Halfjaarresultaten 2019 - 02/09/2019

PersberichtEtex meldt op vergelijkbare basis een omzetgroei van 6,7 % en 17,3 % in REBITDA voor de eerste helft van het jaar. De REBITDA-marge stijgt tot 16,8 % tegenover 15,2 % eind juni 2018 pro forma1. De recurrente nettowinst (aandeel van de Groep) stijgt met 6,3 % tegenover vorig jaar.

Paul Van Oyen, CEO van Etex, licht toe: “In de eerste helft van het jaar kan ik u met genoegen meedelen dat Etex sterke prestaties heeft neergezet, zowel wat de omzet als wat de REBITDA betreft. Die groei was te danken aan een sterke marktvraag en werd voornamelijk gedreven door onze divisie Building Performance. Ook onze andere divisies presteerden goed, met uitzondering van Etex Exteriors, dat een lichte daling liet optekenen in vergelijking met vorig jaar. Bovenop onze operationele prestaties is onze netto financiële schuld de voorbije 12 maanden aanzienlijk gedaald met 181 miljoen EUR2. In de tweede helft van 2019 verwachten we te kunnen profiteren van dezelfde gunstige trends, met een verdere groei van de omzet en de REBITDA.”

Bijdrage aan de evolutie van de REBITDA van H1 2018 tot H1 2019 (in miljoen EUR)

REBITDA evolution

 

Aanzienlijke stijging van de omzet en de REBITDA, voornamelijk gedreven door Etex Building Performance

Voor de eerste zes maanden van het jaar rapporteert Etex een omzet van EUR 1,517 miljard. Dat is een stijging van 6,7 % op vergelijkbare basis ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar (rekening houdend met dezelfde wisselkoersen en bij vergelijkbare consolidatiekring). Inclusief de impact van de wisselkoersen en de verandering in de consolidatiekring stijgt de omzet met 4,4 %. Deze goede resultaten zijn voornamelijk te danken aan onze divisie Etex Building Performance, met solide inkomsten uit gipskartonplaten. Onze nieuwe divisie (sinds 1 januari 2019) Etex Residential Roofing boekte vooruitgang ten opzichte van 2018. Ook Etex Industry liet een aanzienlijke omzetgroei optekenen. De omzet van Etex Exteriors, eveneens een nieuwe divisie sinds 1 januari 2019, daalde licht, hoofdzakelijk door de lagere volumes in residentiële vezelcementdakbedekking in Latijns-Amerika en de residentiële gevelmaterialen in Europa, die gedeeltelijk werden gecompenseerd door de sterke groei van de residentiële vezelcementdakbedekking in Europa en de aanhoudend goede prestaties van de architecturale gevelmaterialen wereldwijd. De licht negatieve impact van de scope-veranderingen (-1,0 %) is voornamelijk toe te schrijven aan de verkoop van niet-kernactiviteiten vorig jaar. De negatieve impact van de wisselkoersen (-1,3 %) is voornamelijk te wijten aan de Argentijnse peso.

De genormaliseerde operationele kasstroom (REBITDA) bedraagt 255 miljoen EUR, op vergelijkbare basis een stijging van 17,3 % tegenover vorig jaar, of 15,3 % inclusief wisselkoersen en wijzigingen in consolidatiekring, tegenover 2018 pro forma1. Bij Etex Building Performance profiteerde de REBITDA van hoge gipskartonvolumes, een gunstige mix- en prijsevolutie, alsook van de positieve impact van de ingrijpende herstructureringsmaatregelen die eind vorig jaar werden doorgevoerd. Bij Etex Residential Roofing deden alle landen het goed in de eerste jaarhelft, met uitzondering van Duitsland, waar de volumes daalden. In deze divisie werden een aantal eerdere productieproblemen opgelost, wat bijdroeg tot de groei van de REBITDA. Bij Etex Industry werd de stijging van de REBITDA die door de meeste regio’s werd opgetekend, gedeeltelijk gecompenseerd door het Midden-Oosten en Azië-Pacific – met uitzondering van Japan, dat goed presteerde. Bij Etex Exteriors werd de marge negatief beïnvloed door productieverschillen in verband met een trager dan verwachte impact van recente investeringen, evenals voorraadafschrijvingen en toegenomen transportkosten. Dat werd gedeeltelijk gecompenseerd door een positieve mix.

De REBITDA-marge bedraagt 16,8 %, een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de eerste helft van 2018 pro forma1 (15,2 %).

De netto recurrente winst van Etex (aandeel van de Groep) stijgt met 6,3 % tot 100 miljoen EUR. De nettowinst van de onderneming bedraagt 96 miljoen EUR voor de eerste helft van 2019, een stijging met 10,2 % tegenover vorig jaar.

De netto financiële schuld is de afgelopen 12 maanden sterk gedaald van 719 miljoen EUR eind juni 2018 tot 538 miljoen EUR eind juni 20192, een vermindering met 181 miljoen EUR. De netto financiële schuld/REBITDA-ratio verbeterde van 1,6 x eind juni 2018 naar 1,3 x eind juni 2019. Inclusief leasingschuld2 bedraagt de netto financiële schuld 640 miljoen EUR eind juni 2019. 

Omzet per divisie

Bijdrage aan de omzetevolutie van H1 2018 tot H1 2019 (in miljoen EUR)

Contribution to revenue evolution

 

Etex Building Performance registreert op vergelijkbare basis een omzetgroei van 9,1 % tot 916 miljoen EUR, voornamelijk dankzij de sterke prestatie van gipskartonactiviteiten in de meeste markten. De activiteiten van Promat en de vezelcementvolumes dragen eveneens bij tot de omzetstijging in de eerste helft van 2019.

