Sebastian Puszczewicz

About

Function
Warehouseman
Year started
2015
City
Etex Konin
Country
Poland

I am very happy to be working at Etex. Our company not only sells products of the highest quality, which is very important, it also carries out charitable activities, which is wonderful. Thanks to my job, I can see the satisfaction and gratitude of people who receive free gypsum mixes and drywall from Siniat.

The best part is that I know these people receive these materials because they have had to contend with difficult situations, like house fires etc. I am really proud that I work in a company that is so socially responsible.

Warehouseman
w firmie Etex od 2015
Etex Konin, Polska

Bardzo się cieszę, że pracuję w Etex. Nasza firma nie tylko sprzedaje produkty najwyższej jakości, co jest oczywiście bardzo ważne, ale także prowadzi działalność charytatywną, co jest naprawdę wspaniałe. Dzięki mojej pracy widzę satysfakcję i wdzięczność osób, które otrzymują od firmy Siniat gratisowe mieszanki gipsowe i płyty gipsowo-kartonowe. Najlepsze jest to, że wiem, że ci ludzie otrzymują te materiały, ponieważ musieli borykać się z trudnymi sytuacjami, takimi jak pożar domu itp. Jestem naprawdę dumny, że pracuję w firmie, która jest tak społecznie odpowiedzialna.