Dekarbonizacija

Reference image

2021 m. mes nustatėme tolesnio mūsų energijos vartojimo mažinimo kursą ir energijos šaltinių ir technologijų perėjimą pasauliniu mastu. Dėl to sumažinome šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) išmetimo intensyvumą, atsižvelgdami į tą pačią taikymo sritį kaip ir 2020 m. Tuo tarpu žalia elektros energija 2021 m. sudarė 82 % viso mūsų suvartojamo kiekio, palyginti su 72 % 2020 m.

DEC_2.png

Reference image

Targeting į anglies neutralumą

2021 m. mes nustatėme tolesnio mūsų energijos vartojimo mažinimo kursą ir energijos šaltinių ir technologijų perėjimą pasauliniu mastu. Dėl to sumažinome šiltnamio efektą sukeliančių dujų (CO2) išmetimo intensyvumą, atsižvelgdami į tą pačią taikymo sritį kaip ir 2020 m. Siekdami pirmojo etapo tikslo iki 2030 m. 35 % sumažinti bendrą išmetamo 1 ir 2 dujų kiekio intensyvumą (palyginti su 2018 m. baziniu scenarijumi), sėkmingai panaudojome metus, kad galėtume parengti visos grupės anglies dioksido išmetimo mažinimo planą. Atsižvelgiant į tai, kad anglies dioksido mažinimo galimybės egzistuoja visoje vertės grandinėje, mes pradėjome pirmąjį 3 emisijos apimties vertinimą, kuris sudaro apie 62% visų mūsų išmetamų teršalų (netiesioginių išmetamųjų teršalų). Pagrindiniai 3 taikymo srities veiksniai yra cemento naudojimas mūsų pluoštinio cemento veikloje, degalų ir su energija susijusios veiklos išmetamų teršalų kiekis, gipso ir popieriaus naudojimas mūsų gipso plokščių veikloje ir atvykstamojo bei susieto žaliavų ir apdailos produktų transportavimas visoms veiklos rūšims. Šią pirmąją analizę peržiūrėsime ir plėtosime 2022 m. šalies ir produkto lygmeniu kiekybiniu požiūriu, įskaitant neseniai įgytą mūsų izoliacijos veiklą.

KUR ATSIRANDA MŪSŲ CO2 EMISIJOS

Scope 1.png
Taikymo sritis 1

24,7 proc.


Šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas iš šaltinių, kurie tiesiogiai priklauso bendrovei arba yra jos kontroliuojami

Scope 2.png
Taikymo sritis 2

4,9 proc.


Įmonės įsigytos energijos (pvz., elektros, šilumos, garo ir kt.) gamybos metu išsiskiriančios ŠESD

Scope 3.png
Taikymo sritis 3

70,4 proc.


Su Etex veikla netiesiogiai susijusių šaltinių ir veiklos išmetamas CO2 kiekis (tiek prieš srovę, tiek pasroviui)

 

graph---green-electricty-produced-and-purchased-sr---p.-35 copy@2x.png

Išmetamo co2 kiekio intensyvumas – 1 ir 2 taikymo sritis

(pagamintas iš pagamintų prekių su savlable)

 

 

Gebouw met schaduw.png