De omzet van onze nieuwe divisie Etex Exteriors blijft met 302 miljoen EUR nagenoeg stabiel tegenover vorig jaar op vergelijkbare basis (-0,7 %). De gestegen volumes in residentiële vezelcementdakbedekking in Europa werden gecompenseerd door lagere volumes residentiële vezelcementdakbedekking in Latijns-Amerika en residentiële gevelmaterialen in Europa, gedeeltelijk gecompenseerd door prijsstijgingen.

De omzet van onze nieuwe divisie Etex Residential Roofing stijgt op vergelijkbare basis met 7,9 % tot 208 miljoen EUR. Dat is vooral te danken aan de volumegroei, in het bijzonder in het Verenigd Koninkrijk en Polen.

Tot slot boekt Etex Industry op vergelijkbare basis een omzetgroei van 6,8 % tot 92 miljoen EUR. Gestuwd door de sterke vraag van de segmenten OEM, transport en energie, leverden de meeste regio's en bedrijfssegmenten goede prestaties. De sterke prestaties van Promat en Microtherm in Frankrijk, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Japan werden gedeeltelijk gecompenseerd door de zwakkere vraag van de olie- en gassector in de AMEA-regio.

Belangrijke ontwikkelingen

Vorig jaar heeft Etex besloten om twee van haar vier divisies te hertekenen: Etex Roofing en Etex Façade. Sinds 1 januari 2019 zijn haar klei-, beton- en onderdelenactiviteiten voor residentiële dakbedekking in Europa en Zuid-Afrika samengebracht in een nieuw opgerichte divisie: Etex Residential Roofing. Anderzijds werden de vezelcementactiviteiten van Etex Façade en Etex Roofing samengebracht binnen de nieuwe Etex Exteriors divisie, waardoor we onze positie in vezelcement kunnen versterken. We zijn ervan overtuigd dat deze twee divisies ervoor zullen zorgen dat elk Etex-bedrijfssegment over een evenwichtige waaier van toekomstgerichte oplossingen beschikt om het hoofd te bieden aan de veranderende markt. 

In lijn met haar strategie om zich te concentreren op haar kernactiviteiten, realiseerde Etex met succes twee grote desinvesteringen na het slot van de eerste jaarhelft. In augustus verkocht Etex zijn Portugese activiteit voor kleidakpannen aan het in Frankrijk gevestigde bedrijf EDILIANS, voorheen Imerys Toiture. Alle activiteiten van Umbelino Monteiro in bouwmaterialen van vezelcement, een kerntechnologie van Etex, blijven bij Etex. Op het einde van diezelfde maand kondigde Etex ook de verkoop aan van Marley Ltd., één van haar dochterondernemingen en een toonaangevend Britse fabrikant en leverancier van dakpannen en onderdelen, aan Inflexion Private Equity Partners LLP. De verkoop werd succesvol afgerond op 30 augustus.

Vooruitzichten voor 2019

In de tweede helft van het jaar verwachten we dezelfde gunstige trends met sterke volumes in onze verschillende activiteiten. Er zullen maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat onze productiecapaciteit aan deze sterke vraag kan voldoen. Ook de REBITDA van Etex zal naar verwachting sterk blijven. Verwacht wordt dat het Verenigd Koninkrijk zal blijven groeien, met uitzondering van de onvoorziene nasleep van een ‘harde’ Brexit, hoewel er maatregelen werden getroffen om die situatie het hoofd te bieden.

Kerncijfers van H1 2019

In miljoen EUR H1 2018   
H1 2018
pro forma1
H1 2019    Wijz.% Wijz. bij vergelijkbare
consolidatiekring en
wisselkoersen (%)
Omzet 1.453 1.453 1.517 4,4% 6,7%
Genormaliseerde operationele kasstroom (REBITDA) 207 221 255 15,3% 17,3%
     % van omzet 14,3% 15,2% 16,8 - -
Genormaliseerde bedrijfsresultaten (REBIT) 130 130 164 26,6% 26,6%
     % van omzet 8,9% 8,9% 10,8% - -
Eenmalige opbrengsten en kosten -12 -12 -9 - -
Operationele kasstroom (EBITDA)
195 209 246 17,8% -
Bedrijfsresultaat (EBIT) 117 117 155 31,8% -
     % van omzet 8,1% 8,1% 10,2% - -
Winst van het boekjaar 88 88 96 10,2% -
     Aandeel van de Groep 85 85 94 9,9% -
     Minderheidsbelangen 2 2 3 - -
Net recurrente winst (Aandeel van de Groep) 94 N/A 100 6,3% -
Werkkapitaal3 448 N/A 395 - -
Netto financiële schuld
(excl. financiële lease schulden)2
719 N/A 538 - -
Netto financiële schuld
(incl. financiële lease schulden)2
N/A N/A 640 - -
Investeringen 48 N/A 35
 
1) De cijfers voor 2018 zijn aangepast om de impact van IFRS 16 (die van toepassing is op de boekhoudkundige verwerking van leaseovereenkomsten sinds 1 januari 2019) op de afschrijvingen en de (R)EBITDA te weerspiegelen, die wordt geschat op 14 miljoen EUR.
2) Sinds 1 januari 2019 vereist IFRS 16 de opname van leaseverplichtingen als onderdeel van de financiële verplichtingen van de onderneming. Voor meer details over de impact van leaseschuld, zie tabel pagina 4.
3) De waarden worden uitgedrukt exclusief de gunstige impact van het factoring-zonder-verhaalprogramma (non-recourse factoring) (200 miljoen EUR per 30/06/2019 en 30/06/2018).
 

Download het persbericht (pdf 166 kB) 

Terug naar het nieuwsoverzicht