Vi sætter ambitiøse CSR-standarder, der inspirerer vores værdikæde

 
Som en virksomhed med en global rolle og et langsigtet perspektiv passer vi på vores teammates, vores kunder og vores planete.
 

Aug

Aug

Vi har fået vore egne råd til at blive ved med at være på støj og på at holde dem på en kærlig dag - og sikerhedskultur, vor regler over holderne. Aug. Etex besjæler sig på at få en inklusionskultur , der er jeg trang med vores engagement i på vores Etex team. Vi sørger for at handle alle medarbejdere retsvædigt og med arbejde og ressourcer. Vi slægger på at være på en robust sikerhedskultur og på talentudvikling og uddannelse.

 

CSR-kriterier

CSR-kriterier

For at holde virksomhedernes sociale ansvar og bæredygtighed højt på dagsordenen har Etex's bestyrelse en CSR-komité. Denne komité vil fremsætte forslag og henstillinger til forretningsudvalget, der gør Etex i stand til at bidrage til en bedre verden ved at tilbyde bæredygtige letvægtsløsninger til gunstige priser. Et eksempel på sådan et initiativ er "The Green Team": 30 Etex-eksperter, der rapporterer om vigtige bæredygtighedsproblemer, herunder optimering af vand-, energi- og materialeudgifter og reduktion af emissioner, affald og spildevand.

ESG-risikovurdering

ESG-risikovurdering

ESG-risikovurderinger dækker vurderinger af virksomheder ud fra miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige parametre. Sustainalytics, et eksternt vurderingsbureau, vurderede Etex's bæredygtighedsresultater i 2019, hvilket gav os en lav risikoscore på 19,9 på en skala fra 1 (ubetydelig risiko) til 100 (alvorlig risiko). Ud af 118 selskaber indenfor byggematerialer rangerede Etex som nr. 9. på verdensplan.

Tilmelding til FN Global Compact

Tilmelding til FN Global Compact

Vi blev medlem af FN's Global Compact i januar 2020Dette er et fælles initiativ fra virksomheder, FN-agenturer og -grupper , der repræsenterer arbejdsinteresser og det civile samfund på verdensplan. Etex er en koncern med juridiske enheder og produktionssteder over hele verden, som er en del af de lokale markeder med lokale medarbejdere. Vi forpligter os til de 10 principper i FN's Global Compact, somdækker: Menneskerettigheder, retfærdig arbejdsskik, miljøbeskyttelseog bekæmpelse af korruption. Hos Etex mener vi, at disse principperer afgørende for en virksomhed, der ledes med et langsigtetperspektiv. Etex stræber efter fair skattebetaling i alle lande, vi er aktive i.

Vi arbejder også på tiltag, som støtter op om FN's 17 mål for bæredygtig udvikling i 2030. Vi startede processen med at specificere vores ambitioner, skærpe vores forpligtelser og støtte specifikke mål for bæredygtig udvikling med handlinger.