Etex - Gewone, Bijzondere en Buitengewone Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders - 24 mei 2017 om 15 uur - 05/05/2017

De raad van bestuur van Etex NV nodigt de houders van effecten uitgegeven door Etex uit op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders, gevolgd door een bijzondere en een buitengewone algemene vergadering. De gewone en bijzondere algemene vergaderingen van aandeelhouders zullen kort worden onderbroken om nadien voortgezet te worden als buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders voor de notaris. De aandeelhoudersvergaderingen vinden plaats op de maatschappelijke zetel van Etex op woensdag 24 mei 2017 om 15 uur.

De oproeping, de volmacht, de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening zijn hieronder beschikbaar als pdf.