Etex Group - De volgestorte aandelen zijn gedematerialiseerd - 31/08/2011

Kennisgeving conform artikel 7 van de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder zoals gewijzigd bij de wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders heeft op dinsdag 21 juni 2011 artikel 8 van de statuten als volgt gewijzigd: 
« De niet volgestorte aandelen zijn op naam. De volgestorte aandelen zijn, naar wens van de aandeelhouder en binnen de grenzen zoals voorzien bij wet, op naam, aan toonder, of, vanaf 4 juli 2011, gedematerialiseerd.

Het gedematerialiseerde effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of een vereffeningsinstelling.

De aandeelhouder kan, op zijn kosten, op elk moment de omzetting van zijn effecten in effecten op naam, of, vanaf 4 juli 2011, in gedematerialiseerde effecten, vragen.

De effecten aan toonder die per 4 juli 2011 al op een effectenrekening werden ingeschreven, worden op die datum automatisch in gedematerialiseerde effecten omgezet. De effecten aan toonder die na 4 juli 2011 worden ingeschreven op een effectenrekening worden automatisch omgezet in gedematerialiseerde effecten, naargelang hun inschrijving op een effectenrekening. De effecten aan toonder die per 2 december 2013 niet op een effectenrekening werden ingeschreven of die niet vóór dezelfde datum in effecten op naam werden omgezet, worden van rechtswege omgezet in gedematerialiseerde effecten per 2 december 2013.» 

Interprofessionele Effectendeposito- en Girokas (C.I.K.) N.V., als handelsnaam EUROCLEAR BELGIUM, Schiphollaan 6, 1140 Brussel, werd door de vennootschap als vereffeningsinstelling aangesteld in het kader van de dematerialisatie van haar effecten.

Download het document (pdf 14kB)

Terug naar het nieuwsoverzicht