Vores rammer for bæredygtighed

Vi ønsker at skabe langsigtet værdi for vores kunder, medarbejdere, aktionærer og andre interessenter ved at imødekomme deres voksende behov for bæredygtige løsninger. Det kan kun ske ved at se på, hvordan Etex opererer på det økologiske, sociale og økonomiske område.

 

HVORDAN VI KOM DERTIL

 

nov. 2019 jan. 2020 juli 2020
arrow-white.svg arrow-white.svg arrow-white.svg
Første ESG-rating

Første meddelelse om fremskridt i forbindelse med FN's Global Compact

Første meddelelse om fremskridt i forbindelse med FN's Global Compact

okt. 2020 nov. 2020 mar 2021
arrow-white.svg arrow-white.svg arrow-white.svg

Oprettelse af Etex-matrixen for væsentlighed

Anden ESG-rating

Definition af Etex' CSR-strategi

juli 2021 okt. 2021 2022
arrow-white.svg arrow-white.svg arrow-white.svg

Definition af prioriterede bæredygtig-hedsområder

Offentligg-ørelse af vores første bæredygtig-hedsrapport Offentligg-ørelse af vores anden bæredygtig-hedsrapport

En klar vej til en bæredygtig fremtid

Alle 193 lande i FN har vedtaget en plan for at opnå en bedre fremtid for alle ved at sætte en stopper for ekstrem fattigdom, bekæmpe ulighed og uretfærdighed og beskytte vores planet. Disse mål for bæredygtig udvikling (Sustainable Development Goals (SGD'er)) omfatter 17 mål for år 2030.

Gennem en omfattende øvelse, der involverer vores topledere i alle divisioner og regioner, valgte vi 10 overordnede mål, som de mest relevante for Etex.

Sundhed og trivsel Anstændige jobs og økonomisk vækst
Rent vand og sanitet Bæredygtige byer og lokalsamfund
Kvalitetsuddannelse

Bæredygtig energi

Klimaindsats

Ligestilling mellem kønnene

Ansvarligt forbrug og produktion

Industri, innovation og infrastruktur

 


Sustainable_goals.png

Etex's materialitets matrix

Ved at omsætte vores ambition til virkningsfulde initiativer, der sigter mod at nå SGD´erne, gav en samarbejdsøvelse med en bred vifte af interessenter os en stærk vejledning. Formålet med dette engagement var at identificere listen over bæredygtighedsemner, hvor Etex har størst effekt.

20 emner blev udvalgt fra en liste på 120. I et næste trin besvarede 650 interessenter på en undersøgelse om betydningen af disse emner. Endelig har vi grupperet emnerne under fem temaer, og for at skærpe vores fokus yderligere har vi kortlagt dem efter vigtighed for interessenter og Etex's indflydelse.

Grafiek materiality matrix.png

 

 

PEOPLE 01.png  Employee training and development
02.png  Employee engagement
03.png Inclusion and diversity (employees)
SAFETY &
WELL-BEING
04.png Employee work-life balance, health and well-being
05.png Safety management
COMMUNITY RELATIONS 06.png Community engagement
07.png Responsible economic growth
08.png Customer and stakeholder relations and satisfaction
ENVIRONMENT 09.png Energy and emission management
10.png Renewable energy sourcing
11.png Impact of transport and logistics
12.png Water management
13.png Biodiversity and ecosystem management
14.png Waste management
FUTURE-PROOF CONSTRUCTION 15.png Sustainable products, services and innovation
16.png Circular economy
17.png Responsible materials sourcing
18.png Business ethics
19.png Fair operating practices in the value chain
20.png Pricing integrity, transparency and anti-trust

 

Image- Our ESG risk exposure (Corporate ppt - slide 53).png

Vores eksponering for ESG-risiko

Etex overvåger sin miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige (ESG) risikoeksponering. I 2021 indikerer vores rating på 18,1 ud af 100, at vi har en lav risikoeksponering og er placeret gunstigt blandt vores kolleger.

Vores interessenter hilser klart større forståelse og gennemsigtighed med hensyn til vores risikoeksponeringsscore velkommen, som fastsættes hvert år af den uafhængige myndighed Sustainability.

De bæredygtighedsaktiviteter, vi har igangsat i overensstemmelse med vores CSR-strategi, bidrager direkte til vores risikostyring for bæredygtighed.