Geconsolideerde resultaten 2013 - 28/03/2014

PersberichtMature Europese markten genereren solide kasstroom terwijl opkomende markten hun groei bestendigen.

In 2013 noteerde bouwmaterialengroep Etex een omzet van 3,046 miljard euro. Dat is een like-for-like groei van 1,6% ten opzichte van het jaar ervoor. Het strenge winterweer in de eerste jaarhelft en de algemene moeilijke economische en financiële context hadden een impact op de Europese activiteiten. In Latijns-Amerika, Afrika en Azië hield de business een gestage groei aan. Door ongunstige wisselkoersverschillen en het afstoten van bepaalde activiteiten komt dit echter niet volledig tot uiting in de resultaten.

Solide kasstroom ondanks moeilijke omstandigheden in Europa

De vorige winter was een van de koudste in de afgelopen 100 jaar, wat leidde tot verlengde werkonderbrekingen op bouwwerven. In combinatie met de uitdagende economische situatie in Europa, had dit een impact op de verkoop van traditionele bouwmaterialen in de segmenten van gevelbekleding & bouwplaten en dakbedekking. Het segment brandbeveiliging en isolatie werd minder beïnvloed en sloten het jaar af met sterke resultaten. Ondanks de moeilijke marktomstandigheden is Etex er over het algemeen in geslaagd om haar marges te handhaven en haar marktaandeel te behouden in de Europese markten, wat resulteerde in solide kasstromen. Het stelde Etex in staat om haar ambitieuze investeringsprogramma, dat focust op groeimarkten, verder te zetten.
Fons Peeters, CEO van Etex, licht toe: “Ons divers portfolio en onze brede aanwezigheid op de markt hebben opnieuw vruchten afgeworpen. De solide kasstroom die onze business genereert in mature Europese markten laat ons toe te blijven investeren in de groeilanden.”

Voortgezette investeringen verhogen capaciteit in sterke groeimarkten

Etex heeft haar leiderspositie ten volle benut om voordeel te halen uit de groei in opkomende markten. De verkoopcijfers bleven aanzienlijk toenemen in de meeste Latijns-Amerikaanse, Aziatische en Afrikaanse landen, met dubbele cijfers voor de hele Latijns-Amerikaanse divisie. De resultaten weerspiegelen deze krachtige trend niet volledig omwille van ongunstige wisselkoersverschillen en de desinvestering van de Chileense kunststofproducent Vinilit. De groep blijft investeren om de capaciteit te verhogen in verschillende belangrijke groeimarkten. Zo investeerde Etex vorig jaar in een nieuwe vezelcementfabriek in Colombia en in upgrades voor productievestigingen in Argentinië en Nigeria. Momenteel bouwt Etex nieuwe greenfield-fabrieken voor gipsplaten in Brazilië en Peru, en voor vezelcement in Indonesië en Chili.

Significante schuldvermindering

Etex heeft haar schuld teruggedrongen van 1.137 naar 977 miljoen euro. Dit bedrag bevat de putoptie voor de resterende 20% van Siniat. Deze aanzienlijke schuldvermindering werd gerealiseerd door het verminderen van de waarde van de putoptie, evenals door een strikte opvolging van het werkkapitaal en desinvesteringen van niet-operationele activa en niet-kernactiviteiten zoals de business van dekvloeren.

“Etex heeft het jaar afgesloten met een netto financiële schuld/rebitda ratio van 2,4 in vergelijking met 2,6 het jaar daarvoor”, verduidelijkt Fons Peeters. “Twee jaar na één van de grootste overnames uit de geschiedenis van Etex, en rekening houdend met de moeilijke marktomstandigheden, is dit een schitterend resultaat. Deze positieve uitkomst heeft een belangrijke rol gespeeld in onze succesvolle herfinanciering van begin 2014.”

Etex heeft in januari 2014 inderdaad haar kredietfaciliteiten met succes geherfinancierd tot 900 miljoen euro. Daardoor kon Etex haar activiteiten aan betere voorwaarden financieren en de kredietlijn van de groep verlengen voor een nieuwe periode van vijf jaar, tot 31 januari 2019.

Versterking van positie in droogbouw op lange termijn

Eind 2013 heeft Etex haar positie in de Europese en Latijns-Amerikaanse droogbouwmarkten versterkt door een overeenkomst te sluiten over de acquisitie van 
Lafarges aandeel van 20% in Siniat. De succesvolle integratie van Siniat heeft geresulteerd in de lancering van Dryco Systems, een commerciële benadering van droogconstructie met lichte materialen, in verschillende Europese landen. De gipsproducten van Siniat en de vezelcementproducten van Eternit werden geïntegreerd in een unieke, duurzame bouwoplossing voor buitenmuren. Dit initiatief sluit aan op Etex’s droogbouwstrategie en laat haar toe om tegemoet te komen aan toekomstige marktvragen.

Belangrijkste cijfers voor 2013

In miljoen euro 2012 2013 % var.

vergelijkbare 
var.
Omzet
3,168 3,046 -3,9% 1,6%
Genormaliseerde operationele kasstroom (REBITDA)
439 404 -7,9% -2,8%
     % omzet 13,9% 13,3%

Genormaliseerd bedrijfsresultaat (REBIT)
269 234 -12,8% -6,1%
     % omzet 8,5% 7,7%    
Bedrijfsresultaat (EBIT)
290 237 -18,4%  
     % omzet 9,2% 7,8%    
Winst van het boekjaar 152 129

     Aandeel van de groep 146 124

     Minderheidsbelangen 6 5    
Materiële vaste activa 1,770 1,728    
Immateriële vaste activa 487 473
 
Werkkapitaal
294 284    
Geïnvesteerd vermogen 2,574 2,507    
Eigen vermogen 742 934
 
Netto financiële schuld 1,137 977 -14,07%  
Investeringen 204 212 4,1%  


De Raad van Bestuur stelt een stabiel dividend voor. Bijgevolg zal een dividend van 0,36 euro per aandeel worden voorgesteld op de Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders op 28 mei 2014.

De geconsolideerde jaarrekening voor het jaar 2013 werd op 28 maart 2014 goedgekeurd door de Raad van Bestuur en zal tijdens de Algemene Vergadering ter goedkeuring worden voorgelegd.

De commissaris heeft bij de geconsolideerde jaarrekening een verklaring zonder voorbehoud gegeven.

Het jaarverslag zal op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden voorgelegd en zal beschikbaar zijn op de website van Etex.
Download het persbericht (pdf 212 kB)


Terug naar het nieuwsoverzicht