Dėmesys aplinkai„Etex“ siekia būti aktyvi partnerė, sprendžianti pasaulinius iššūkius. Iškėlę tikslą mažinti neigiamą ir proporcingai didinti teigiamą poveikį, nuolat ieškome, kuriose veiklos srityse galėtume svariausiai įgyvendinti su aplinkosauga susijusius tvaraus vystymosi tikslus, pvz., klimato politikos tikslą Nr. 13. 2020 m. nusprendėme, kad mūsų prioritetas yra mažinti išmetamą anglies dioksido kiekį: į tai įeina atsinaujinanti energija ir žiedinė ekonomika, visų pirma orientuojantis į atliekų tvarkymą.
In 2020, we æ to prioritise decarbonisation, including the use of renewable energy, as well as circularity, with a first focus on waste management.

Pereiti prie neutralumo anglies dioksido išsiskyrimo požiūriu

Remiame Europos žaliąjį kursą ir jame nurodytą įsipareigojimą neutralizuoti anglies dioksido poveikį ne vėliau nei iki 2050 m. Siekiame būti aktyvi partnerė, glaudžiai bendradarbiaujanti su kitais mūsų vertės grandinės žaidėjais, kai sprendžiami klimato kaitos klausimai, ieškanti paveikiausių būdų savo veiklos CO₂ emisijoms mažinti. Vienas svarbiausių mūsų energijos valdymo metodo nulemtų veiksmų – perorientuoti elektros energijos tiekimą iš neatsinaujinančių į atsinaujinančius šaltinius. Šiandien 71,8 proc. mūsų visame pasaulyje perkamos elektros energijos yra iš atsinaujinančių šaltinių, o 100 proc. ribą jau pasiekėme visose veiklos vykdymo vietose Europoje ir Čilėje.

graph---green-electricty-produced-and-purchased-sr---p.-35@2x.png

Pagaminta ir parduota žalioji elektros energija, proc.
palyginti su elektros energijos suvartojimu

 

Dėl mūsų specialiai sukurtos Žaliosios komandos ir už elektros energijos valdymą bei anglies dioksido kiekio apskaitą atsakingų kolegų entuziazmo mums pavyko 2020 m. Europoje ir Čilėje itin greitai pasiekti 100 proc. sertifikuotos anglies dioksido neišskiriančios ir iš atsinaujinančių energijos šaltinių pagamintos elektros energijos tikslą. Be to, aktyviai stengiamės, kad mūsų gamyklose būtų įrengtos papildomos fotovoltinės plokštės.

Image Hexagon - Alain Bourgeois (SR - p.35) 300 x 300.png

Energijos įsigijimo skyriaus vadovas
Alain Bourgeois,
„Etex Brussels“, Belgija

 

2020 m. CO₂ emisijos

Scope 1.png

1 apimtis

722874,92
metrinės tonos CO₂e

Bendros CO₂ emisijos, susidariusios dėl gamyboje naudojamos energijos (gamtinės dujos, skystasis kuras, biomasė) ir mūsų karjeruose, gamyklose naudojamų transporto priemonių.

 

 

Scope 2.png

2 apimtis

71197,87
metrinės tonos CO₂e

Bendros netiesioginės CO₂ emisijos, susidariusios dėl pirktos energijos, pagal vietą.

 

 

 

 

Scope 3.png

3 apimtis

Netiesioginės emisijos iš kitų veiklų, pavyzdžiui, mūsų rangovų atvykstamojo ir išvykstamojo transportavimo, susidariusių atliekų, įsigytų prekių ir paslaugų, darbuotojų kelionių į darbą ir verslo kelionių.


3-ios apimties emisijos 2020 m. nebuvo įtrauktos į „Etex“ stebėseną.

graph---green-electricty-produced-and-purchased-sr---p.-35 copy@2x.png


Šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos intensyvumas –
1 + 2 apimtys

(metrinės tonos CO₂e)

 

 

 

 

Vandens valdymas

Vanduo – svarbus mūsų naudojamas išteklius, pvz., gamybai ir aušinimui. 2020 m. iš viso sunaudojome 5875,521 megalitro vandens. Daugiausia vandens išgaruoja arba tampa mūsų galutinių gaminių dalimi dėl kai kurių žaliavų kristalizacijos.

 

Mūsų gamyklos skatinamos vandenį perdirbti ir mažinti nuotekų kiekį. Į šias nuotekas įeina į nuotekų sistemas ir paviršinius vandenis patenkantis vanduo. Prieš šalindami nuotekas jas išvalome ar iš dalies išvalome pagal vietos reikalavimus. Jei reikia, stebime atitinkamus nuotekų parametrus.

graph--water-withdrawal-intensity-sr---p.-37-1@2x.png

Vandens ėmimo intensyvumas
(megalitrai / t)

 

graph--total-water-discharge-sr---p.-37.jpg

Visas vandens išleidimas
(megalitrai)

 

Image- Insect hotel (SR - p.38).png

 

Rūpinimasis biologine įvairove ir ekosistemomis

Sveikos ekosistemos ir biologinė įvairovė yra bendras gamtos turtas. Pavyzdžiui, mūsų kasybos darbai neišvengiamai keičia naudojamą žemę. Kuo kruopščiau atkurtas gamtovaizdis iš karto nutraukus kasybos darbus tam tikroje vietoje mažina gamtovaizdžiui daromą poveikį. Atkurtas gamtovaizdis reiškia, kad biologinė įvairovė nesumažės, kartais netgi ir padidės, palyginti su tuo, kas buvo mums gavus koncesiją tą žemę naudoti.

Bendradarbiaujame su kitais pramonės žaidėjais, kad tobulintume pramonėje naudojamus metodus biologinės įvairovės problemai spręsti. Be to, aktyviai sekame su biologine įvairove susijusius pasaulinius iššūkius kaip prastėjantis augalų apdulkinimas, nes mažėja apdulkinančių vabzdžių populiacija. 2020 m. įkūrėme vienuolika vabzdžių viešbučių, kuriuos sumontavome specialiai parinktose Europos vietose.