Mateusz Urbaniak

About

Function
Production Operator
Year started
2016
City
Etex Konin
Country
Poland

I started working at Etex immediately after I completed my education. Working here has taught me a lot about humility and the need to be patient and consistent. On top of this, I am also really glad to have met a lot of valuable, friendly people who all have great knowledge. They are not only very committed to performing their duties, they are also very helpful and friendly approachable, so I know I can always count on them.

Working at Etex means that I am constantly developing. Not only professionally but also personally, by being surrounded by Teammates, solving problems together and searching for solutions. My work has improved my self-esteem and taught me organisation. I have gained professional experience as well as meeting new colleagues. And for me, that is really important. A good atmosphere at work is essential because joint effort creates success.

Production Operator
w firmie Etex od 2016
Etex Konin – Polska

"Rozpocząłem pracę w Etex zaraz po ukończeniu edukacji. Praca tutaj nauczyła mnie pokory, a także cierpliwości i konsekwencji w działaniu. Poza tym bardzo się cieszę, że spotkałem wielu wartościowych i przyjaznych ludzi, którzy mają ogromną wiedzę. Są nie tylko bardzo zaangażowani w wykonywanie swoich obowiązków, ale także bardzo pomocni, przyjaźni i otwarci, dlatego wiem, że zawsze mogę na nich liczyć. Praca w Etex oznacza, że ciągle się rozwijam. Nie tylko zawodowo, ale także osobiście, będąc w otoczeniu współpracowników, razem rozwiązując problemy i szukając rozwiązań. Moja praca poprawiła moją samoocenę i nauczyła mnie organizacji. Zdobyłem doświadczenie zawodowe, a także poznawałem nowych kolegów. Dla mnie to jest naprawdę ważne. Dobra atmosfera w pracy jest niezbędna, ponieważ wspólny wysiłek tworzy sukces."