Disclaimer

Lees de volgende disclaimer vooraleer je deze website opent. Door de website te gebruiken stem je in met de voorwaarden van de disclaimer. Hieronder vind je meer informatie over de eigendomsrechten van alle afbeeldingen die gebruikt worden op deze website. 

Deze website is bedoeld om achtergrondinformatie te verstrekken over Etex sa/nv en de ondernemingen van de Etex-groep.

Hoewel Etex redelijke inspanningen levert om informatie te verstrekken die naar zijn mening actueel en accuraat is, geeft Etex geen enkele garantie met betrekking tot de adequaatheid, nauwkeurigheid, volledigheid of juistheid van dergelijke informatie. Etex garandeert of verklaart evenmin dat de site in elk opzicht volledig is.

Noch Etex noch enig bedrijf van de Etex-groep kan aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie op deze website, de afwezigheid van specifieke informatie op deze website, de mogelijke onderbrekingen of technische fouten van deze website en/of de inhoud van externe websites waarnaar deze website links kan bevatten.
De namen en logo's die op deze site voorkomen, zijn beschermd als handelsmerken, handelsnamen en/of door enig ander intellectueel eigendomsrecht. 

Privacyverklaring

Alle persoonsgegevens die via deze website worden verkregen, zullen alleen worden gebruikt voor interne doeleinden binnen de Etex-groep. Deze gegevens zullen onder geen enkele omstandigheid die onder onze controle valt, worden verstrekt of verkocht aan derden. In overeenstemming met de Belgische privacywetgeving heb je het recht om je persoonsgegevens in te kijken en te corrigeren.

Cookies

Deze Etex-website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die op je computer worden opgeslagen. Dat gebeurt om frequent gebruikte gegevens op te slaan en vervolgens automatisch te kunnen opvragen bij het weergeven van webpagina's. Onze cookies zijn in geen geval schadelijk voor de computer: Etex gebruikt ze om de navigatie en weergave van de website te vereenvoudigen. Indien je computer automatisch waarschuwingen toont over cookies, kun je die optie uitschakelen in je browser. Je kunt cookies gelijk wanneer handmatig verwijderen van je computer. Ze worden gewoonlijk opgeslagen in de map 'Cookies'.

Etex sa/nv 
PassPort Building
Luchthaven Brussel Nationaal, Gebouw 1K
1930 Zaventem
België

0400 454 404
RPR Brussel