Halfjaarresultaten Etex 2023

Halfjaarresultaten Etex 2023

Etex blijft groeien ondanks volatiele omgeving

Highlights

  • Sterke stijging van de omzet met 12,4% op jaarbasis (4,2% op vergelijkbare basis,¹) tot 2015 miljoen EUR ondersteund door stijgingen van de verkoopprijzen om het hoofd te bieden aan de aanzienlijke aanhoudende inflatie van de grondstof- en energieprijzen.
  • Sterke stijging van de REBITDA met 14,9% tegenover vorig jaar (7,2% op vergelijkbare basis¹) tot 397 miljoen EUR door robuuste marges ondanks de kosteninflatie.
  • Aanzienlijke stijging van de recurrente nettowinst (aandeel van Groep) met 11.8% tot 174 miljoen EUR.
  • Lichte daling van de netto financiële schuld naar 1140 miljoen EUR als gevolg van een sterke kasstroomgeneratie in de afgelopen 12 maanden, gedeeltelijk tenietgedaan door recente strategische overnames.
  • Voorzichtige vooruitzichten en responsieve benadering voor de rest van 2023 in een onzekere context. Verwachte volumevertraging in de meeste Europese landen.

Commentaar van Bernard Delvaux, CEO van Etex: “In de eerste helft van 2023 kreeg Etex te maken met een algemene vertraging van de bouwsector, zowel in nieuwbouw als in renovatie, veroorzaakt door diverse elementen die hebben geleid tot hoge volatiliteit en onzekerheid, zoals inflatie, die de koopkracht van de consumenten onder druk zet, hogere rentevoeten en meer beperkingen van banken op het kredietbeleid. Etex slaagde er evenwel in een betere omzet te boeken dan in de eerste helft van 2022 door snelle aanpassingen aan uitdagende marktomstandigheden en monitoring van de kosten-prijsverhouding. Hoewel onze volumes een kleine impact kenden, bleven de marges sterk.

Deze uitdagende omstandigheden weerhielden ons er niet van om verdere vooruitgang te boeken op onze strategische agenda om de meest innovatieve en duurzame wereldwijde producent van bouwmaterialen te worden. We deden aanzienlijke overnames om onze positie te versterken en stippelden duidelijke paden uit voor al onze technologieën, om zowel organisch als via nieuwe potentiële overnames te groeien. We hebben ook grote vooruitgang geboekt op het gebied van duurzaamheid, en ons allereerste gecombineerde jaarverslag gepubliceerd, waarin onze economische, sociale en ecologische voetafdruk en prestaties op gelijke basis voorgesteld worden.

Voor de rest van 2023 zullen we oplettend blijven en kort op de bal spelen - maand per maand, land per land en product per product - om de huidige onzekerheid en de vermoedelijk aanhoudende vertraging van de markt, in het bijzonder in Europa, aan te pakken. We zien ook potentiële mogelijkheden om verder te groeien door technologische ontwikkeling en onze groei te ondersteunen met een REBITDA-marge die naar verwachting sterk zal blijven. De combinatie van al deze factoren zou Etex in staat moeten stellen goede resultaten te blijven neerzetten en woningen te bouwen die steeds veiliger, duurzamer, slimmer en mooier zijn”

Stijging van de omzet en winstgevendheid ondersteund door prijsstijgingen op volatiele markten

Bijdrage aan de evolutie van de REBITDA van H1 2022 tot H1 2023 (in miljoen EUR)¹
Halfjaarresultaten Etex 2023

In de eerste jaarhelft boekte Etex een omzet van 2015 miljoen EUR, een stijging van 12,4% tegenover dezelfde periode vorig jaar. Naast de impact van de overname van URSA vorig jaar, is deze groei voornamelijk toe te schrijven aan hogere gemiddelde verkoopprijzen om het hoofd te bieden aan de aanzienlijke en aanhoudende inflatie van de grondstof- en energieprijzen.

De genormaliseerde operationele kasstroom (REBITDA) liep op tot 397 miljoen EUR, een stijging van 14,9% tegenover vorig jaar. Deze prestatie is voornamelijk toe te schrijven aan de sterke omzetgroei en prijsverhogingen die gedurende het eerste semester werden doorgevoerd. De REBITDA-marge verbeterde tot 19,7% van de omzet, tegenover 19,3% in de eerste helft van 2022.

De netto recurrente winst (aandeel van de Groep) van Etex steeg opnieuw, ditmaal met 11,8% tegenover vorig jaar tot 174 miljoen EUR. De nettowinst van het bedrijf kwam in de eerste helft van 2023 uit op 198 miljoen EUR, een stijging van 46,8% tegenover dezelfde periode vorig jaar.

