Lars Baézenius

About

Contractor
Segment Manager
Year started
2017
Location
Etex Malmö
country
Sweden

In 2017, we were contacted by a company in Norway that develops and produces panel pipes. We started doing road tests, and a lot of construction was involved. It was quite some job.

Everyone at Etex, Teammates in Sweden, but also in BE and Germany, gave their best and worked really closely with the company. We combined our strengths as one international, motivated team, and worked relentlessly to live up to the company’s expectations. They wanted a partner they could trust, but also one which delivered quality. All the hard work of the whole team resulted in us signing the second biggest customer in the Nordics.

Segment Manager
På Etex sedan 2017
Etex Malmö, Sverige

"2017 blev vi kontaktade av ett företag i Norge som utvecklar och producerar. Vi började göra tester ochmycket konstruktion var inblandad. Det var ganska jobb. Alla på Etex, kollegor i Sverige, men också i Belgien och Tyskland, arbetade intensivt och i ständig kontakt med företaget. Vi kombinerade våra styrkor som ett internationellt och professionellt team och arbetade hårt för att leva upp till företagets förväntningar. De ville ha en leverantör de kunde lita på, men också som levererade kvalitet. Hela teamets hårda arbete resulterade i att vi signade Nordens näst största kund!"