Sveikata, sauga ir gerovė

Sveikata ir saugios darbo sąlygos yra žmogaus teisės, jas užtikrinant negalima skaidyti dalimis. Užduotis užtikrinti saugą kasdieniame gyvenime niekada nesibaigia. Žmonių apsaugai tiek darbo vietoje ir už jos ribų, tiek keliaujant į darbą ir iš jo, reikalingos nuodugnios, struktūrizuotos ir nuolat tobulinamos procedūros. Juk visuomet išlieka rizika, kad net ir mažiausias neapsižiūrėjimas gali kainuoti labai brangiai.

Image_covid_600x480.jpg

COVID-19: kai iššūkiai virsta galimybėmis

Kaip ir daugelyje pasaulio pramonės šakų, dėl koronaviruso pandemijos sveikata ir sauga atsidūrė dėmesio centre. Užtikrinti darbuotojų saugą visuomet buvo mūsų prioritetas, tačiau naujas iššūkis 2020 m. mus paskatino drauge pereiti prie naujų bendradarbiavimo būdų. Didžiuojamės, galėdami paliudyti, kad šį egzaminą „Etex“ išlaikė aukščiausiais balais.

Nuo 2020 m. kovo nuotolinis darbas tapo norma, o padaliniai ėmė aktyviau nei anksčiau bendradarbiauti. Sklandžiau bendradarbiaudami ir dalydamiesi gerosiomis praktikomis „Etex“ komandos nariai glaudžiau dirba kartu, kad nepriekaištingai vykdytų veiklą. Dėl COVID-19 privalėjome įvertinti su kiekviena mūsų įmonės patalpose atliekama užduotimi susijusias rizikas. Nuodugnus įvertinimas padėjo geriau suprasti rizikos veiksnius ir kurti saugesnę darbo aplinką.

Sauga: nė vieno rimto nelaimingo atsitikimo darbe

Pagrindinis uždavinys yra aiškus – jokių su darbu susijusių mirčių ar sunkių sužeidimų. Didžiuodamiesi galime pasakyti, kad 2020 m. dėl veiksmingų procedūrų ir komandos narių visame pasaulyje pastangų mums pavyko šį uždavinį įgyvendinti. Pastaruosius metus taip pat lydėjo proveržis prarastų darbo valandų dėl nelaimingų atsitikimų atžvilgiu. Po daugelio stabilių rezultatų metų „Etex“ pavyko sumažinti prarastų darbo valandų dėl nelaimingų atsitikimų vidurkį nuo 1,9–2,6 iki 1,4.


Darbuotojų, laikinų darbuotojų pagal sutartis, nuolatinių rangovų darbuotojų ir kitų žmonių, kurių darbą savo patalpose tiesiogiai kontroliuojame, saugos statistika

graph--work related injuries@2x.png

 

Frequency rate 2022.png


Nelaimingų atsitikimų, dėl kurių prarandamos darbo valandos, dažnis

Nelaimingų atsitikimų, dėl kurių prarandamos darbo valandos,
skaičius milijonui dirbtų valandų

Gravity rate of accidents 2022.png


Nelaimingų atsitikimų sunkumas

Pravaikštos po nelaimingų atsitikimų –
kuo jų daugiau, tuo sunkesni nelaimingi atsitikimai.

 

Iš penkių esminių „Etex“ taikomų standartų buvo atrinkti trys, labiausiai mažinantys sunkius nelaimingus atsitikimus:

Work at height.png

Darbas aukštyje

Energy insulation 4.png

Energijos šaltinių izoliacija

Machine safety 2@3x.png

Naudojamos technikos sauga

 

Image_risk-assessment_600x480.jpg

Rizikos įvertinimas

„Etex“ teikia pirmenybę rizikos analizei, kurią įgalina taikomas pavojų indentifikavimo ir rizikos įvertinimo (angl. „Hazard Identification and Risk Assessment“, HIRA) standartas, derinamas su kitais penkiais esminiais standartais, ir kruopščiai užfiksuotų, vos išvengtų nelaimingų atsitikimų analizei. Prie to svariai prisideda mūsų komandos narių kompetencija ir patirtis.

Gamyklų komandų nariai baigė darbo vietų rizikos vertinimo mokymus ir dalyvauja jas vertinant, o mūsų gamyklos įsipareigojo visiškai įgyvendinti HIRA standartą iki 2021 m. pabaigos.

KOLEGOS ISTORIJA

Savo gamykloms padedame pasiekti daugiau

2020 m. pradėta programa „Plant Focus“ nukreipė papildomą pagalbą ir išteklius ten, kur jų labiausiai reikia, kad pasiektume nepriekaištingų aplinkos apsaugos, sveikatos ir saugos rodiklių.

Parinkome penkias „Etex“ gamyklas, kuriose galėjome tobulinti atsiliekančius saugos rodiklius, valdymą ar diegti standartus. Tuomet pristatėme jų stiprinimo iniciatyvą, suteikėme reikalingą instruktažą, išteklius ir pagalbą.

Didžiuojuosi galėdamas tvirtai teigti, kad mano komanda itin aktyviai įsitraukė į darbus. Sprendėme skirtingas problemas, pagerinome atitiktį standartams, identifikavome gamyklos pavojus ir įvertinome riziką.

Ši programa buvo išties sėkminga, tai rodo ir rekordinis Guangdžou gamyklos pasiekimas – 572 dienos (kol kas) be prarastų darbo valandų dėl nelaimingų atsitikimų!

Image Hexagon - Benjamin (SR p. 30) 150x150.png Vienos iš programos „Plant Focus“ dalyvių,
„Etex Guangzhou“ (Kinija) gamyklos vadovas
Benjamin Mansfield

„SafeStart“

Saugios elgsenos principai „SafeStart“ – viena sėkmingiausių pasaulyje saugos mokymų procedūrų. Šiuos principus „Etex“ įdiegė 2016 m., įkvėpdama komandos narius saugiai elgtis ne tik darbo aplinkoje, bet ir asmeniniame gyvenime.

2020 m. visos mūsų gamyklos įsipareigojo atgaivinti šiuos principus ir grupės lygmeniu išlaikyti „SafeStart“ pagreitį reikalingai brandai.

Reaguodami į komandos narių ir „SafeStart“ vietos instruktorių atsiliepimus, iš pagrindų atnaujinome mokymų programą, ją pritaikydami „Etex“ darbo aplinkai ir papildydami komandos nariams labiau atpažįstamomis istorijomis.