In de laatste twaalf maanden daalde de netto financiële schuld van Etex licht van 1175 miljoen EUR eind juni 2022 tot 1140 miljoen EUR eind juni 2023. Dat was mogelijk dankzij een positieve kasstroom in de tweede helft van 2022 en de eerste zes maanden van 2023, gedeeltelijk tenietgedaan door de bedragen van de strategische overnames in mei en juni 2023, die een stijging van de nettoschuld met ongeveer 220 miljoen EUR inhielden. De netto financiële schuld/REBITDA blijft onveranderd op 1,6x eind juni 2023 ten opzichte van dezelfde periode in 2022.

Omzet per regio en divisie

Bijdrage aan de omzetevolutie van H1 2022-H1 2023 (in miljoen EUR)¹
Halfjaarresultaten Etex 2023

Drie van de vijf divisies (Building Performance, New Ways en Insulation) realiseerden een omzetgroei, terwijl de twee resterende divisies (Exteriors and Industry) een daling optekenden.

De divisie Building Performance, gespecialiseerd in gips- en vezelcementplaten, liet een omzet van 1283 miljoen EUR optekenen. Dit is een stijging met 9,3% op vergelijkbare basis¹ tegenover vorig jaar. Hoewel de volumes van gipsplaten over het algemeen iets lager waren, zette de divisie in de eerste helft van dit jaar een uitstekende omzet neer. Ze profiteerde van meerdere prijsstijgingen die gedurende de hele periode in verschillende fasen werden doorgevoerd.

De divisie Exteriors, gespecialiseerd in buitenoplossingen in vezelcement, daalde met 10,5% op vergelijkbare basis¹ tegenover vorig jaar tot 319 miljoen EUR. Dit wordt verklaard door lagere volumes in de verschillende categorieën van de divisie.

De omzet van de divisie Industry van Etex, die gericht is op brandbeveiliging en hoogwaardige isolatie, daalde licht met 4,6% op vergelijkbare basis¹ tegenover vorig jaar tot 114 miljoen EUR. Dit wordt verklaard door lagere volumes in de verschillende categorieën van de divisie.

De divisie Insulation, die werd opgericht in mei 2022 - toen Etex de producent van minerale glaswol en geëxtrudeerd polystyreen (XPS) URSA overnam - droeg in de eerste helft van het jaar 262 miljoen EUR bij aan de omzet van Etex. Die bijdrage is opgenomen in de verandering in de consolidatiekring in bovenstaande grafiek.

De omzet van de divisie New Ways, gebaseerd op hightech offsite-oplossingen, steeg met 2,4% op vergelijkbare basis¹ tegenover vorig jaar tot 37 miljoen EUR, met een goede prestatie van Sigmat, Brits marktleider in lichte stalen frames. De omzet van New Ways is exclusief niet-geconsolideerde deelnemingen in verschillende joint ventures, die allemaal werden afgestoten tegen het einde van het eerste kwartaal van 2023.

Belangrijkste ontwikkelingen

Wat fusies, overnames en afstotingen betreft, vonden er in de eerste zes maanden van 2023 enkele belangrijke veranderingen plaats:

  • Binnen New Ways, de divisie voor offsitebouw, heeft Etex de **afstoting van haar vier joint-venturebedrijven in Latijns-Amerika **afgerond: E2E (Chili), Tecverde (Brazilië), Icon Plus (Argentinië) en Icon Plus (Ecuador). Bovendien is e-Loft, na een beslissing van de handelsrechtbank van Saint-Brieuc (Bretagne, Frankrijk) in juni, in vereffening. Etex geeft prioriteit aan tweedimensionale (2D) offsite systemen en oplossingen, die een groot potentieel vertonen.

  • Begin mei voltooide Etex de overname van Skamol, een toonaangevende Deense producent van brandbeschermings- en speciale isolatiematerialen. Met deze nieuwe overname consolideert Etex verder haar portfolio van duurzame oplossingen in een markt die sterk wordt gedreven door de behoefte aan energie-efficiënte isolatieproducten en -oplossingen. Skamol en Etex vullen elkaar aan in termen van producten en geografische aanwezigheid, waardoor de samengevoegde organisaties hun aanbod in hoge-temperatuurisolatie voor bouw- en industriële toepassingen kunnen verbreden.

