Tænk cirkulært

Her vil vi hen

I en cirkulær tilgang forbliver ressourcer indeholdt i materialer tilgængelige for økonomien og samfundet i stedet for at gå tabt gennem deponering eller forbrænding. I vores ambition om at understøtte cirkularitet er vi inspireret af cradle to cradle (C2C) principper. C2C er baseret på naturens model, hvor alt er en ressource, energi er vedvarende, mangfoldighed og samarbejde er normen, og et systemisk syn er essentielt. En sådan cirkulæritet har klare fordele, idet den modvirker ressourceudtømning, samtidig med at den tilbyder omkostningseffektivitet og sikrer den langsigtede forsyning af ressourcer og materialer.

 

circular economy.png

 

Tre måder til at frigøre potentialet for cirkulæritet

Optimization 2@3x.png

Optimering

af vores nuværende processer relateret til affaldshåndtering, ansvarlig sourcing og relaterede aktiviteter

Innovation 2@3x.png

Innovation

at finde nye og praktiske løsninger til at forbedre vores produkter og processer

Collaboration@3x.png

Samarbejde

Da cirkularitet i en værdikæde er baseret på, at alle aktører arbejder sammen

Den cirkulære Etex økonomimodel

Screenshot 2022-01-03 at 13.46.12.png

Teammate story

Nul affald til deponering

2020 var et skelsættende år for vores ambition om nul deponering. Vores fabrikker i Storbritannien og Italien var de første til at nå dette ambitiøse mål ved at implementere genbrugs- eller genbrugsløsninger for alle typer affald, der genereres på stedet.

 


% Affald deponeret / Samlet behandlet affald

 

Det er spændende at udforske mulighederne for at genbruge og genbruge produkter og materialer uden at miste værdi over tid. Mens gips har meget gode genanvendelsesegenskaber og kræver relativt lav energi for at gøre det, udgør materialer som fibercement mere tekniske vanskeligheder. Jeg kan godt lide at se ud over mekaniske genbrugsprocesser: hvordan kan forskellige affaldsstrømme, potentielt på tværs af industrier, forbehandles og kombineres for at skabe nye produkter? Med vores fremtidssikrede strategi, samt ved at kombinere vores individuelle handlinger med en kollektiv tilgang, er vi sikre på, at vi fortsat kan hæve barren for vores affaldshåndtering.

Steven Wante,
Recycling Stream Manager,
Etex Belgien

Slip nye ideer løs for en bæredygtig fremtid

For at skabe en ny cirkulær værdikæde må vi udvikle nye løsninger. Vi mener, at innovation er nøglen i denne omstilling for at opnå både økonomiske fordele og en reduktion af miljøpåvirkninger i hele vores produktportefølje. I 2020 øgede vi vores ressourcer yderligere for at undersøge, hvordan vi kan sætte skub i disruption og producere løsninger, der er teknisk overlegne, men som også fremmer vores ambitioner om bæredygtighed i overensstemmelse med vores strategi for letvægtsmaterialer.

Vores proaktive ånd afspejles også i vores Future Lab, som blev oprettet i 2020, hvor vi søger efter eksterne innovative teknologier, der skal integreres i vores aktiviteter. Mere end 50 % af vores fremtidige laboratorieaktiviteter er fokuseret på bæredygtighedsfordele.

 

Innovation_toppriority.png