Waldemar Gryglewski

About

Nom de l'entrepreneur
Production Manager
Année d'installation
1990
Commune
Etex Gacki
Pays
Poland

At one point in time, our boss asked us to overcome the barrier of not being able to recycle platerboards which contain silicone oil. Even accidental admixture for recycling ‘green’ platerboards’s can impact process stability and losses. We had to complete the project within a limited timeframe, after several weeks of testing, trials and method development, we meet the challenge.

We were able to complete the challenge successfully as the calcination operators supported the project with a very rigorous system of preparation, mixing and recycling dosing. They developed and implemented the regime themselves. It was truly amazing to see them combining all their personal strengths. When you trust your Teammates and let them express themselves freely, a company can truly innovative.

Production Manager
8 lata w Etex
Etex Gacki, Polska

"W pewnym momencie nasz szef poprosił nas o pokonanie bariery braku możliwości recyklingu płyt zawierających olej silikonowy. Nawet przypadkowa domieszka do recyklingu „zielonych” płyt zawsze powodowała problemy ze stabilnością procesu i stratami. Ale musieliśmy to zrobić w ograniczonych ramach czasowych. Po kilku tygodniach testów, prób i rozwoju metody udało nam się sprostać wyzwaniu.

Byliśmy w stanie pomyślnie sprostać temu wyzwaniu tylko dlatego, że wszyscy operatorzy kalcynacji przestrzegali bardzo rygorystycznego systemu przygotowania, mieszania i recyklingu dozowania. Sami opracowali i wdrożyli reżim. To było naprawdę niesamowite widzieć, jak łączą wszystkie swoje mocne strony. Kiedy zaufasz swoim kolegom i pozwolisz im swobodnie się wypowiadać, firma wprowadzi innowacje."