Decarbonisatie

Reference image

In 2022 hebben we koers gezet richting een verdere reductie van ons energieverbruik en een verschuiving van energiebronnen en technologieën op mondiale schaal. Als gevolg daarvan hebben we de intensiteit van onze broeikasgasemissie verlaagd op basis van dezelfde reikwijdte als in 2021. Ondertussen vertegenwoordigt groene elektriciteit 74% van ons totale verbruik in 2022.

DEC_2.png

Reference image

Streven naar koolstofneutraliteit

In 2021 hebben we koers gezet richting een verdere reductie van ons energieverbruik en een verschuiving van energiebronnen en technologieën op mondiale schaal. Als gevolg daarvan hebben we de intensiteit van onze broeikasgasemissie verlaagd op basis van dezelfde reikwijdte als in 2020. Met onze ambitie om in een eerste fase de broeikasgasemissie-intensiteit van de gezamenlijke scopes 1 en 2 tegen 2030 met 35% te verminderen (t.o.v. het basisniveau van 2018), hebben we het jaar succesvol gebruikt om vooruitgang te boeken in onze routekaart om de hele groep koolstofvrij te maken. Aangezien er in de hele waardeketen mogelijkheden voor CO₂-reductie bestaan, zijn we begonnen met een eerste evaluatie van emissies in scope 3, die ongeveer 62% van onze totale emissies vertegenwoordigen (indirecte emissies). De voornaamste drijfveren in scope 3 zijn het gebruik van cement in onze vezelcementactiviteiten, de upstream-uitstoot van brandstof- en energiegerelateerde activiteiten, het gebruik van gips en papier in onze gipsplaatactiviteiten en het in- en uitgaande transport van grondstoffen en eindproducten voor alle activiteiten. We zullen deze eerste analyse in 2022 op land- en productniveau evalueren en ontwikkelen op basis van een kwantitatieve benadering, inclusief onze recent verworven isolatieactiviteiten.

WAAR ONZE CO2-UITSTOOT ZICH VOORDOET

Scope 1.png
Scope 1

24,7%


Broeikasgasemissies van bronnen die rechtstreeks eigendom zijn van of gecontroleerd worden door het bedrijf

Scope 2.png
Scope 2

4,9%


Broeikasgasemissies als gevolg van energieopwekking (bijv. elektriciteit, warmte, stoom, etc.) die door het bedrijf wordt aangekocht

Scope 3.png
Scope 3

70,4%


Broeikasgasemissies van bronnen en activiteiten die indirect verband houden met Etex-activiteiten (zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts)

 

graph---green-electricty-produced-and-purchased-sr---p.-35 copy@2x.png

Intensiteit van broeikasgasemissies - 
scope 1 + 2

(t CO₂ e / t van de geproduceerde verkoopbare eindproducten)

 

 

Gebouw met schaduw.png