Gezondheid, veiligheid en welzijn

Reference image

Veiligheid is onze hoogste prioriteit bij Etex. Onze gestructureerde aanpak die we continu laten evolueren, steunt op onze teammates die met hun ervaring, professionele houding en toewijding om voor elkaar te zorgen, elke dag de verantwoordelijkheid op zich nemen om onze gezondheids- en veiligheidsregels toe te passen.

HSWB_icon.png

Veiligheid: Streven naar nul

Ieder jaar streven we naar een werkplek met nul ongevallen en nul beroepsziekten. Om dat te bereiken, hebben we een sterk gezondheids- en veiligheidsbeheersysteem opgezet, inclusief een uitgebreide combinatie van beleidsmaatregelen, normen, verantwoordelijkheden, training, evaluatie, gerichte programma's en opvolging van onze doelstellingen. Na een aantal goede jaren hebben we in 2022 helaas resultaten behaald die niet aan onze hoge normen voldoen. Dit zal Etex ertoe aanzetten zich verder te focussen op onze sterke veiligheidscultuur.

Reference image
Frequency rate of lost-time accidents.png


Frequentie van ongevallen met tijdsverlies

Aantal ongevallen met tijdsverlies
per één miljoen gewerkte uren

 

Gravity rate of accidents.png


Ernst van ongevallen

Mate van afwezigheid na een ongeval
Hoe hoger het percentage, hoe ernstiger het ongeval.

 

Total accident frequency rate.png


Totaal aantal ongevallen

Frequentie van ongevallen met verzuim en
medische hulp per miljoen gewerkte uren

Safety intensity.png


Veiligheidsintensiteit

Gemiddeld aantal veiligheidsactiviteiten
per werknemer per maand

 

Bordjes schaduw.png

Reference image

Herkennen van het gevaar, beoordelen van het risico en het voorkomen van een ongeval


Bij Etex hebben we verschillende manieren om risico's op te sporen en aan te pakken. Daarom hanteren we systematisch de Hazard Identification and Risk Assessment-principes voor alle routinetaken, en meten we resultaten via operationele, bedrijfs- en externe auditing- en rapportageprocessen. Gedurende het hele jaar moedigen we ook veiligheidsobservatie en -gesprekken aan, waardoor onze leiders gevaarlijke situaties kunnen identificeren, bespreken en inperken.

De risico's beperken

 

1.png


Identificeer beroepsmatige blootstelling


3.png


Beoordeel de veiligheids- en gezondheidsrisico's op de werkplek

2.png


Houd veiligheidsobservaties en -gesprekken

 

In 2022 hebben onze fabrieken zich enorm ingespannen om de implementatie van de Hazard Identification and Risk Assessment-principes te evalueren, met een gemiddelde score van 90%.


 

Reference image

SafeStart

Bij Etex is het onze ambitie om ervoor te zorgen dat elke collega elke dag weer veilig en gezond thuiskomt. SafeStart is een programma dat ons helpt om het veiligheidsbewustzijn naar een hoger niveau te tillen. De SafeStart-aanpak versterkt de kennis met praktische technieken die teammates helpen om de hele dag alert te blijven voor risico's, niet alleen op het werk, maar ook thuis en onderweg.

 

Reference image

Gezondere en geïnspireerde teams voor een sterker Etex

De geestelijke gezondheid en het lichamelijk welzijn zijn cruciaal voor de gezondheid en veiligheid op het werk. In de geest van een gezonde geest in een gezond lichaam lanceerden we de "Etex Challenge" en zetten we een wereldwijd "Employee Assistance Program" op om het mentale welzijn van onze teammates te ondersteunen. Daarnaast zijn er nog veel andere lokale en mondiale initiatieven om een gezond personeelsbestand te stimuleren.

Etex Challenge

Etex Challenge

De “Etex Challenge” brengt teamgenoten over de hele wereld bij elkaar, motiveert hen om hun fysieke en mentale welzijn te verbeteren, en verbindt hen met de rest van de wereld door geld in te zamelen voor het goede doel.

Ondersteuningsprogramma voor werknemers

Ondersteuningsprogramma voor werknemers

Ondersteuningsprogramma voor werknemers

In 2021 lanceerden we een ander initiatief om het mentale welzijn van onze teammates te ondersteunen: een wereldwijd "Employee Assistance Program", 24/7 toegankelijk en beschikbaar in de lokale talen van onze teammates.

Omgaan met ons asbestverleden

Omgaan met ons asbestverleden

Omgaan met ons asbestverleden

Asbest maakt deel uit van ons verleden en we blijven onze geschiedenis met deze stof zorgvuldig beheren. We hebben een groepsbreed beleid geïmplementeerd om de volgende belofte af te dwingen:

  1. Schadeloosstelling van slachtoffers
    Bij Etex moeten we ervoor zorgen dat degenen die ernstig ziek worden door het gebruik van asbest in hun fabrieken een eerlijke financiële compensatie ontvangen.
  2. Voorkom blootstelling
    Tijdens het voltooien van site-upgrades controleren we voortdurend de aanwezigheid van in de lucht zwevende vezels en beheren we nauwgezet de veiligheid van alle gebouwen en stortplaatsen.
  3. Onderzoek ondersteunen
    We ondersteunen medisch en wetenschappelijk onderzoek naar asbestgerelateerde ziekten.