Halfjaarresultaten: januari - juni 2014 - 29/08/2014

PersberichtSterke rebitda-resultaten dankzij de zachte Europese winter en stevige return-on-investment in opkomende markten. Voorzichtige vooruitzichten voor 2014.

In de eerste helft van 2014 boekte bouwmaterialengroep Etex met een omzet van 1.490 miljoen euro lichtjes hogere verkoopresultaten dan in dezelfde periode vorig jaar. Op een vergelijkbare basis komt dit overeen met een groei van 7%. 

Zowel het zachte Europese winterweer in het eerste kwartaal als nauwgezet kostenbeheer zorgden voor een gunstig eindresultaat.

Gemengde resultaten in Europa, goede verkoop van dakbedekking en gevelbekleding

‘De milde winter in Europa begin dit jaar had een gunstig effect op onze Europese business’, vertelt Fons Peeters, CEO van Etex. ‘Dat merken we vooral in de verkoopcijfers van onze segmenten dakbedekking en gevelbekleding. De economische situatie in Europa moet echter verbeteren, willen we een gezondere bedrijfsomgeving creëren.’

De Europese bouwmarkt verschilt sterk van land tot land en is onderhevig aan lokale economische en financiële omstandigheden. Over het algemeen blijft de markt echter tamelijk stabiel. In het Verenigd Koninkrijk herstelt de residentiële bouwmarkt zich, wat zich vertaalt in een betere omzet voor leien, betonpannen, gevelbekleding in vezelcement en gipsplaten. De algemene marktomstandigheden in Frankrijk gaan echter achteruit, wat vooral de lokale resultaten van Siniat beïnvloedt. De Duitse markt houdt stand en Etex zet er betere resultaten neer dan vorig jaar. In Oekraïne bemoeilijken internationale spanningen dan weer de activiteiten van de groep in het oostelijk deel van het land.

Investeringen in groeimarkten en hoogperformante isolatie werpen vruchten af

'In Latijns-Amerika boeken we in de eerste helft van het jaar opnieuw een tweecijferige groei', gaat Fons Peeters verder. ‘Jammer genoeg voelen we nog steeds de negatieve impact van ongunstige wisselkoersverschillen.’ Ondanks de onrustige economische toestand in Argentinië zetten de activiteiten in vezelcement en keramische tegels een sterke groei neer. In Chili lijkt de bouwnijverheid af te nemen onder invloed van politieke instabiliteit. In Colombia zorgt de nieuwe keramiekfabriek van Etex voor sterke groeicijfers en in Peru stijgt de verkoop van vezelcement. De nieuwe gipsplatenfabrieken in Brazil en Peru, evenals denieuwe vezelcementproductielijn in Chili, zitten bovendien goed op schema. 

Wat de activiteiten van Etex in Afrika, het Midden-Oosten en Azië betreft, springen vooral de sterk stijgende Aziatische en Zuid-Afrikaanse verkoopresultaten in het oog. Bovendien wordt verwacht dat de Indonesische markt, na de lokale verkiezingen, verder zal groeien in de tweede helft van het jaar. Ondertussen loopt de greenfield-investering in een nieuwe vezelcementfabriek in Jakarta volledig volgens plan. In Nigeria is Etex dan weer gestart met een investering in hoogwaardigere vlakke platen.

De belangrijkste Promat-segmenten blijven stabiel, ondanks het feit dat de overheidsuitgaven beperkt zijn. Marges en projectreserves zijn er gezond. Het segment 
hoogperformante isolatie legt mooie resultaten voor, dankzij belangrijke investeringen in Sint-Niklaas (België), de Verenigde Staten en Japan. Vooral in Japan doet de verkoop het erg goed.

Schuldenbeheer op schema

In januari heeft Etex haar kredietfaciliteit met succes geherfinancierd. Daardoor kan Etex haar activiteiten aan betere voorwaarden financieren en de kredietlijn van de groep verlengen voor een nieuwe periode van vijf jaar, tot januari 2019.

In februari betaalde Etex 145 miljoen euro voor het resterend aandeel van 20% in Siniat en verwierf zo de volledige controle over haar gipsdivisie in Europa en Latijns-Amerika.

Begin 2014 verkocht Etex twee ondernemingen die niet aansloten bij de basisstrategie van de groep om te focussen op vier bedrijfssegmenten in specifieke regio’s. Het betreft Batiroc, een Frans bedrijf dat metaalgeprofileerde platen produceert, en Etersol, dat in Chili en buurlanden vloerbekledingen zoals tapijt en vinyl produceert en verdeelt.

Dankzij het strikte besparingsprogramma van Etex - steeds met een focus op werkkapitaal - lag de financiële schuld van de bouwmaterialengroep 20% lager op het einde van juni 2014 in vergelijking met dezelfde periode vorig jaat. Daardoor verbeterde ook de schuld/rebitda-ratio van de groep tot 2.37.

Vooruitzichten voor 2014

Fons Peeters besluit: ‘De operationele prestaties van de eerste jaarhelft liggen in lijn met onze verwachtingen. We blijven echter op onze hoede voor het tweede semester, vooral omwille van de moeilijke economische en financiële omstandigheden in verschillende regio’s en landen waar we actief zijn. Deze situatie heeft een impact op de bouwsector in het algemeen en in het bijzonder op onze activiteiten. Daardoor boeken we in het tweede semester mogelijk minder sterke resultaten. We zullen onze schulden echter nauwgezet blijven beheren en ook gerichte investeringen verderzetten om onze toekomstgroei te verzekeren.’

Belangrijkste cijfers voor juni 2014

In miljoen euro Juni 2013 Juni 2014 Var. Vergelijkbare var.
Omzet 1,483 1,490 0.5% 7%
Genormaliseerde operationele kasstroom (rebitda) 188 210 12.0% 17.4%
Genormaliseerd bedrijfsresultaat (rebit) 106 129 21.8% 28.6%
     % omzet 7.1% 8.6%    
         
Eenmalige kosten 3 -1    
         
Operationele kasstroom (ebitda) 190 209 10.2% 15.6%
Bedrijfsresultaat (ebit) 108 128 18.2% 24.9%
     % omzet 7.3% 8.6%    
         
Nettowinst (aandeel van de groep) 41 59 45.2%  
         
Investeringen 69 65    
Netto financiële schuld 1,300 1,044 -19,6%  
Werkkapitaal 491 414    
Geïnvesteerd vermogen 2,710 2,616    

Deze resultaten werden goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 29 augustus 2014. Ze werden niet aan een audit onderworpen.


Download het persbericht (pdf 154 kB)

Download het jaarverslag van 2014 (Engelstalige versie, pdf 9 MB)


Terug naar het nieuwsoverzicht