Leefmilieu

Bij Etex willen we een actieve partner zijn in het vinden van oplossingen. In onze ambitie om negatieve effecten te verminderen en positieve effecten op te drijven, kijken we naar waar onze activiteiten de grootste invloed kunnen hebben om bij te dragen aan de SDG-doelstellingen die gerelateerd zijn aan het milieu, zoals doelstelling 13 ‘Climate Action’.
In 2020 hebben we besloten om prioriteit te geven aan decarbonisatie, inclusief het gebruik van hernieuwbare energie, evenals circulariteit, met een eerste focus op afvalbeheer.

Overgang naar koolstofneutraliteit

We steunen de Europese Green Deal en zijn belofte om ten laatste in 2050 een netto koolstofuitstoot van nul te bereiken. Hoewel we ernaar streven een actieve partner te zijn die nauw samenwerkt met andere spelers in onze waardeketen en zo klimaatkwesties aan te pakken, onderzoeken we de meest effectieve manieren om de CO₂-uitstoot in onze eigen activiteiten te verminderen. Een belangrijke stap in ons energiebeheer is de overgang van onze elektriciteitsvoorziening van niet-hernieuwbare bronnen naar gecertificeerde hernieuwbare bronnen. Vandaag de dag komt 71.8% van onze wereldwijd gekochte elektriciteit uit hernieuwbare bronnen, terwijl we al 100% hebben bereikt op al onze Europese locaties en in Chili.

graph---green-electricty-produced-and-purchased-sr---p.-35@2x.png

% Groene elektriciteit geproduceerd en ingekocht versus
totaal elektriciteitsverbruik

 

Het enthousiasme van ons toegewijde Green Team, samen met onze collega's die verantwoordelijk zijn voor energiebeheer en koolstofboekhouding, maakte het voor ons mogelijk om in 2020 in heel Europa en Chili snel 100% gecertificeerde koolstofvrije en hernieuwbare elektriciteit te bereiken. Daarnaast werken we actief aan het installeren van extra fotovoltaïsche panelen op onze fabriekslocaties.

Image Hexagon - Alain Bourgeois (SR - p.35) 300 x 300.png

Alain Bourgeois,
Purchasing Category Manager Energy,
Etex Brussels, Belgium

 

2020 CO₂ emissies

Scope 1.png

Scope 1

722,874.92
ton CO₂e

Bruto directe CO₂-uitstoot door energiegebruik in de productie (aardgas, vloeibare brandstoffen, biomassa) en het gebruik van brandstoffen in onze voertuigen die in de steengroeven en fabrieken werken.


 

Scope 2.png

Scope 2

71,197.87
ton CO₂e

Bruto locatiegebonden energie-indirecte CO₂-emissies van ingekochte elektriciteit.


 

Scope 3.png

Scope 3

Indirecte emissies van alle andere activiteiten, zoals inkomend en uitgaand vervoer door onze aannemers, geproduceerd afval, aangekochte goederen en diensten, het woon-werkverkeer van werknemers en zakenreizen.

Scope 3-emissies werden in 2020 niet opgenomen in het Etex monitorproces.

graph---green-electricty-produced-and-purchased-sr---p.-35 copy@2x.png


GHG-emissie-intensiteit -
scope 1 + 2

(ton CO₂e/t)
 

Waterbeheer

Water is een belangrijke hulpbron die we onder meer gebruiken in onze productieprocessen, maar ook voor koeldoeleinden. In 2020 bedroeg onze waterontrekking 5,875.521 megaliter. Het grootste deel van het onttrokken water verdampt of wordt ingebed in onze eindproducten als gevolg van het kristallisatieproces van sommige grondstoffen.

 

Onze sites worden aangemoedigd om het afgevoerde water te recycleren en te verminderen. Dit omvat ook de lozing in riool- en oppervlaktewater. We behandelen ons afvalwater vóór lozing volgens de lokale vereisten. Waar van toepassing, controleren we de relevante parameters voor het afvalwater.

graph--water-withdrawal-intensity-sr---p.-37-1@2x.png

Intensiteit van de wateronttrekking
(megaliter/t)

 

graph--total-water-discharge-sr---p.-37@2x.png

Totale waterafvoer
(megaliters)

 

Image- Insect hotel (SR - p.38).png

 

Zorg voor biodiversiteit en ecosystemen

Gezonde ecosystemen en biodiversiteit en het natuurlijke kapitaal dat ze bieden zijn een rijkdom die we allemaal delen. Door onze mijnbouwactiviteiten veranderen we onvermijdelijk het land dat we gebruiken. Door het landschap onmiddellijk na de stopzetting van de mijnbouwactiviteiten in een bepaald gebied zo grondig mogelijk te herstellen, wordt de impact op het landschap tot een minimum beperkt. De voltooide restauraties resulteren in een nul-netto verlies van de biodiversiteit, en leiden in sommige gevallen zelfs tot een hogere biodiversiteitswaarde in vergelijking met het moment dat we vergunningen kregen om het land te gebruiken.

We werken ook samen met andere spelers uit de industrie om de methoden te verbeteren die door de industrie worden gebruikt om de biodiversiteit aan te pakken. Daarnaast volgen we mondiale uitdagingen op het gebied van biodiversiteit, zoals het verlies aan bestuiving door de inkrimpende populaties van bestuivende insecten. In 2020 hebben we elf insectenhotels ontworpen die op specifieke locaties in Europa zijn geïnstalleerd.