Dekarbonisering

Reference image

I 2021 sætter vi kursen mod en yderligere reduktion af vores energiforbrug og et skift i energikilder og teknologier på globalt plan. Som følge heraf har vi reduceret vores drivhusgasudledning (GHG) baseret på det samme omfang som i 2020. I mellemtiden udgør grøn elektricitet 82% af vores samlede forbrug i 2021 sammenlignet med 72% i 2020.

DEC_2.png

Reference image

Målet er kulstofneutralitet

I 2021 sætter vi kursen mod en yderligere reduktion af vores energiforbrug og et skift i energikilder og teknologier på globalt plan. Som følge heraf har vi reduceret vores drivhusgasudledning (GHG) baseret på det samme omfang som i 2020. Med vores første fase ambition om en reduktion på 35% af de fælles områder 1 og 2 af drivhusgasemissionsmissitensiteten inden 2030 (i forhold til en 2018-basislinje), brugte vi med succes året til at komme videre på vores koncerndækkende køreplan for dekarbonisering. Da der findes muligheder for reduktion af CO2-udledning i hele værdikæden, indledte vi en første evaluering af omfanget 3-emissioner, som udgør ca. 62 % af vores samlede emissioner (indirekte emissioner). De vigtigste drivkræfter i anvendelsesområde 3 er brugen af cement i vores aktiviteter inden for fibercement, up-stream-emissioner fra brændstof- og energirelaterede aktiviteter, brugen af gips og papir i vores gipspladefase samt ind- og udgående transport af råmaterialer og færdigprodukter til alle aktiviteter. Vi vil gennemgå og udvikle denne første analyse i 2022 på lande- og produktniveau på en kvantitativ tilgang, herunder også de nyligt erhvervede aktiviteter i vores isoleringsaktiviteter.

HVOR VORES CO2 EMISSIONER FOREKOMMER

Scope 1.png
Anvendelsesområde 1

24,7%


Drivhusgasemissioner fra kilder, der ejes eller kontrolleres direkte af virksomheden

Scope 2.png
Anvendelsesområde 2

4,9%


Drivhusgasemissioner som følge af den energiproduktion (f.eks. elektricitet, Varme, damp osv.) , som virksomheden har købt

Scope 3.png
Anvendelsesområde 3

70,4%


Drivhusgasemissioner fra kilder og aktiviteter , der indirekte er relateret til Etex-aktiviteter (både før og efter)

 

graph---green-electricty-produced-and-purchased-sr---p.-35 copy@2x.png

Drivhusgasemissionsintensitet -
omfang 1 + 2


(T COTANE/T af fremstillede varer, der kan sælges)

 

 

Gebouw met schaduw.png