Cirkularitet

Reference image

For Etex er affald ikke spild, men en værdifuld ressource, som kan genbruges og omdannes til noget nyt. I 2021 identificerede vi en plan for førende cirkulær økonomi i vores sektor. Vi har sat et sæt mål for 2030, der dækker hele spektret af vores værdikæde. I mellemtiden har vi optimeret vores nuværende processer i forbindelse med affaldshåndtering og ansvarlig sourcing, innovation og samarbejde og fokuseret på de cirkulære fordele ved vores produkter.

 

CIRC.png

 

Reference image

Vores køreplan for cirkularitet:
3 cirkulære procesløsninger

 

1
Cirkulært indhold i design
 

2
Nul affald, der sendes til deponering
 

3
Tag tilbage og genbrug

 

roadsign_SR21.png

Reference image

Vores 2030 mål for cirkularitetOur Circularity Goals 2030 graph.png

Reference image

Kort sagt - vores affaldshåndtering
tal i 2022

220,285
Samlet vægt af genereret affald
i metriske tons
Heraf
Samlet vægt af affald
rettet mod bortskaffelse
i tons (uden for produktionsstedet):
71057
Heraf
Ufarligt affald: 65000
Heraf
Farligt affald: 6462

Heraf forbrænding
med energigen-vinding:
3268

Heraf deponerings-anlæg:
61732


Heraf forbrænding
med energigen-vinding:
4129

Heraf deponerings-anlæg:
2333


Heraf
Samlet vægt af affald
afledt fra bortskaffelse
i tons (uden for produktionsstedet):
149227
Heraf
Ufarligt affald: 139143
Heraf
Farligt affald: 10084

Heraf, klargjort til genbrug:
11241

Heraf genanvendt:
127902


Heraf, klargjort til genbrug:
37

Heraf
Genbrugt:
10047


roadsign_SR21.png

 

Vores mål er at opnå nul affald, der sendes til deponering i 2030

En af vores cirkulære prioriteter er at opnå 100% omledning af affald, der ender på lossepladser. Samlet set har affaldet til deponering i 2022 været stabilt med et lille fald i vores ikke-farlige affald fra 63.473 i 2021 til 61.732 ton.