Reference image

Tvarumas Lietuvoje

UAB „Eternit Baltic įgyvendina projektą „UAB „Eternit Baltic“ energijos vartojimo efektyvumo didinimas

UAB Eternit Baltic įgyvendina projektą „UAB „Eternit Baltic“ energijos vartojimo efektyvumo didinimas“, kuris yra dalinai finansuojamas Europos Sąjungos fondų lėšomis. Projekto tikslas - didinti energijos vartojimo efektyvumą ir mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.

Šiuo metu vienas pagrindinių įmonės tikslų yra orientuotis į energijos efektyvumo didinimo priemones ir jų diegimą pramonės veiklose. Tokio pobūdžio investicijos leistų įmonei ne tik užtikrinti veiklos sąnaudų mažinimą, tačiau ir bendrai prisidėtų prie tvarumo, geriausių aplinkai palankių technologijų sklaidos pramonės sektoriuje. Projekto įgyvendinimo metu, vadovaudamasi energijos vartojimo audite pateiktomis rekomendacijomis, UAB „Eternit Baltic“ investuos į naujos technologinės įrangos įsigijimą, kas sudarys sąlygas pakeisti esamą seną įrangą, kuri nėra energetiškai efektyvi ir prisideda prie reikšmingų CO2 išmetimų į aplinką.

  • Projekto vertė – 1 345 000,00 Eur
  • Iš Europos Sąjungos fondų projekto įgyvendinimui skiriama – 572 112,00 Eur
  • Projekto vykdymo pradžia – 2023-08-14
  • Projekto vykdymo pabaiga  2026-08-31

lt-v-bendrai-finansuoja-europos-sajunga_pos_pos.jpg

Reference image