Råvarer og produktion

Vi har en lang historie bag os som brancheledende, og vi fremstiller vores materialer ved hjælp af en række forskellige råmaterialer og produktionsteknologier. Vi holder nøje øje med tendenser og bæredygtighed.

Reference image

En velbalanceret råvareforsyning

Vi forbedrer løbende vores produktionsprocesser for at forbedre kvaliteten yderligere, samtidig med at vi bruger mindre materiale og energi og genererer mindre affald. Vi er afhængige af en række ressourcer til at fremstille vores produkter, lige fra mineraler som kvarts, sand og gips til materialer som cement og syntetiske fibre.


Cement

En vigtig ingrediens, der er meget tilgængelig fra mange leverandører rundt om i verden

Hex_materialer_cement.png


Fibre

Indkøbes via et lille antal virksomheder som har samarbedet med Etex gennem lang tid

Hex_materialer_fibre.png


Gips

Vi ejer stenbrud og sikrer leverancer via langsigtede kontrakter med partnere

Hex_materialer_gips.png


Andet
Indeholder sand, kvarts, mica, papir, coating og meget mere


Hex_materialer_wollastonite.png
Reference image

Materials_Responsiveuse.png

Ansvarlig brug, genanvendelse og bæredygtig sourcing

Vores ultimative mål er at producere med nul spild og med en reduktion af CO2-udledningen. Samlet set er den minimale mængde affald, vi har genereret, forblevet konsistent i de sidste fem år.

Genanvendelse er fortsat et centralt omdrejningspunkt, da det hjælper os med at spare på ressourcerne og forbedre effektiviteten af vores produktionsprocesser. Alle Etex-virksomheder har implementeret interne genanvendelsesprogrammer. Vi genanvender affaldsmaterialer – herunder papir, cement og vand – og sender dem tilbage til vores egne processer eller leverer dem til eksterne partnere.

Vi har investeret i og indgået partnerskab med internationale projekter for vedvarende energi. Solteknologi leverer ren energi på nogle af vores anlæg med overskydende energi, der forsyner de offentlige net.

Reference image

Specialiserede produktionsprocesser

Etex har produceret bygge- og konstruktionsløsninger i næsten et århundrede og har udviklet meget specialiserede produktionsmaskiner og -processer, som er optimeret gennem årtier.

Hatschek maskine

Hatschek maskine

Hatschek maskine

Produktionsteknikken blev udviklet i 1890'erne af Ludwig Hatschek, og vi anvender stadig disse teknikker og maskiner i dag og følger mange af de oprindelige principper. Pladerne er dannet af en masse, der løber gennem en sigte, og efterlader en blød, porøs fiberfilm, som flyttes over på filt og efterfølgende føres over på en rulle, der der former. Flere lag af fiberfilm drænes under tryk for at danne etfast materiale.

Fremstilling af byggeplader

Fremstilling af byggeplader

Fremstilling af byggeplader

Produktionsprocessen for byggeplader begynder som en blanding af gips og andre materialer, der spredes på papir af høj kvalitet og påføres endnu et lag papir. Papiret foldes i kanterne for at fiksere formen. Det skæres derefter ud i plader og føres ind i en stor tørremaskine.

Fremstilling af kalciumsilikatplader

Fremstilling af kalciumsilikatplader

Fremstilling af kalciumsilikatplader

En blanding af rent naturlige elementer behandles under tryk ved høje temperaturer. Det tørrende dampkondensat genbruges til opvarmning af kedlerne og sparer energi. Affaldet genbruges for at spare på råmaterialer. Desuden fører en meget præcis tilpasning af vores produktionslinjer til lavere CO₂-udledning.

High performance isolering

High performance isolering

High performance isolering

Alle Etex-isoleringsprodukter har en førsteklasses ydeevne, herunder omkostningseffektiv termisk isolering samt verdens førende passive brandsikringssystemer, der opfylder de højeste standarder og normer.

Best practice, høje standarder og test 

Pålidelige og ensartede materialer er afgørende for sikre bygninger og high performance løsninger. Vores processer overholder høje standarder for brug af materialer, testprocedurer og vurdering af sikkerhedsniveau. Vores produkter fremstilles globalt i henhold til aftalte kvalitetsniveauer og underkastes strenge tests for at bestemme modstandsdygtighed over for brand, knusning, vejrforhold og kemikalier. 

Forbedring af bygningers energimæssige ydeevne bidrager i høj grad til klimarelaterede mål.  Derfor udvikler vi vores materialer med henblik på maksimal isoleringsevne, hvilket reducerer CO2-udledningen. 

Vores brandbeskyttelses- og isoleringsprodukter underkastes strenge tests og er certificeret for deres evne til at beskytte bygninger og mennesker. 

Materials_Bestpractices.png