Halfjaarresultaten: januari - juni 2015 - 28/08/2015

PersberichtEen licht hogere omzet en winst, met een lagere rebitda in een blijvend uitdagende businessomgeving.

Resultaten in lijn met verwachtingen

In de eerst zes maanden van 2015 boekte Etex een omzet van 1,522 miljard euro. Dat is een vergelijkbare stijging van 0,1% en een groei van 2,2% in reële termen. Zoals verwacht eindigt de rebitda lager dan vorig jaar. 2014 kende immers een uitzonderlijk zachte winter. Voor de eerste helft van dit jaar boekte Etex een rebitda van 197 miljoen euro: een vergelijkbare daling van 9,7% en een afname van 6,4% in reële termen.

Halfweg 2015 werd de bedrijfsschuld afgebouwd met 17 miljoen euro in vergelijking met juni vorig jaar.

De winst na belastingen steeg het voorbije halfjaar lichtjes in vergelijking met vorig jaar. Eind juni 2014 bedroeg die 61 miljoen euro, tegenover 63 miljoen euro eind juni dit jaar. De prijsdruk in bepaalde markten beïnvloedde de marges van Etex, een tendens die gedeeltelijk werd gecompenseerd door sterke prestaties in het Verenigd Koninkrijk.

Gemengde resultaten in Europese markten en activiteiten

De Europese bouwmarkt heeft de economische crisis nog niet verteerd. De sterke prestaties van Siniat in het Verenigd Koninkrijk werden bijvoorbeeld tenietgedaan door lagere verkoopcijfers in Frankrijk.

Voor haar dakbedekkingsmaterialen tekende Etex een daling op voor de verkoop van golfplaten omwille van een onderbreking van de landbouwinvesteringen. De kleidakpannen in Duitsland hadden af te rekenen met een structurele overcapaciteit.

De dalende verkoopcijfers van Promat op de technische markt (tunnels, brandbeveiliging) werden gecompenseerd door betere resultaten op de industriële markt (marine, hernieuwbare energie, …).

Daarnaast realiseerde Etex opnieuw een sterke groei voor haar gevelbekleding in vezelcement.

Hetzelfde plaatje buiten Europa

Etex-bedrijven in opkomende markten leggen dezelfde gemengde resultaten voor. In Latijns-Amerika heerste politieke en economische onrust, met een hoge inflatie in Argentinië en een devaluatie in Colombia. De wisselkoersen waren dan weer gunstiger dan vorig jaar. In Chili verkocht Etex minder gips- en vezelcementplaten terwijl het veel meer van diezelfde producten verkocht in Colombia en Peru.

In Azië daalde de Chinese markt, terwijl de verkoop in Indonesië op hetzelfde niveau bleef. Afrika wordt nog steeds gekenmerkt door een moeilijke businessomgeving.

Outlook 2015

De uitdagende economische en politieke situatie van de voorbije jaren zet zich voorlopig verder. Zowel voor Europa als voor de rest van de wereld werd economische groei voorspeld, maar die is nog niet zichtbaar in de markten en bedrijfssegmenten van Etex. De groep zet daarom haar commercieel en operationeel actieplan verder en verwacht dat de rest van 2015 even uitdagend zal zijn.

De resultaten voor de eerste zes maanden van 2015 bevestigen onze verwachtingen”, legt CEO Paul Van Oyen uit. “Daardoor gaan we gesterkt verder op het ingeslagen pad om onze strategische ontwikkeling te verfijnen, onze operationele aanpak te verbeteren en ons portfolio verder te stroomlijnen.” Hij voegt toe: “De verkoop van Eternit Flachdach en Cerámica San Lorenzo Mexico past perfect in die aanpak. Dat geldt ook voor de acquisitie van Lafarge Gypsum South Afrika. Die stelt ons immers in staat om te groeien in zuidelijk Afrika". Paul Van Oyen sluit af “En met onze nieuwe fabrieken voor gipskartonplaten en vezelcementplaten kunnen we bovendien ons droogbouwaanbod versterken op de respectievelijke markten.

Zoals eerder aangekondigd, kwam er in juni een einde aan het juridisch geschil tussen het Duitse dochterbedrijf Creaton AG en de Duitse Mededingingsautoriteit, Bundeskartellamt.

Belangrijkste cijfers voor juni 2015

In miljoen euro Juni 2014 Juni 2015 % var % var
(zelfde
scope)
% var
(zelfde
scope,
zelfde
koersen)
Omzet 1.490 1.522 2,2% 3,5% 0,1%
Genormaliseerde operationele kasstroom (REBITDA) 210 197 -6,4% -6,1% -9,7%
     % omzet 14,1% 12,9%      
Genormaliseerd bedrijfsresultaat (REBIT) 129 113 -12,0% -12,0% -16,1%
     % omzet 8,6% 7,4%      
Eenmalige opbrengsten en kosten -1 8      
Bedrijfsresultaat (EBIT) 128 122 -4,8%    
     % omzet 8,6% 8,0%      
Nettowinst 61 63 2,7%    
     Aandeel van de groep 59 62 5,5%    
     Minderheidsbelangen 2 1      
Investeringen (capex) 65 81      
Netto financiële schuld 1.044 1.027      
Werkkapitaal 414 425      

Deze resultaten werden goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 28 augustus 2015. Ze werden niet aan een audit onderworpen.


Download het persbericht (pdf 209 kB)

Download het jaarverslag van 2015 (Engelstalige versie, pdf 14 MB)


Terug naar het nieuwsoverzicht