Geconsolideerde resultaten 2011 - 30/03/2012

2011 was voor de Etex groep een jaar van ingrijpende veranderingen, met de overname van de Europese gipsactiviteiten van Lafarge. Dat was een belangrijke strategische stap richting innovatie, droogbouw en betaalbare huisvesting.

  • De omzet op vergelijkbare basis steeg met 10,3%, de onlangs overgenomen gipsactiviteiten deden daar nog 7,3 % bovenop.
  • De activiteiten in dakbedekking deden het zowel op de opkomende markten als in de stabiele Europese omgeving goed.
  • De droogbouw kent een sterke groei in Europa en blijft uitbreiden in Latijns-Amerika en Afrika.
  • Brandbeveiliging zette uitstekende resultaten neer dankzij grote tunnelprojecten die in de loop van het jaar werden afgerond. De uitstekende prestaties van de activiteiten in hoogperformante isolatie werden aangedreven door de succesvolle integratie van Microtherm, dat werd overgenomen in 2010.
  • De keramiekactiviteiten in Latijns-Amerika kenden een snelle groei en zullen ondersteund worden door extra capaciteit in Peru en Colombia, maar kregen af te rekenen met moeilijke marktomstandigheden in Argentinië;
  • De recurrente operationele kasstroom van de Groep bedroeg 309 miljoen euro, een stijging van 8% in vergelijking met het jaar daarvoor.
  • Het bedrijfsresultaat werd beïnvloed door de aanleg van een voorziening ingevolge een beslissing van de Rechtbank van eerste aanleg in Turijn, die de Groep burgerlijk aansprakelijk stelde voor de daden van een van zijn vroegere topmanagers.
  • Etex Groep verwierf 80% van de Europese gipsactiviteiten van Lafarge op 4 november 2011, en verhoogde gelijktijdig zijn controlerend belang tot 80% in de Latijns-Amerikaanse gipsactiviteiten. Lafarge blijft eigenaar van een minderheidsbelang van 20%.
  • De overname leidde tot een heronderhandeling over de bestaande kredietlijn, die werd uitgebreid tot 1.300 miljoen euro. Aan alle bankconvenanten werd ruimschoots voldaan.
  • Op de aandeelhoudersvergadering zal een dividend van 0,32 euro per aandeel worden voorgesteld.
In miljoenen euro 2010 2011 var.
Omzet 1.956 2.300 17.6%
Recurrente operationele kasstroom (REBITDA) 285 309 8.4%
     % omzet 14,6% 13,4% < >
Recurrent bedrijfsresultaat (REBIT) 172 197 14,5%
     % omzet 8,8% 8,6%  
Bedrijfsresultaat (EBIT)
185 176 -4,9%
     %omzet 9,5% 7,7%  
Winst van het boekjaar 124 88  
     Aandeel van de Groep 114 80  
      Minderheidsbelangen 10 8  
Eigendom, fabrieken en uitrusting 907 1,719  
Immateriële activa 206 504  
Werkkapitaal
333 326  
Aangewend kapitaal 1.465 2.573  
Eigen vermogen 860 687  
Netto financiële schuld 337 1,377  
Kapitaaluitgaven 73 144  


De geconsolideerde jaarrekening voor het jaar 2011 werd opgemaakt onder de verantwoordelijkheid van en is goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 30 maart 2012. Ze zal ter goedkeuring worden voorgelegd tijdens de algemene aandeelhoudersvergadering van 23 mei 2012.

De commissaris heeft bij de geconsolideerde jaarrekening een verklaring zonder voorbehoud gegeven.

Het jaarverslag zal worden voorgelegd aan de algemene aandeelhoudersvergadering.

Terug naar het nieuwsoverzicht