Choose Your Language

Duurzaamheid bij Etex

Wij willen een zorgzame, ongevallenvrije en mensgerichte onderneming zijn. We streven ernaar om de vereiste middelen, tools, informatie en inzet te bieden om de veiligheid en ondersteuning van de medewerkers te verzekeren, onze ecologische impact te beperken en onze gemeenschappen voor te bereiden op de toekomst.

1.6_Sustainability_Carbonfootprint.png

 

Energie

Slimme manieren vinden om ons energieverbruik te verlagen en duurzame energiebronnen te benutten is een cruciaal aspect van operationele uitmuntendheid.

Etex gaat de energie-uitdagingen op verschillende manieren aan, van strikte energienormen en het gebruik van hernieuwbare energie tot investeringen in energie-efficiënte technologieën. We doen een beroep op leveranciers van groene energie en stemmen het energiegebruik af op de productiebehoeften. We maken zelfs gebruik van overtollige warmte om onze productieprocessen aan te drijven. Bovendien helpen onze producten onze klanten om efficiënt om te springen met energie.

 


Promat
biedt isolatieoplossingen voor geconcentreerde zonne-energietechnologieën die duurzame energie opwekken in zonrijke delen van de wereld.

 
 

logo_Siniat.png 


Siniat
Onze Siniat-oplossing voor de volledige buitenmuur verhoogt de energie-efficiëntie van een bouwwerk drastisch

logo_Eternit.png 

 


Eternit
Ecolor ISO, een golfplaat in vezelcement, combineert de voordelen van vezelcement met uitstekende isolatie-eigenschappen.

Omgaan met ons asbestverleden

Omgaan met ons asbestverleden

  

In overeenstemming met de regelgeving bande Etex asbest in 2002, maar we blijven mensen die aan asbest blootgesteld zijn vóór dit verbod ondersteunen.

Aangezien het tientallen jaren duurt – soms zelfs tot 45 jaar – voordat de effecten van asbestblootstelling zich manifesteren, moeten we waakzaam blijven. We hebben een veelzijdig beleid uitgerold om mensen met een asbestgerelateerde aandoening bij te staan, risicovolle blootstelling in de toekomst te vermijden en verder wetenschappelijk inzicht in deze aandoeningen te krijgen.

Meer over asbest

 

Onze CO2-voetafdruk minimaliseren

In overeenstemming met onze drie bedrijfswaarden verbindt Etex zich ertoe om bij al zijn activiteiten het leefmilieu te respecteren.

Hiertoe hebben we wereldwijd diverse initiatieven opgestart om onze ecologische impact te verlagen, onze monitoringstrategieën te verbeteren en bij te dragen aan een milieuvriendelijke en duurzame ontwikkeling. We hebben een globale visie, maar onze projecten zijn sterk verbonden met de lokale gemeenschappen. Afval verminderen, het grondstofgebruik beperken en ons energieverbruik optimaliseren zijn maar enkele van onze doelstellingen.
 

De natuur herstellen

De natuur herstellen

 

Hoewel we negatieve effecten van onze activiteiten trachten te minimaliseren, proberen we ook onze positieve impact op onze omgeving te maximaliseren.

Zo streven we er ambitieus naar om hernieuwbare bronnen te gebruiken en afval om te zetten in productiemiddelen. We verwerken gerecyclede materialen ook in onze producten en schenken elektronica en computers aan liefdadigheidsorganisaties zodat ze niet op het stort terechtkomen.

 

Ontvang als eerste het nieuws