores elforsyning fra ikke-vedvarende kilder til certificerede vedvarende kilder. I dag kommer 71,8 % af vores verdensomspændende indkøbte elektricitet fra vedvarende kilder, mens vi har nået 100 % på alle vores europæiske steder såvel som i Chile.

graph---green-electricty-produced-and-purchased-sr---p.-35@2x.png


% Grøn elektricitet produceret og købt i forhold til
Det samlede elforbrug

 

Entusiasmen fra vores dedikerede grønne team sammen med vores kolleger, der har ansvaret for energistyring og CO₂-regnskab, gjorde det muligt for os hurtigt at opnå 100 % certificeret CO₂-fri og vedvarende elektricitet i 2020 overalt i Europa og Chile. Derudover arbejder vi aktivt på at få installeret flere solcellepaneler på vores fabrikspladser.

Image Hexagon - Alain Bourgeois (SR - p.35) 300 x 300.png

Alain Bourgeois,
Purchasing Category Manager Energy,
Etex Brussels, Belgien

 

2020 CO₂ udledning

Scope 1.png

Anvendelsesområde 1

722,874.92
tons calli

Brutto direkte CO₂-emissioner fra brug af energi i fremstillingen (naturgas, flydende brændstoffer, biomasse) og brug af brændstoffer i vores køretøjer, der opererer i stenbrudene og på fabrikkerne.

 

 

Scope 2.png

Anvendelsesområde 2

71,197.87
tons calli

Bruttobaseret energi - indirekte CO2-udledning fra indkøbt elektricitet.

  

 

Scope 3.png

Anvendelsesområde 3

Indirekte emissioner fra alle andre aktiviteter, for eksempel ind- og udgående transport fra vores entreprenører, genereret affald, indkøbte varer og tjenester samt medarbejdernes pendling og forretningsrejser.

Anvendelsesområde 3-emissioner indgik ikke i Etex's overvågning i 2020.


graph---green-electricty-produced-and-purchased-sr---p.-35 copy@2x.png


GHG-emissionsintensitet -
omfang 1 + 2

(Tons calli/t)

 
 

 

Vandforvaltning

Vand er en vigtig ressource, som vi fx bruger i vores produktionsprocesser, samt til køleformål. I 2020 udgjorde vores vandudtag i alt 5.875.521 megaliter. Den største del af det tilbagetrukne vand fordamper eller er indlejret i vores færdige produkter på grund af krystallisationsprocessen i nogle råmaterialer.

 

Vores produktioner er tilskyndet til at genbruge og reducere vandudledningen. Dette omfatter udledning til spildevand og overfladevand. Vi forbehandler eller behandler vores spildevand før udledning i henhold til lokale krav. Hvor det er relevant, overvåger vi relevante spildevandsparametre.

graph--water-withdrawal-intensity-sr---p.-37-1@2x.png

Vandudtrækningsintensitet
(megaliter/t)

 

graph--total-water-discharge-sr---p.-37.jpg

Total vandudledning
(megaltere)

 

Image- Insect hotel (SR - p.38).png

 

Fokus på biodiversitet og økosystemer

Sunde økosystemer, biodiversitet og den naturlige kapital, de giver, er en rigdom, som vi alle deler. F.eks. ændrer vi ved vores minedrift uundgåeligt den jord, vi bruger. En gennemgribende genopretning af landskabet i videst muligt omfang straks efter ophør af mineaktiviteterne i et bestemt område minimerer påvirkningen af landskabet. De gennemførte restaureringer resulterer i et nul-netto tab af biodiversitet og fører i nogle tilfælde endda til en højere biodiversitetsværdi sammenlignet med det øjeblik, hvor vi erhvervede koncessioner til at bruge jorden.

Vi samarbejder også med andre industriaktører for at fremme de metoder, som industrien anvender til at behandle spørgsmålet om biodiversitet. Derudover følger vi globale udfordringer i forbindelse med biodiversitet som f.eks. tab af bestøvning gennem reduktion af populationer af bestøvende insekter. I 2020 designede vi 11 insekthoteller, der er blevet installeret på udvalgte steder i Europa.