Etex - Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders - 23 mei 2018 om 15 uur - 04/05/2018

De raad van bestuur van Etex NV nodigt de houders van effecten uitgegeven door Etex uit op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders, gevolgd door een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders. De gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap zal kort worden onderbroken om vervolgens voortgezet te worden als buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders voor de notaris. De aandeelhoudersvergaderingen vinden plaats op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap op woensdag 23 mei 2018 en ze vangen aan om 15 uur.

De oproeping, de volmacht, de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening zijn hieronder beschikbaar als pdf.

Download De Oproeping (315 kB)

Download De Volmacht voor aandeelhouders (201 kB)

Download de documenten m.b.t. de 2017 enkelvoudige jaarrekening (5498 kB)

Download de documenten m.b.t. de 2017 geconsolideerde jaarrekening (187 kB)