Gezondheid, veiligheid en welzijn

Gezonde en veilige arbeidsomstandigheden zijn een mensenrecht en kunnen niet op een gefragmenteerde manier worden bevorderd. Het garanderen van de veiligheid in ons dagelijks leven is een taak die nooit ophoudt. Het beschermen van mensen op en buiten ons terrein, of bij het reizen van en naar het werk, vereist een grondige, gestructureerde en voortdurend evoluerende aanpak. Want het risico bestaat dat zelfs een kleine onoplettendheid ernstige gevolgen kan hebben.

Image_covid_600x480.jpg

COVID-19: Wanneer uitdagingen kansen worden

Zoals dat voor de meeste industrieën wereldwijd het geval was, heeft de coronapandemie de gezondheid en veiligheid in de schijnwerpers gezet. Het waarborgen van de veiligheid van onze werknemers is altijd onze hoogste prioriteit geweest – maar in 2020 dwong een nieuwe uitdaging ons ertoe om gezamenlijk nieuwe manieren van samenwerken te omarmen. We zijn trots om te kunnen zeggen dat Etex die uitdaging met glans heeft doorstaan.

Sinds maart 2020 werd telewerken de norm en zijn de interdivisies nog nooit zo talrijk geweest. Dankzij een vlottere samenwerking en de uitwisseling van best practices werken de Etex-collega's nog nauwer samen om operationele excellentie te garanderen. COVID-19 verplichtte ons om de risico's van elke taak in onze faciliteiten opnieuw te beoordelen. Deze grondige risicobeoordeling heeft bijgedragen tot een groter risicobewustzijn en een veiligere werkomgeving."

Veiligheid: streven naar nul werkgerelateerde incidenten

Ons hoofddoel is duidelijk: Nul arbeidsgerelateerde doden en letsels met grote gevolgen. Dankzij efficiënte procedures en de betrokkenheid van alle teamgenoten over de hele wereld kunnen we met trots zeggen dat deze doelstelling in 2020 werd gehaald. Vorig jaar was ook een keerpunt voor het aantal arbeidsongevallen met een werkonderbreking. Na jaren van consistente prestaties, bewoog Etex zich van een frequentie tussen 1.9 en 2.6 terug naar 1.4.


Veiligheidscijfers voor werknemers, uitzendkrachten, werknemers van vaste aannemers en iedereen wiens werk we rechtstreeks op ons terrein controleren

graph--work related injuries@2x.png

 

Frequency rate 2022.png


Frequentie van ongevallen met een werkonderbreking

Aantal ongevallen met werkonderbreking
per één miljoen gewerkte uren

Gravity rate of accidents 2022.png


Ernst van de ongevallen

Mate van afwezigheid na een ongeval.
Hoe hoger het percentage, hoe ernstiger het ongeval.

 

Van de vijf kritische normen die Etex hanteert, zijn er drie van cruciaal belang gebleken om de ernst van ongevallen te verminderen:

Work at height.png

Werk op hoogte

Energy insulation.png

Energie-isolatie

Machine safety.png

Machineveiligheid

 

Image_risk-assessment_600x480.jpg

Risicobeoordeling

Bij Etex geven we prioriteit aan een grondige risicoanalyse, die wordt aangedreven door de toepassing van de HIRA-norm (Hazard Identification and Risk Assessment) in combinatie met nog eens vijf cruciale standaarden, een zorgvuldige analyse van onze geregistreerde ongevallen en bijna-ongevallen, en de expertise en ervaring van onze teamgenoten.

Alle fabrieksteammates zijn getraind in en nemen deel aan de risicobeoordeling van hun werkplekken, en onze fabrieken hebben zich ertoe verbonden de volledige implementatie van de HIRA-norm tegen eind 2021 te voltooien.

Teammate stories

Onze fabrieken helpen om een stapje verder te gaan

Met ons Plant Focus Programme, dat in 2020 van start ging, hebben we extra hulp en middelen ingezet waar ze het meest nodig waren om zo tot een uitstekende VGM-kwaliteit te komen.

We hebben vijf Etex-fabrieken geselecteerd met ruimte voor verbetering op het vlak van achterblijvende veiligheidsindicatoren, leiderschap of implementatie van normen. Vervolgens hebben we een boosterinitiatief gelanceerd door coaching, middelen en hulp aan te bieden.

Ik ben er trots op te kunnen zeggen dat mijn team zeer betrokken was. We zijn begonnen de verschillende punten aan te pakken, hebben onze naleving van de normen vergroot en de identificatie van gevaren en risicobeoordeling van de hele fabriek voltooid.

Het programma was een succes, zoals blijkt uit het record van de fabriek in Guangzhou, dat al voor een periode van 572 dagen geen ongevallen meer telt.

Image Hexagon - Benjamin (SR p. 30) 150x150.png Benjamin Mansfield,
Fabrieksmanager van Etex Guangzhou (China), een van de fabrieken die deelnamen aan het Plant Focus Program

SafeStart

De gedragsveiligheidsprincipes van SafeStart zijn een van de meest succesvolle veiligheidstrainingen ter wereld. In 2016 werden ze bij Etex geïmplementeerd, wat onze teammates niet alleen in hun werkomgeving, maar ook in hun privéleven inspireerde.

In 2020 engageerden al onze fabrieken zich om deze principes nieuw leven in te blazen en het maturiteitsniveau te bereiken dat nodig is om het momentum van SafeStart in de hele groep te behouden.

Naar aanleiding van de feedback van teammates en lokale SafeStart-trainers hebben we het trainingsprogramma vernieuwd, waardoor het beter aansluit bij de Etex-omgeving en verhalen brengt waarmee onze teammaten zich gemakkelijker kunnen identificeren.