Mangfoldighed, lighed og inklusion

Reference image

Etex kultur handler om at samarbejde, motivere, inspirere og tage sig af hinanden. Vi ved, at vores succes afhænger af vores talentfulde og mangfoldige medarbejderbase. Vi er overbeviste om, at mangfoldighed i tænkning hjælper os med at levere en stærk og bæredygtig præstation. Det er også essentielt for os, at alle føler sig som en del af teamet. I denne ånd er vi forpligtet til lige muligheder og nultolerance over for forskelsbehandling, som er fastsat i vores adfærdskodeks.

DIVERSITY_icon.png

Reference image

Vores mål for 2025

Vores mål er at give alle Etex teammates de samme muligheder og at fjerne systemiske hindringer for inklusion. Samtidig vil vi fortsætte med at vurdere vores resultater med hensyn til ligestilling mellem kønnene for at sikre fremskridt hen imod en mere ligelig repræsentation af mænd og kvinder på tværs af de forskellige niveauer i organisationen og for at identificere potentielle barrierer og muligheder for at fremskynde forandringerne.

 

roadsign_SR21.png

1
Styrke styreformer og rammer
 

  Dækker 100 % af teammates efter politikker, procedurer og praksis for mangfoldighed, lighed og inklusion. Gør mangfoldighed, lighed og inklusion til en integreret del af alle faser i medarbejdernes livscyklus:
 
  • Løse systemiske hindringer for integration gennem globale politikker og procedurer
  • Øge mangfoldigheden f.eks. gennem ansættelsesprocesser og talentstyring
 
2
Træne 100 % af teammates i mangfoldighed, lighed og inklusion
 

 

Opbygge en inklusionskultur ved at tage hånd om ubevidst bias og forbedre forståelsen af mangfoldighed, lighed og inklusion.

 

 

 

 
 
3
Fjerne lønforskellen mellem kønnene
 

  Opnå ligeløn for arbejde af samme værdi:
 
  • Analysere eksisterende kompensationsstrukturer og pakker
  • Gennemgå kompensations- og ydelsespolitikker

DE&I Manifesto_Website.png

Our commitment to diversity, equity & inclusion ​

Our commitment to diversity, equity & inclusion ​

At Etex, diversity, equity & inclusion (DE&I) is embedded in our culture and processes. We have created a guiding document to inform internal and external stakeholders about our goals and commitments related to DE&I. To ensure progress, we will monitor and track the evolution of defined indicators of our commitment to DE&I.

Discover how we are committed to DE&I in your preferred language.

Reference image

Teammate Stories

Vi har samlet inspirerende historier fra Etex teammates verden over og deler dem her med alle. Vi hjælper med at skabe en følelse af stolthed på tværs af team og landegrænser, så vores team kan inspirere hinanden og hele verden.

II vores seneste undersøgelse af medarbejderengagement var 76 % af de kvindelige og 77 % af de mandlige teammatesr enige om, at ledelsen støtter mangfoldighed, lighed og inklusion hos Etex. Det er et godt resultat, men der er plads til forbedringer.

 

Derfor inviterede vi nogle teammates til at dele deres tanker og personlige erfaringer om mangfoldighed, lighed og inklusion. Deres historier vil bidrage til at øge bevidstheden om dets betydning og gøre Etex til den bedste arbejdsplads for alle.

Valentyna Aliieva,
Ukraine

Valentyna Aliieva,
Ukraine

"We feel welcome and protected. Many people who work here have different mentality, religions, and worldviews, but the company knows how to unite us into a single team."
 

Team Sigmat, United Kingdom

Team Sigmat, United Kingdom

"One of the greatest things that we enjoyed the most in our company is the wide diversity between us. With such, it has been a great work environment full of support and teamwork."

Cheong Mun Keat,
Malaysia

Cheong Mun Keat, <br> Malaysia

Cheong Mun Keat,
Malaysia

"I am very inspired by the way in which different functions and countries like Singapore, Indonesia, Hong Kong, Australia, LATAM, Europe etc., interact to develop lightweight solutions "
Reference image

Fakta og tal

Teammates.png

Teammates on 4 continents

(98 nationalities)

Employee turnover.png

Employee turnoverEmployees by gender.png

Etex employees
by gender


Employees by type.png

Etex employees
by type


Board members by age.png

Board members
by age


Board members by gender.png

Board members
by gender


Excomm age by group.png

Executive Committee
Age by group


Excomm by gender (1).png

Executive Committee
by gender