Mūsų tvarumo programa

Savo klientams, darbuotojams, akcininkams ir kitiems suinteresuotiems asmenims norime kurti ilgalaikę vertę, spręsti augantį tvarių sprendimų poreikį. Todėl būtina įvertinti ir permąstyti „Etex“ veiklą ekologiniu, socialiniu ir ekonominiu aspektais.

 

KAIP TO PASIEKĖME

 

2019 m. lapkritis 2020 m. sausis 2020 m. liepa
arrow-white.svg arrow-white.svg arrow-white.svg
Pirmasis ESG reitingas

Pirmasis pranešimas apie pažangą įgyvendinant Jungtinių Tautų Pasaulinį susitarimą

Aktualiausių darnaus vystymosi tikslų (DVT) vidinė atranka

2020 m. spalis 2020 m. lapkritis 2021 m. kovas
arrow-white.svg arrow-white.svg arrow-white.svg

"Etex" reikšmingumo matricos sukūrimas

Antrasis ESG reitingas

"Etex" ĮSA strategijos apibrėžimas

2021 m. liepa 2021 m. spalis 2022
arrow-white.svg arrow-white.svg arrow-white.svg

Tvarumo prioritetinių sričių apibrėžimas

Mūsų pirmosios tvarumo ataskaitos paskelbimas Antrosios tvarumo ataskaitos paskelbimas

Aiškus kelias į tvarią ateitį

Visos 193 Jungtinių Tautų šalys patvirtino planą siekti geresnės ateities panaikinant ypač didelį skurdą, kovojant su nelygybe ir neteisybe bei saugant mūsų planetą. Šie tvaraus vystymosi tikslai apima 17 uždavinių iki 2030 metų.

Įtraukę savo padalinių ir regionų vadovus pasirinkome ir prioritetine tvarka suskirstėme 10 aktualiausių „Etex“ tvaraus vystymosi tikslų.

 

Good health and well-being Decent work and economic growth
Clean water and sanitation Sustainable cities and communities
Quality education

Affordable and clean energy

Climate action

Gender equality

Responsible consumption and production

Industry, innovation and infrastructure

 


Sustainable_goals.png

„Etex“ reikšmingumo matrica

Mūsų ambicingą tikslą paverčiant į tvaraus vystymosi tikslus orientuotas paveikias iniciatyvas veiksmingiausias veiksmų gaires suteikė bendros daugybės suinteresuotų asmenų pastangos. Juos įtraukėme, kad sudarytų tvarumo sričių, kuriose „Etex“ poveikis būtų didžiausias, sąrašą.

Iš pradinių 120 punktų buvo atrinkta 20. Kitame etape 650 suinteresuotų asmenų užpildė apklausą apie šių sričių svarbą. Galiausiai šias sritis suskirstėme į penkias temas ir, dar labiau grynindami savo prioritetus, sudėliojome jas į reikšmingumo matricą pagal svarbą suinteresuotiems asmenims
ir „Etex“ daromą poveikį.

Grafiek materiality matrix.png

 

 

PEOPLE 01.png  Employee training and development
02.png  Employee engagement
03.png Inclusion and diversity (employees)
SAFETY &
WELL-BEING
04.png Employee work-life balance, health and well-being
05.png Safety management
COMMUNITY RELATIONS 06.png Community engagement
07.png Responsible economic growth
08.png Customer and stakeholder relations and satisfaction
ENVIRONMENT 09.png Energy and emission management
10.png Renewable energy sourcing
11.png Impact of transport and logistics
12.png Water management
13.png Biodiversity and ecosystem management
14.png Waste management
FUTURE-PROOF CONSTRUCTION 15.png Sustainable products, services and innovation
16.png Circular economy
17.png Responsible materials sourcing
18.png Business ethics
19.png Fair operating practices in the value chain
20.png Pricing integrity, transparency and anti-trust

 

Image- Our ESG risk exposure (Corporate ppt - slide 53).png

Mums aktualios aplinkos apsaugos, socialinės ir valdymo rizikos

„Etex“ stebi įmonei galimai aktualias aplinkos apsaugos, socialines ir valdymo rizikas. 2021 m. įvertinimas (18,1 balo iš 100) rodo, kad rizika yra maža, o palyginti su panašiomis įmonėmis pasirodėme tikrai gerai.

Suinteresuoti asmenys neabejotinai džiaugiasi dėl mums kylančių rizikų įvertinimo, kurį kasmet pateikia nepriklausoma agentūra „Sustainalytics“, nes pagerėjo supratimas ir skaidrumas.

Šios tvarumo veiklos, kurias vykdome pagal savo socialinės atsakomybės strategiją, tiesiogiai padeda valdyti tvarumo rizikas.