Het Etex-jaarverslag voor 2015 is beschikbaar - 20/04/2016

Het jaarverslag van Etex voor het kalenderjaar 2015 is beschikbaar op onze website.

Etex heeft veel verschillende stakeholders en we willen elk van hen op een transparante manier informeren over onze business. In ons jaarverslag geven we daarom een overzicht van de resultaten van Etex in het voorbije jaar, zowel op sociaal als milieu- en financieel vlak. Ook wordt vooruitgeblikt op 2016 en verder.

Het jaarverslag is in zijn geheel beschikbaar als een PDF-bestand. U kunt ook de afzonderlijke hoofdstukken downloaden:

  • Over Etex (About Etex)
  • Activiteitenrapport (Activity Report)
  • Sociaal rapport (Social Report)
  • Beheersrapport (Governance Report) 
  • Financieel rapport (Financials)

Een gedrukte versie kan op aanvraag verkregen worden. U kunt daarvoor een e-mail sturen naar info@etexgroup.com, met vermelding van uw naam en volledige adres. Hebt u opmerkingen of vragen over de inhoud van het jaarverslag? Bezorg ze ons via e-mail op info@etexgroup.com. We stellen uw feedback zeer op prijs.