Etex - Gewone en Bijzondere Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders - 22 mei 2019 om 15 uur - 03/05/2019

De raad van bestuur van Etex NV nodigt de houders van effecten uitgegeven door de vennootschap uit om de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap bij te wonen, gevolgd door een bijzondere algemene vergadering. De aandeelhoudersvergaderingen vinden plaats op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, PassPort Building, Luchthaven Brussel Nationaal, Gebouw 1K, 1930 Zaventem, op woensdag 22 mei 2019 en vangen aan om 15 uur.

Sinds 20 augustus 2018 heeft de vennootschap haar maatschappelijke zetel in Zaventem binnen het Nederlandse taalgebied. Volgens de toepasselijke taalwetgeving dient voortaan het Nederlands gebruikt te worden voor de wettelijk voorgeschreven akten en bescheiden. Bijgevolg zijn de Nederlandse versies de officiële versies.

De oproeping, de tweetalige volmacht, de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening en de routebeschrijving zijn hieronder beschikbaar als pdf. 

Download de Oproeping (88 kB)

Download de Volmacht voor aandeelhouders (119 kB)

Download de documenten m.b.t. de 2018 enkelvoudige jaarrekening (2318 kB)

Download de documenten m.b.t. de 2018 geconsolideerde jaarrekening (4046 kB)

Download de routebeschrijving (312 kB)

Download de presentatie (4383 kB)