Etex SA - Uitgifte Obligatielening - 04/09/2012

PersberichtDe Belgische bouwmaterialengroep Etex kondigt vandaag de uitgifte aan van een obligatielening in België. De obligatie heeft een looptijd van 4 jaar en 6 maanden en een vervaldatum in 2017. Ze biedt een vaste jaarlijkse coupon van 5%. Etex wil een minimumbedrag van 100 miljoen euro ophalen om te gebruiken voor de terugbetaling van een overbruggingskrediet.

De lening kan onderschreven worden in schijven van 1.000 euro. De intekenperiode loopt van 6 september 2012 (9 uur) tot 20 september 2012 (16 uur), onder voorbehoud van een vervroegde afsluiting. De datum van de uitgifte is 27 september 2012. Er is een aanvraag ingediend om de obligatie te noteren op de gereglementeerde markt van de beurs van NYSE Euronext Brussels.

Fons Peeters, CEO van Etex: “De netto-opbrengst van de obligatie zullen wij gebruiken om het overbruggingskrediet, aangegaan voor de financiering van de overname van de gipsactiviteiten van Lafarge, gedeeltelijk terug te betalen. Op die manier zorgen we voor een diversificatie van onze financiering.”

BNP Paribas Fortis, ING en KBC Bank treden op als joint lead managers en placing joint bookrunners voor de uitgifte van de obligatie.

Meer informatie over dit openbaar aanbod kan bekomen worden bij de betrokken financiële instellingen en is te vinden in het bijhorend prospectus. Dat prospectus van 3 september 2012, goedgekeurd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), is beschikbaar bij de joint lead managers en op de website.

Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste kenmerken van de obligatielening:


Emittent  Etexco NV 
Borg (garanten) Etex NV en bepaalde andere vennootschappen van de Groep (E M Holdings UK Ltd, Eternit NV, Inversiones Etex Chili Limitada, Merilux Sàrl, Nefibouw BV en Promat International NV) zoals in meer detail beschreven in het prospectus (de voorwaarden bevatten nadere bepalingen in verband met eventuele vrijgave en substitutie van de garanten (andere dan Etex NV)). (De investeerders mogen de garantie van de obligatie niet als doorslaggevend element in overweging nemen bij hun investeringsbeslissing)
Coupures  Coupures van € 1.000
Vorm en status  Gedematerialiseerde effecten 
Inschrijvingsperiode  Van 6 september om 9 uur tot 20 september om 16 uur (behoudens vervroegde sluiting) 
Toewijzing  Het prospectus bevat nadere bepalingen over de toewijzing van de obligatie en de reductie van inschrijvingen bij overinschrijving. 
Uitgiftedatum  27 september 2012 
Jaarlijkse coupon  5 % jaarlijks op 31 maart 
Uitgifteprijs  101,00 % van het nominale bedrag (voor retail investeerders)
Bruto actuarieel rendement  4,755 % (op jaarbasis op basis van de uitgifteprijs van 101 %)
Geplande vervaldag  31 maart 2017 (onder voorbehoud van vervroegde terugbetaling, zoals beschreven in de voorwaarden van de obligatie) 
Terugbetaling op vervaldag  100 % 


Over Etex

Etex is een Belgische groep gespecialiseerd in de productie en verkoop van bouwmaterialen. De groep is actief in vier segmenten: gevelbekleding en bouwplaten in vezelcement en gips, dakbedekking, passieve brandbeveiliging en hoogperformante isolatie en keramische vloer- en wandtegels. In België heeft Etex naast haar hoofdzetel, drie productievestigingen en twee R&D-centra.
Met meer dan 17.000 medewerkers die werken in 121 productievestigingen verspreid over 44 landen, en een omzet van meer dan 3 miljard euro, is Etex een wereldspeler in duurzame bouwmaterialen en oplossingen.

Meer informatie

Regine Van Tomme Corporate Communications Director
Tel. + 32 2 778 12 11 or +32 2 778 12 84

Belangrijke informatie

De kenmerken van het aanbod die hierboven zijn weergegeven vormen slechts een samenvatting van de voorwaarden van de obligaties. Vooraleer investeerders een investeringsbeslissing maken en een verrichting met betrekking tot de obligaties aangaan, moeten zij zich er van vergewissen dat zij een correct begrip hebben van de verrichting en een onafhankelijke beoordeling kunnen maken van het passend karakter van de transactie in het licht van hun doelstellingen. Investeerders moeten er zich van vergewissen dat zij voldoende informatie beschikbaar hebben met betrekking tot de emittent en de obligaties vooraleer een investering te maken in de obligaties. Investeerders moeten bij hun investeringsbeslissing de informatie vervat in het prospectus, met inbegrip van de risicofactoren zoals 
beschreven op pagina 24 en volgende, overweging nemen en niet enkel deze aankondiging. De investeerders mogen de garantie van de Obligaties niet als doorslaggevend element in overweging nemen bij hun investeringsbeslissing.

Deze aankondiging mag niet worden beschouwd als een aanbieding of een verzoek tot aanbiedingen in een jurisdictie waar een dergelijk aanbod onwettelijk zou zijn (zonder naleving van de vereiste verplichtingen inzake registratie of zonder naleving van relevante voorwaarden inzake vrijstellingen van 
registratieverplichtingen). Deze aankondiging is niet bestemd voor verspreiding, rechtstreeks of onrechtstreeks in de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Japan of Zwitserland of in enige andere jurisdictie waar deze verspreiding onwettig zou zijn. De obligaties worden niet aangeboden in de Verenigde Staten.In de Europese Economische Ruimte (behalve België en Luxemburg) is deze aankondiging alleen gericht aan gekwalificeerde beleggers in de zin van de Europese Richtlijn 2003/71 (zoals gewijzigd). Er mag geen aankondiging of informatie in verband met de obligatielening worden verspreid aan het publiek in andere jurisdicties dan België of Luxemburg, indien de wettelijke vereisten daartoe niet zijn nageleefd. De emittent is niet aansprakelijk voor de niet-naleving van wettelijke vereisten door andere personen.