Resultaten 2014 - 30/03/2015

PersberichtDe veerkrachtige prestaties van Etex in een zwakke markt vertaalden zich in een gematigde like-for-like groei en desalniettemin gezonde marges.

In 2014 boekte Etex een omzet van 2,987 miljard euro. Dit is een gematigde like-for-like groei van 2,9% en een daling in reële termen van 1,9%. De omzet werd beïnvloed door ongunstige wisselkoersen en het afstoten van bepaalde activiteiten. Over het algemeen handhaafde de groep stevige marges.

Het genormaliseerd bedrijfsresultaat evolueerde in 2014 van 234 naar 226 miljoen euro. De winst werd beïnvloed door hogere voorzieningen voor herstructureringen, gezondheidsclaims en rechtzaken.

Na een sterke eerste jaarhelft verminderden zowel publieke als private investeringen. Daardoor daalde de verkoop in de tweede helft van het jaar. De groei van de opkomende markten vertraagde en liet vaak geen dubbele cijfers meer zien. In andere landen waar Etex actief is, flirtten de lokale economieën met een recessie.

Bestendige prestaties in Europa ondanks een moeilijke tweede jaarhelft

Europa is goed voor twee derde van de inkomsten van Etex. Doorheen het jaar varieerde het economische landschap er sterk in de verschillende landen. Over het algemeen deed de groep het goed en wist Etex een gezonde kasstroom te genereren.

In Frankrijk liet de aanhoudende economische crisis zich sterk voelen in de bouwsector, vooral bij Siniat. Het VK bevestigde opnieuw zijn rol als voortrekker in de Europese gipsactiviteiten van Etex terwijl andere landen stabiele resultaten boekten. Promat plukte de voordelen van vroegere investeringen in de divisie voor brandbeveiliging en isolatie, en wist zo een stabiele prestatie neer te zetten. De dakbedekking deed het bijzonder goed in de eerste zes maanden van 2014, vooral dankzij de milde winter. De tweede helft van het jaar bleek uitdagender. Gevelbekleding in vezelcement deed het uitstekend in Europa. Deze activiteiten worden momenteel in Amerika en Azië geïntroduceerd en de eerste resultaten zijn veelbelovend.

Investeren in opkomende landen voor een rendabele toekomst

Latijns-Amerika blijft een aantrekkelijke regio voor Etex. Echter, voor het tweede jaar op rij zorgden de wisselkoers en aanhoudende inflatie ervoor dat de positieve resultaten niet zichtbaar werden in de winst in euro.

Dankzij de investeringen van de afgelopen jaren kon Etex haar aanbod keramische tegels in Latijns-Amerika uitbreiden. De gipsbusiness doet het goed in deze regio en ook de vooruitzichten zijn positief. Intussen zetten vezelcementplaten hun opmars in de groeimarkten verder. De groeiende vraag in Indonesië effende het pad voor investeringen in de lokale productiecapaciteit. Als antwoord op de teleurstellende resultaten in Nigeria introduceerde Etex er nieuwe producten en paste haar marktaanpak aan. Zuid-Afrika tekende dan weer goede resultaten op voor dakbedekking.

Financiële discipline en operationele efficiëntie

Etex heeft haar kredietfaciliteiten met succes geherfinancierd tot januari 2019 en met betere voorwaarden. in februari verwierf het de volledige controle over Siniat door het resterende belang van 20% drie jaar vroeger dan aanvankelijk voorzien over te nemen.

Etex blijft haar portfolio verder stroomlijnen en focust daarbij op een beperkt aantal bedrijfssegmenten in specifieke regio’s. Om die reden verkocht de groep twee bedrijven die niet langer binnen deze aanpak pasten: Batiroc in Frankrijk en Etersol in Chili.

Etex blijft ook sleutelen aan haar industriële capaciteit. Nieuwe productielijnen werden in gebruik genomen en verschillende greenfieldprojecten zijn in volle ontwikkeling. Daarnaast moest Etex een industriële optimalisatie doorvoeren. Zo wordt de Promat-fabriek in Glasgow gesloten en wordt er in Frankrijk een herstructurering uitgevoerd.

Etex wist haar schulden met meer dan 70 miljoen euro terug te dringen, met name dankzij een toegenomen operationele efficiëntie en een sterke focus op het werkkapitaal. Het resultaat is een daling van de netto financiële schuld/rebitda-ratio tot 2,3.

Ondanks lokale verschillen zijn de algemene perspectieven voor 2015 stabiel, gesteund door organische groei

Etex verwacht dat er conjunctuurschommelingen zullen blijven opduiken in alle markten in de loop van 2015. Voor de opkomende markten wordt een kleine groei verwacht, terwijl de fundamentele situatie in Europa – met name in Frankrijk –moet blijven verbeteren. “We verwachten dat de algemene resultaten stabiel zullen zijn”, verduidelijkt Paul van Oyen, sinds 1 januari 2015 CEO van Etex. Hij kijkt ambitieus vooruit op 2015 en verder. “Etex heeft altijd elke lokale opportuniteit gegrepen om een evenwichtig portfolio en een gebalanceerde geografische spreiding uit te bouwen.”

Kerncijfers voor 2014

In miljoen euro 2013 2014 % var
% var
op vergelijkbare basis
Omzet
3,046 2,987 -1,9% 2,9%
Genormaliseerde operationele kasstroom (REBITDA)
404 390 -3,5% 0,3%
     % omzet 13,3% 13,1%

Genormaliseerd bedrijfsresultaat (REBIT)
234 226 -3,4% 1,8%
     % omzet 7,7% 7,6%    
Eenmalige opbrengsten en kosten
2 -45    
Operationele kasstroom (EBITDA) 412 365 -11,6%  
Bedrijfsresultaat (EBIT) 237 182 -23,3%  
     % omzet 7,8% 6,1%

Winst van het boekjaar 129 95    
     Aandeel van de groep 124 92    
     Minderheidsbelangen 5 3    
Materiële vaste activa 1,728 1,745    
Immateriële vaste activa 473 457
 
Werkkapitaal
284 260    
Geïnvesteerd vermogen 2,507 2,485    
Eigen vermogen 934 924
 
Netto financiële schuld 977 904 -7,5%  
Investeringen 212 198 -6,7%  

 

Na de stagnering van 2013 wordt op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 27 mei 2015 een dividend van 0,40 euro per aandeel voorgesteld.

De geconsolideerde jaarrekening voor 2014 werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 27 maart 2015 en wordt ter goedkeuring voorgelegd op de Algemene Vergadering.

De commissaris heeft voor de geconsolideerde jaarrekening een verklaring zonder voorbehoud gegeven.


Download het persbericht (pdf 156 kB)

Download het jaarverslag van 2014 (Engelstalige versie, pdf 9 MB)


Terug naar het nieuwsoverzicht