Circulariteit

Voor Etex is afval geen afval, maar een waardevolle grondstof die opnieuw kan worden gebruikt en tot iets nieuws kan worden verwerkt. In 2021 identificeerden we een plan om in onze sector de circulaire economie te leiden. We onderscheidden een reeks doelen voor 2030 die het volledige spectrum van onze waardeketen bestrijken. Ondertussen optimaliseerden we onze huidige processen met betrekking tot afvalbeheer en verantwoord inkopen, innovatie en samenwerking, en richtten we ons op de circulaire voordelen van onze producten.

CIRC.png

Onze routekaart richting circulariteit:
3 circulaire procesoplossingen

 

1
Circulaire inhoud
in ontwerp
 

2
Geen afval naar de
stortplaats
 

3
Terugnemen en
hergebruiken
 

roadsign_SR21.png

Onze circulaire doelstellingen voor 2030Our Circularity Goals 2030 graph.png

In een notendop – ons afvalbeheer
cijfers in 2021

207.525
Totaal gewicht van het geproduceerde afval
in metrische ton
Waarvan
Totaal afvalsgewicht
gericht op verwijdering
in metrische ton (offsite):
70.128
Waarvan
Ongevaarlijk afval:
66.824
Waarvan
Gevaarlijk afval:
3.304
Waarvan 
verbranding met energieterugwinning:
3.365

Waarvan
naar de stortplaats:
63.473

Waarvan
verbranding met energieterugwinning:
1.628
Waarvan
naar de stortplaats:
1.676


Waarvan
Totaal gewicht van afval
hergebruikt
in metrische ton (offsite):
137.397
Waarvan
Ongevaarlijk afval:
135.354
Waarvan
Gevaarlijk afval:
2.043

Waarvan 
Voorbereid voor hergebruik:
8.332

Waarvan Gerecycleerd:
127.022


Waarvan 
Voorbereid voor hergebruik:
84

Waarvan
Gerecycleerd:
1.959


roadsign_SR21.png

Ons doel is om tegen 2030 geen afval meer naar de stortplaats te sturen

Een van onze prioriteiten op het gebied van circulariteit is het bereiken van 100% afleiding van afval dat op de stortplaats terechtkomt. In 2021 is de hoeveelheid afval dat naar de stortplaats verstuurd werd stabiel gebleven, met een lichte stijging van ons ongevaarlijke afval van 62,756 ton in 2020 naar 63,473 ton. Een hoogtepunt in 2021 is dat we bij onze activiteiten in Europa de hoeveelheid gipsproductieafval die naar de stortplaats gaat, binnen één jaar met 60% hebben kunnen verminderen.