Michał Senderowski

About

Contractor
Continuous Improvement Manager
Year of Installation
2005
City
Etex Gacki
Country
Poland

10 years ago, I decided to change the way I commute to work, from driving a car to riding a bike. Thanks to this, I changed my travel to work from a boring necessity into a great adventure.

I usually ride my mountain bike through forest areas or on side roads that are not well used. I change my route home depending on the amount of free time I have. Cycling to work is a great form of physical activity. You no longer need coffee to kickstart the morning at work, I am always ready to get going immediately. Daily commuting keeps me in top condition and can easily replace planned training. In addition, I do not spend money on petrol, so I help the environment. A colleague also started cycling to work, so we created an informal cycling group among our Teammates. We now train together on Sunday mornings. Most of the cyclists during this training are dressed in Siniat team uniforms.

Continuous Improvement Manager
w firmie Etex od 2005
Etex Gacki, Polska

10 lat temu postanowiłem zmienić sposób, w jaki dojeżdżam do pracy, z jazdy samochodem na jazdę na rowerze. Dzięki temu zmieniłem podróż do pracy z nudnej konieczności w wielką przygodę. Zwykle jeżdżę na rowerze górskim przez tereny leśne lub bocznymi, mało uczęszczanymi drogami. Trasę do domu zmieniam w zależności od ilości wolnego czasu. Jazda rowerem do pracy to świetna forma aktywności fizycznej. Nie potrzebujesz już kawy, aby rozpocząć poranek w pracy, zawsze jestem gotowy do natychmiastowej pracy. Codzienne dojazdy do pracy utrzymują mnie w doskonałej kondycji i mogą z łatwością zastąpić zaplanowane treningi. Poza tym nie wydaję pieniędzy na benzynę, a więc pomagam środowisku. Mój kolega również zaczął jeździć na rowerze do pracy, dało to początek nieformalnej grupie kolarskiej wśród naszych pracowników. Teraz trenujemy razem w niedzielne poranki. Większość kolarzy podczas tego treningu jest ubrana w stroje drużynowe Siniat.