Investorrelationer

Få adgang til vores seneste resultater, få mere at vide om kommende begivenheder, scan vores årsberetninger og oplev vores engagement i ledelsesprincipper. Vores økonomiske resultater sker gennem vores bestræbelser på at opnå en rentabel vækst, vedholdende operationelle resultater og stærkt engagerede medarbejdere.

 

årsrapport 2021

årsrapport 2021

Meeting the needs of the world

2021 var et meget vellykket år set i lyset af den fortsatte globale ubalance. Vores formål "Inspiring ways of living" er mere relevant end nogensinde før og et udtryk for, hvordan Etex ønsker at imødekomme verdens behov.

Se vores årsberetning 2021

eller Download vores årsrapport

2021 helårsresultater

Revenue 2021 Points@2x.png


Omsætnin

(I mio. EUR.)

 


REBITDA-2021@2x.png


Cash flow
(REBITDA)

(I mio. EUR.)

(1) These values are restated for IFRS 16 (lease) impacts consistently with 2019 with respect to lease debt, leased assets and depreciation of lease assets.

Net recurring profit 2021@2x.png


Fast nettoresultat
(koncernandel)

(I mio. EUR.)

 

Revenue by division 2021_da@2x.png

 

 

Revenue by geography 2021_da@2x.png

 

 

Oplev vores resultater. Se vores halvårsresultater, helårsresultater og årsrapporter for de seneste fem år.

Alle vores finansielle pressemeddelelser

 

Finanskalender

Se vores kalender for at finde ud af, hvornår alle større arrangementer i Etex med deltagelse af vores finansielle interessenter finder sted.

 

Dato Begivenhed
  • 4. april 2022
Helårsresultat 2021 & Årsrapport 2021
  • 25. maj 2022
Ordinær generalforsamling
  • 1. juli 2022
Betalingsdato for udbytte
  • 2. september 2021
Halvårsresultater 2022hq.jpg

Bestyrelsen

 
Vores bestyrelse fastlægger vores overordnede strategi, træffer beslutninger om større investeringer og overvåger virksomhedens forhold. Bestyrelsen består af repræsentanter for både aktionærer og ledelse samt uafhængige direktører.

Van Biesbroeck.png

JOVB BV
repræsenteret ved
Johan Van Biesbroeck,

formand
Download CV

ETX-13816 Bernard_600x600.png

BCCONSEIL SRL
repræsenteret ved sin faste repræsentant
Bernard Delvaux,
CEO
Download CV 

De Lathouwer.png

MucH BV
repræsenteret ved sin faste repræsentant
Muriel De Lathouwer

BOD_Ines-Kolmsee_600x600.png

Ines Kolmsee,
Direktør

Scalmani.png

Teodoro Scalmani,
Direktør

Simonard.png

Christian Simonard,
Direktør

Spinoi.png

Bernadette Spinoy,
Direktør

Thijssen.png

CT IMPACT BV
repræsenteret ved sin faste repræsentant
Caroline Thijssen

Thierry_V.png

Thierry Vanlancker,
Direktør

Van byle.png

ViaBylity BV
repræsenteret ved sin faste repræsentant
Hans Van Bylen

Voortman.png

GUVO BV
repræsenteret ved sin faste repræsentant
Guillaume Voortman

Emsens.png

ARGALI CAPITAL BV
repræsenteret ved sin faste repræsentant
Pascal Emsens

 

Fire arbejdsudvalg analyserer mere indgående specifikke spørgsmål og rådgiver bestyrelsen i overensstemmelse hermed:

• ViaBylity BV, repræsenteret ved Hans Van Bylen, formand

• ARGALI CAPITAL BV, repræsenteret ved Pascal Emsens
• JOVB BV, repræsenteret ved Johan Van Biesbroeck
• MucH BV, repræsenteret ved Muriel De Lathouwer
• Thierry Vanlancker
• BCCONSEIL SRL, repræsenteret ved sin faste repræsentant Bernard Delvaux

• Ines Kolmsee, formand

• GUVO BV repræsenteret ved sin faste repræsentant Guillaume Voortman
• JOVB BV repræsenteret ved sin faste repræsentant Johan Van Biesbroeck
• Teodoro Scalmani

• Jean-Louis de Cartier de
Marchienne, formand

• Christian Simonard, direktør
• Caroline Thijssen, direktør
• Teodoro Scalmani
• Paul Van Oyen, CEO
• MucH BV repræsenteret ved Muriel de Lathouwer, Fast repræsentant

• Bernadette Spinoy, formand

• Christian Simonard
• Caroline Thijsen, direktør
• Johan Van Biesbroeck
• BCCONSEIL SRL, repræsenteret ved sin faste repræsentant Bernard Delvaux

 

DIREKTIONEN

Vores daglige ledelse er betroet til vores CEO Bernard Delvaux og Direktionen i Etex.

Ledelsesprincipper

Oplev vores engagement i principperne for god virksomhedsledelse. Etex anvender en sund tilgang til ledelse og styring i overensstemmelse med alle interessenters bedste interesser, hvilket optimerer ydeevnen og reducerer risikoen.

 

Etex's vedtægter fastsætter regler for, hvordan vores virksomhed drives, som aftalt af aktionærer, direktører og selskabets sekretær.

 

Etex er engageret i principperne for god selskabsledelse og anvender en sund tilgang til at lede og styre vores virksomhed i overensstemmelse med vores interne og eksterne interessenters bedste interesser.

 

Be the first to receive the news