Halfjaarresultaten 2018 - 31/08/2018

PersberichtEtex rapporteert een omzetgroei van 3,4% op vergelijkbare basis en een daling van 2,0% van de REBITDA over het eerste halfjaar. De REBITDA-marge daalde licht tot 14,3%. De nettowinst steeg met 31,2% ten opzichte van het eerste semester 2017.

Gemengde resultaten met groei, tenietgedaan door ongunstige weersomstandigheden in Europa en hogere grondstofprijzen

Commentaar van Paul Van Oyen, CEO van Etex: “Ondanks een eerste jaarhelft die gekenmerkt werd door ongunstige weersomstandigheden in enkele Europese landen, heeft Etex een omzetgroei gerealiseerd in vergelijking met het voorgaande jaar. De REBITDA werd echter sterk beïnvloed door de prijsdruk in sommige markten. In de tweede jaarhelft zullen we gepaste maatregelen treffen om de kosten te beheersen. Onze nettowinst steeg ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar met meer dan 30% dankzij een verlaging van onze financiële kosten. Op basis van de huidige marktomstandigheden verwachten we over heel 2018 nog altijd een matige groei van de omzet en een stijging van de nettowinst.”

Lichte daling van REBITDA ondanks omzetgroei

Over de eerste 6 maanden van het jaar rapporteert Etex een omzet van 1,453 miljard EUR. Dat is een stijging van 3,4% op vergelijkbare basis ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar (rekening houdend met dezelfde wisselkoersen en bij vergelijkbare consolidatiekring). Inclusief het effect van wisselkoersen en de verandering in consolidatiekring, stijgt de omzet met 2,8%. Deze goede resultaten zijn vooral te danken aan de divisies Etex Building Performance, Etex Façade en Etex Industry. De omzet van Etex Roofing is, vergeleken met vorig jaar, licht gedaald door de zwakke Duitse markt en het strenge winterweer in het VK, Frankrijk en Spanje. De verandering in consolidatiekring had een positief effect op de omzet van 2,8%, voornamelijk toe te schrijven aan de overname van de Spaanse producent van gipsproducten Pladur eind vorig jaar, maar dit werd meer dan tenietgedaan door ongunstige wisselkoersen (-3,4%), met name door het sterkere Britse pond en de sterkere Nigeriaanse naira en Argentijnse peso.

De genormaliseerde operationele kasstroom (REBITDA) bedroeg 207 miljoen EUR in de eerste helft van 2018. Dit is een daling van 2,0% op vergelijkbare basis ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar en van 1,8% wanneer rekening gehouden wordt met dezelfde wisselkoersen en bij vergelijkbare consolidatiekring. De omzetgroei vertaalde zich niet in een verbetering van de REBITDA. Die werd immers beïnvloed door de prijsdruk in specifieke markten en door een ongunstige evolutie van de grondstofprijzen. Wel werd dit gedeeltelijk gecompenseerd door hogere marges bij Etex Industry. De REBITDA-marge bedroeg 14,3%, een lichte daling in vergelijking met het eerste semester van 2017 (14,9%).

Het nettoresultaat van Etex kwam in de eerste helft van 2018 uit op 88 miljoen EUR, een toename met 31,2% ten opzichte van de eerste helft van 2017. Deze stijging is voornamelijk toe te schrijven aan de aanzienlijk lagere netto financiële kosten.

De netto financiële schuld steeg – in lijn met het seizoensgebonden karakter van het werkkapitaal – van 633 miljoen EUR eind 2017 tot 719 miljoen EUR eind juni 2018. De netto financiële schuld/REBITDA-ratio aan het einde van het eerste halfjaar is stabiel gebleven op 1,7.

Omzet per divisie

Etex Building Performance boekte een vergelijkbare omzetgroei van 6,6%, die voornamelijk te danken is aan de sterke prestaties van de gipsactiviteiten van Etex in Europa – vooral in het VK, Frankrijk en Centraal-Europa, maar ook in Latijns-Amerika, dankzij een heropleving van de activiteiten in Brazilië, ondanks een ongunstig economisch klimaat.

De omzet van Etex Roofing daalde met 3,3% op vergelijkbare basis. Dit heeft vooral te maken met het strenge winterweer aan het begin van het jaar, vooral in het VK, Spanje en Frankrijk. De daling werd gedeeltelijk gecompenseerd door goede resultaten in de Nederlandse markt voor golfplaten voor de landbouwsector, met name dankzij overheidsstimulansen. De divisie presteerde ook goed in Centraal- en Oost-Europa, Spanje, Portugal en Argentinië, maar wel in mindere mate.

De omzet van onze divisie Etex Façade steeg met 3.7% op vergelijkbare basis ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, voornamelijk dankzij goede resultaten in het VK, Zuid- en Oost-Europa, de VS, Australië, Argentinië en Chili en ondanks een lagere omzet in de rest van Europa, China en Colombia.

Etex Industry boekte een vergelijkbare omzetgroei van 7,7%. De daling van de omzet uit projecten in Spanje en een zwakker halfjaar in Japan en Rusland werden grotendeels gecompenseerd door een stevige groei van de omzet in Duitsland, de regio Azië-Stille Oceaan, het Midden-Oosten, de VS en India.

Kerncijfers voor H1 2018

In miljoen EUR Juni 2017
Juni 2018 Wijz. (%)         Wijz. op
vergelijkbare basis (%)
Wijz. op vergelijkbare
consolidatiekring (%)

Omzet 1.414 1.453 2,8% 3,4% 0,0%
Genormaliseerde operationele kasstroom (REBITDA) 211 207 -1,8% -2,0% -6,0%
     % van omzet 14,9% 14,3%      
Genormaliseerd bedrijfsresultaat (REBIT) 134 130 -3,0% -3,0% -7,4%
     % van omzet 9,4% 8,9%      
Eenmalige opbrengsten en kosten -9 -12      
Operationele kasstroom (EBITDA)
202 195 -3,5%    
Bedrijfsresultaat (EBIT) 125 117 -5,8%    
     % van omzet 8,8% 8,1%      
Winst van het boekjaar 67 88 31,2%    
     Aandeel van de groep 64 85
   
     Minderheidsbelangen 3 2      
Werkkapitaal 433 448      
Netto financiële schuld 681 719      
Investeringen 29 49      

 

Download het persbericht (pdf 263 kB)

 

Terug naar het nieuwsoverzicht