Kultur & værdier

Reference image
 

Tre værdier vi deler

Connect & care

Samarbejde er den afgørende drivkraft for en bæredygtig fremtid. Vi fremmer samarbejde, lokalsamfund, partnerskaber og nye måder at arbejde på. Og vi giver folk alle de værktøjer og færdigheder, de har brug for til at samarbejde effektivt.
Reference image
 

Tre værdier vi deler

Pioneer to lead

Vi er resultatorienterede og proaktive. For at levere mest værdi i en skiftende sektor betyder lederskab, at kunden skal være i centrum for vores fortsatte forbedringsindsats og innovationsindsats.
Reference image
 

Tre værdier vi deler

Passion for excellence

Gennem passion, innovation og overholdelse af de højeste standarder leverer vi det allerbedste til vores partnere og kunder. Vi hæver standarden i alt, hvad vi gør, og vi nøjes aldrig med mindre end det allerbedste.
Reference image

Vores adfærdskodeks indeholder vores forventninger til vores medarbejdere, når de arbejder og handler med integritet. Bæredygtighed, afskaffelse af børnearbejde, nul diskrimination og engagement i lokalsamfundene er nogle af vores mange etiske ambitioner.