  • Eind juni nam Etex Superglass over, een van de drie grootste spelers in het Verenigd Koninkrijk en Ierland op de groeiende markt voor minerale glaswol isolatiematerialen. Met deze nieuwe overname breidt Etex haar al sterke activiteiten in het Verenigd Koninkrijk uit en vult zij het uitgebreide Europese verkoop- en productienetwerk van haar divisie Insulation, waar ze al actief is met URSA, verder aan.

In april publiceerde Etex haar eerste gecombineerde jaarverslag. In dat verslag stelt de onderneming haar economische, sociale en ecologische voetafdruk en prestaties op gelijke basis voor. Het document belicht de duurzame antwoorden die Etex geeft op de dringende uitdagingen van 2022. Duurzaamheidsmijlpalen omvatten onder meer een daling van de absolute CO₂-emissies (scopes 1 en 2) met bijna 20% en 26,5% minder afval dat werd afgevoerd naar stortplaatsen in de afgelopen vijf jaar.

Nog recenter, in augustus, voltooide Etex haar volledige vertrek uit Rusland door haar enige twee vestigingen in het land af te stoten. De betreffende vestigingen maakten deel uit van de oorspronkelijke URSA aanwezigheid die enkele weken voor de invasie werd verworven. De Russische activiteiten waren goed voor minder dan 2% van de totale activiteiten van Etex. Sinds de Russische invasie van Oekraïne had Etex alle opties overwogen om volledig uit Rusland weg te trekken, rekening houdend met alle aspecten, inclusief teamgenoten die in het land werken. Van bij de start van de invasie begin 2022, heeft Etex al haar Russische activiteiten afgezonderd, zonder enig contact met het lokale management of financiële transacties. De onderneming staakte ook haar bescheiden uitvoer van vezelcementproducten naar het land, in overeenstemming met de toepasselijke sanctieregelgeving. Etex heeft haar 250 Oekraïense teamleden en hun families volledig gesteund en bereidt zich actief voor om Oekraïne te helpen heropbouwen zodra dat mogelijk en veilig is.

Voorzichtige vooruitzichten en responsieve benadering voor de rest van 2023 in een onzekere context

Net als de voorbije maanden verwacht Etex opnieuw een uitdagende tweede jaarhelft, als gevolg van een reeks macro-economische gebeurtenissen waarvan de volledige impact en ontwikkelingen moeilijk in te schatten zijn: hoge inflatie en rentevoeten, volatiliteit op de grondstoffenmarkten, aanhoudende stijging van de energieprijzen en een verdere vertraging in de bouwsector. In de meeste Europese landen wordt een volumevertraging verwacht. Die elementen kunnen de resultaten van Etex aanzienlijk beïnvloeden. Alle vestigingen, landen en divisies zullen hun kosten-prijsverhouding proactief blijven beheren. Maar gezien de sterke resultaten in de eerste zes maanden van 2023, zou Etex net als vorig jaar alsnog groei moeten kunnen boeken over het hele jaar.

Kerncijfers van H1 2023¹

Halfjaarresultaten Etex 2023

¹ Op vergelijkbare basis verwijzen de percentages naar de vergelijking tussen H1 2023 en H1 2022, waarbij de laatste worden omgerekend tegen identieke wisselkoersen, met uitzondering van de nieuw verworven activiteiten in 2022 en in 2023, evenals de impact van de Oekraïense en Russische activiteiten die geneutraliseerd worden.

² De waarden worden uitgedrukt exclusief het gunstige effect van het factoring-zonder-verhaal-programma (212 miljoen EUR per 30/06/2022 en 287 miljoen EUR per 30/06/2023).

Alle cijfers en tabellen in deze bijlage zijn ontleend aan de niet-gecontroleerde verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële staten van Etex voor de eerste zes maanden van 2023, die zijn opgesteld in overeenstemming met IAS 34 Tussentijdse financiële verslaggeving, zoals goedgekeurd door de Europese Unie.

De commissaris, PwC Bedrijfsrevisoren bv, vertegenwoordigd door Peter Van den Eynde, heeft deze verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële staten gecontroleerd en is tot de conclusie gekomen dat er op basis van de evaluatie niets onder de aandacht is gekomen dat hen doet geloven dat de verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële informatie niet in alle materiële opzichten is opgesteld in overeenstemming met IAS 34, zoals goedgekeurd door de Europese Unie.

Voor de verkorte geconsolideerde tussentijdse jaarrekening voor de eerste zes maanden van 2023 en het evaluatieverslag van de commissaris verwijzen we naar de website van Etex.