Road to Sustainability 2030 

„Etex“ aiškiai įsipareigojo kurti geresnę, tvaresnę ateitį. Šia viziją įgyvendiname rūpindamiesi savo socialiniu poveikiu ir poveikiu aplinkai bei kurdami novatoriškus sprendimus statybų pramonei. Ambicingą tvarumo tikslą paverčiant paveikiomis iniciatyvomis bendros daugybės suinteresuotų asmenų pastangos mums padėjo apibrėžti penkias toliau pateiktas temas.


 

 

TVARUMO TEMOS

2021 m. tvarumo ataskaita

2020 m. išleistoje socialinės atsakomybės strategijoje įsipareigojome siekti aukščiausių skaidrumo ir atskaitingumo standartų, kad užtikrintume suinteresuotų asmenų gerovę. Pati pirmoji „Etex“ tvarumo ataskaita buvo parengta pagal Visuotinės ataskaitų teikimo iniciatyvos (angl. „Global Reporting Initiative“ – GRI) standartų bazinį variantą (angl. „Core option“).

Susipažinkite su mūsų naujausia tvarumo ataskaitaarrow-white.svg

Tablet-mockup_Sustainability.png

Sustainable_goals.png

Tvirtas tvarumo pagrindas

Siekiant parodyti, jog Etex siekia pasaulinių standartų, skatinančių formuoti tvarią ateitį, 2020 m. „Etex“ tapo Jungtinių Tautų Pasaulinio susitarimo (UNGC) dėl tvarios ir atsakingos verslo praktikos signatare. Bendrovė taip pat įsipareigojo siekti 17 Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų (DVT). Atlikę vidinį vertinimą, prioriteto tvarka atrinkome 10 DVT, kurie „Etex“ įmonei yra aktualiausi.


Mūsų žmonės ir kultūra

Aktyviai puoselėjame įsitraukusių darbuotojų kolektyvą ir praktiškai įgyvendiname mūsų verslo DNR sudarančias vertybes. Mūsų vertybės diktuoja veiksmus – ne tik siekti įmonės ir asmeninio augimo, nepriekaištingų rezultatų, bet ir nuosekliai kelti socialinės atsakomybės, tvarumo standartus.

Hexagon_People and culture_x2.png 

 

Image hexagon- Me and Etex (Delphine vragen).png

Nuolatinis dialogas su kolegomis

„Me & Etex“ darbuotojų įsitraukimo apklausoje dalyvavo daugiau nei 80 proc. įmonės darbuotojų

imagen3ewq.png

„Etex“ apdovanojimai


Įvertinant išskirtinius rezultatus, 2020 m. išdalyta beveik 1,3 tūkst. apdovanojimų


Image hexagon- Learning and development(2).png

Mokymasis ir tobulėjimas

2020 m. maždaug 5 tūkst. kolegų naudojosi mūsų skaitmenine mokymų platforma


Sveikata, sauga ir gerovė

Darbuotojų sveikatos ir saugos užtikrinimas akivaizdžiai veikia jų gyvenimus, todėl visų pirma šia linkme ir kreipiamos mūsų socialinės atsakomybės srities pastangos. Užduotis užtikrinti saugą kasdieniame gyvenime niekada nesibaigia. Todėl vienintelis mums priimtinas tikslas – nė vieno nelaimingo atsitikimo ir jokių profesinių ligų.

Hexagon_Health, safety and well-being_x2.png

 

Frequency rate 2022.png


Nelaimingų atsitikimų, dėl kurių prarandamos darbo valandos, dažnis

 Nelaimingų atsitikimų, dėl kurių prarandamos darbo valandos,
skaičius milijonui dirbtų valandų

100 proc. gamyklų komandų narių baigė darbo vietos rizikos vertinimo mokymus ir dalyvauja ją vertinant.

 

Dėmesys aplinkai

„Etex“ veikia statybų pramonėje, todėl įmonė priklauso nuo naudojamų žaliavų, energijos, vandens ir kitų ekosistemos išteklių. Tai suvokiant atsiranda ir atsakomybė, kurią visiškai prisiimame ir esame pasiryžę atitinkamai veikti.

Hexagon_Environment_x2.png

 

graph---green-electricty-produced-and-purchased-sr---p.-35 copy@2x.png

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos intensyvumas – 1 + 2 apimtys

 (metrinės tonos CO₂e)

graph---green-electricty-produced-and-purchased-sr---p.-35@2x.png

Pagaminta ir parduota žalioji elektros energija, proc.

 palyginti su visu elektros energijos suvartojimu
graph--water-withdrawal-intensity-sr---p.-37-1@2x.png

Vandens ėmimo intensyvumas


 (megalitrai / t)

Žiediškumo principai praktikoje

Mūsų tikslą prisidėti prie žiedinės ekonomikos įkvepia grįžtamojo ciklo (angl. „cradle-to-cradle“, C2C) principai. Žiediškumo nauda – akivaizdi: užkertamas kelias išteklių eikvojimui, sąnaudos naudojamos našiau ir užtikrinamas ilgalaikis aprūpinimas ištekliais bei medžiagomis.

Key_visuals_Hex_390x250_circular_final2.png

 

circular economy.pnggraph--ladfilled-waste-sr---p.-422.jpg

Nepavojingų atliekų svoris iš
visų sutvarkytų atliekų

(T/T)

Ryšiai su bendruomenėmis

Būti pasaulinio masto įmone ir veikti vietos lygmeniu – neatsiejama mūsų tapatybės dalis. Įtraukti vietos bendruomenes ir puoselėti prasmingus ryšius su jomis padeda mūsų decentralizacija. Mums itin svarbūs komandos nariai ir bendruomenės, kuriose jie gyvena ir veikia.

Hexagon_Community relations_x2.png

Projektai

Mūsų santykis su praeityje naudotu asbestu

Mūsų santykis su praeityje naudotu asbestu

Naudoti asbestą – mūsų praeities dalis, su kuria elgiamės labai atsakingai. Šiam įsipareigojimui įgyvendinti įdiegėme specialią grupės politiką. Jos pagrindinės nuostatos yra šios:

  1. Atlyginame žalą nukentėjusiems
    Privalome užtikrinti, kad sunkiai susirgę dėl asbesto naudojimo gamyklose gautų sąžiningą finansinę kompensaciją.
  2. Saugome nuo galimo pavojaus
    Baigdami atnaujinti objektus nuolat stebime ore esančių plaušelių kiekį ir atidžiai prižiūrime visų pastatų bei sąvartynų saugą.
  3. Remiame tyrimus
    Remiame medicininius ir mokslinius su asbestu susijusių ligų tyrimus.

Jei turite klausimų, susijusių su „Etex“ tvarumo įsipareigojimais,

susisiekite su mūsų tvarumo komanda adresu:

sustainability@etexgroup.com