Fællesskabsrelationer

Reference image

At være global og handle lokalt
er en del af vores identitet

Vi nyder godt af lokale talenter og af udbuddet af lokale varer og tjenesteydelser. Vi ønsker at deltage i en lang række frivillige initiativer, der tilbyder støtte til lokalsamfundene gennem partnerskaber og sociale projekter. Vi mener, at vores teammates kender deres lokalsamfund bedst, og vi er stolte af de mange projekter og aktioner, der er iværksat over hele verden, og som er baseret på bevidstheden om deres lokalsamfunds behov. Se nogle af dem nedenfor!

Nogle eksempler på, hvordan vi har støttet
vores lokalsamfund i de seneste år.

Projekter