Nøje forvaltning af vores asbestfortid

Asbest er en del af vores fortid, og vi arbejder til stadighed med omhyggeligt at håndtere vores historie med materialet. Vi kan ikke ændre fortiden, og vi beklager dybt, at mennesker er blevet alvorligt syge på grund af asbesteksponering.

En politik , tre principper

For at sikre, at der er tilstrækkelige supportsystemer på plads, har vi etableret en obligatorisk politik, der gør det muligt for vores virksomheder at administrere deres fortid med stor opmærksomhed. Det er vores største håb, at behandling af asbestrelaterede sygdomme vil få gavn af medicinsk og videnskabelig forskning i fremtiden. Vores politik for hele koncernen er baseret på 3 principper.

Asbests_hex_erstatning.png

Erstatning til ofre

Etex-selskaberne skal sikre, at de, der bliver alvorligt syge på grund af brugen af asbest i deres fabrikker, får en rimelig økonomisk kompensation.

Asbests_hex_forebyggelse.png

Forebyggelse af eksponering

Etex-selskaberne overvåger løbende sine produktionsanlæg for luftbårne asbestfibre og sørger omhyggeligt for sikkerheden i bygninger og lossepladser, mens de afslutter anlægsopgraderinger.

Asbests_hex_forskning.png

Støtte til forskning

Vi støtter og bidrager til medicinsk og videnskabelig forskning i asbestrelaterede sygdomme, deres forvaltning og udvikling af bedre behandlinger.

 

Artboard 1 copy@2x.png

Asbest gennem årene

Siden opdagelsen har dette naturligt forekommende, industrielt relevante mineral været anvendt og anvendes stadig rundt om i verden af forskellige sektorer. Men alle de sundhedsmæssige konsekvenser af indånding af asbestfibre var endnu ikke kendt. Desværre har det taget årtier på verdensplan at forstå risiciene ved asbesteksponering fuldt ud.

I overensstemmelse med reglerne forbød Etex asbest i 2002. Tidligere brugte nogle af vores virksomheder asbest som råstof i produktionsprocessen. Fra 1970'erne traf de foranstaltninger til at reducere koncentrationen af asbest i luften på deres fabrikker. Disse foranstaltninger var i overensstemmelse med lovgivningen og baseret på den videnskabelige viden, der var til rådighed på daværende tidspunkt. Den videnskabelige og medicinske viden udviklede sig imidlertid yderligere, hvilket senere viste, at disse foranstaltninger ikke var tilstrækkelige. Den betydelige gennemsnitlige ventetid for asbestrelaterede sygdomme har påvirket den videnskabelige forståelse af disse sygdomme.

I 1980'erne og 1990'erne blev anvendelsen af asbest reguleret mere strengt, og i 2005 forbød den Europæiske Union fuldstændigt anvendelsen af asbest. Etex forbød brugen af asbest fuldstændigt i 2002 i alle virksomhedens produktionsprocesser.

Navnet Eternit blev brugt til at patentere den teknologi, der blev solgt over hele verden til flere virksomheder, hvoraf flere har overtaget og bevaret navnet på deres virksomhed samt navnet på produktet. Som følge heraf sælger nogle virksomheder i dag, der ikke er tilknyttet Etex-produkter, produkter under navnet Eternit. Det skal også bemærkes, at selv om EU forbyder brugen af asbest, kan asbest stadig anvendes lovligt og sælges i mange lande verden over.

Artboard 1@2x.png

 

 

 

Asbestos_about.png

Om asbest

Asbest er et naturligt mineral, der findes mange steder i verden. I det 20. århundrede blev dette materiale i vid udstrækning anvendt i industrien. Materialets naturlige modstandsdygtighed over for brand og mekanisk og kemisk aggression og dets trækstyrke, isoleringsegenskaber og overkommelige pris gjorde den til et eftertragtet materiale.

Dette forklarer, hvorfor det blev brugt i mange forskellige anvendelser i mange brancher, fra byggeri, kemikalier og husholdningsapparater til skibsbygning og biler. Anvendelser omfatter bygningsisolering, brandbeskyttelse (tog, busser, bygninger), varmebeskyttelse i industrielle processer, husholdningsapparater (f.eks. hårtørrere og brødristere), petrokemisk industri, bilindustrien (bremser, koblinger), vand- og vinfiltre og brandsikkert tøj. Den udbredte forekomst af asbest gør det derfor stadig til et samfundsproblem i dag.

 

 

Etex har øget sit årlige bidrag til kræftfonden Foundation Against Cancerbetydeligt. Mellem 2012 og 2024 vil donationerne nå op på 10 millioner euro.

        Asbest_FAC.png