Resultaten 2015 - 29/03/2016

PersberichtStabiele omzet en REBITDA, winst na belasting beïnvloed door herstructureringen en waardeverminderingen.

Stabiele omzet en REBITDA, winst na belasting beïnvloed door herstructureringen en waardeverminderingen.

In 2015 boekte Etex een omzet van 3,054 miljard euro, een stijging van 2,3% in vergelijking met de 2,987 miljard euro van het vorige jaar. De genormaliseerde operationele kasstroom (REBITDA) bedroeg 409 miljoen euro, een daling van 0,9% tegenover 413 miljoen euro in 2014.

Etex wist haar netto financiële schuld terug te dringen van 904 miljoen euro in 2014 tot 833 miljoen euro in 2015. Bijgevolg evolueerde de netto financiële schuld/REBITDA-ratio van 2,2 naar 2,0.

De nettowinst daalde van 95 miljoen euro naar 38 miljoen euro, voornamelijk als gevolg van waardeverminderingen en voorzieningen voor herstructureringen in Argentinië, Frankrijk en Duitsland.

In juni 2015 kondigde Etex het einde aan van een langdurig geschil tussen haar Duitse dochteronderneming Creaton en de Bundeskartellamt, de Duitse Mededingingsautoriteit.

Grillige marktomstandigheden

In 2015 zorgde het grillige economische en politieke landschap voor tragere economische groei wereldwijd. Het merendeel van de Europese markten vertoonde een vertraging doorheen het jaar, maar vooral in Frankrijk was de bouwmarkt zwak. Het Verenigd Koninkrijk zette dan weer sterke prestaties neer terwijl in Duitsland en de Benelux de markt stabiliseerde op een laag niveau.

Met uitzondering van Brazilië lijkt het erop dat de Latijns-Amerikaanse markten een periode van herstel hebben ingezet in de tweede helft van het jaar. In Afrika kreeg de Nigeriaanse economie klappen door de dalende olieprijzen.

Gemengde resultaten voor de verschillende bedrijfsactiviteiten

De resultaten van de vier bedrijfssegmenten van Etex variëren in lijn met de onderliggende lokale marktomstandigheden. Het segment gevelbekleding en bouwplaten hield zich relatief sterk in 2015. De gevelbekleding boekte wereldwijd goede resultaten en de gipsplatenverkoop groeide.

In Europa werden de verkoopcijfers van het segment dakbedekking beïnvloed door een daling van de investeringen in de landbouwsector en de structurele overcapaciteit voor kleidakpannen op de Duitse markt. In Latijns-Amerika, steeg de verkoop. Succesvolle productlanceringen en gunstige weersomstandigheden speelden daarbij een belangrijke rol.

Het segment brandbeveiliging en isolatie realiseerde een matige groei op de industriële markt en behaalde gemengde resultaten op de technische constructiemarkt (bijvoorbeeld tunnels en dragende constructies van gebouwen). 2015 was een goed jaar voor de verkoop van keramische tegels in Latijns-Amerika dankzij verbeterde marketing en logistiek. Het bedrijfssegment plukte ook de vruchten van eerdere investeringen.

Gestroomlijnd portfolio en veerkrachtige industriële capaciteit

Om een duurzame toekomst te garanderen, blijft Etex haar portfolio verder stroomlijnen. Om die reden werden twee bedrijven verkocht die niet langer binnen die aanpak pasten: Flachdach in Duitsland en Cerámica San Lorenzo in Mexico en de VS. Daarnaast wordt een herstructurering voltooid voor de Franse gipsactiviteiten van Etex. Ook werden plannen aangekondigd om de productiecapaciteit aan te passen voor dakmaterialen in Frankrijk en Duitsland, en voor keramische tegels in Argentinië.

Tegelijk effende Etex het pad voor toekomstige organische groei met de bouw van vier nieuwe fabrieken – in Brazilië, Peru, Indonesië en Roemenië – en vijf nieuwe productielijnen in België, Nigeria en Chili. De projecten maakten deel uit van een investeringsplan van 187 miljoen euro. Tot slot kocht Etex de Zuid-Afrikaanse gipsactiviteiten van Lafarge.

Perspectieven voor 2016

Dat de gunstige wisselkoersen van vorig jaar zich in 2016 herhalen, is weinig waarschijnlijk. “De Europese bouwmarkten blijven uitdagend, vooral in Frankrijk en Duitsland, en de groei in het Verenigd Koninkrijk vertraagt”, vertelt Paul Van Oyen, CEO van Etex. “In de tweede helft van 2015 begonnen de Latijns-Amerikaanse landen waar Etex actief is, met uitzondering van Brazilië, aan wat lijkt op een herstel. Een tendens die ze nu lijken te bevestigen.

Voor 2016 verwachten we een bescheiden groei van de omzet, REBITDA en winst na belasting”, besluit Paul Van Oyen.

Kerncijfers voor 2015

In miljoen euro 2014 2015 % var
% var
op vergelijkbare basis
Omzet
2.987 3.054 2,3% 1,6%
Genormaliseerde operationele kasstroom (REBITDA)
413 409 -0,9% -2,9%
     % omzet 13,8% 13,4%

Genormaliseerd bedrijfsresultaat (REBIT)
249 241 -3,2% -6,3%
     % omzet 8,3% 7,9%    
Eenmalige opbrengsten en kosten
-67 -112    
Operationele kasstroom (EBITDA) 365 366 0,3%  
Bedrijfsresultaat (EBIT) 182 129 -29,0%  
     % omzet 6,1% 4,2%

Winst van het boekjaar 95 37 -60,4%
 
     Aandeel van de groep 92 36 -60,3%  
     Minderheidsbelangen 3 1    
Materiële vaste activa 1.745 1.716    
Immateriële vaste activa 457 402
 
Werkkapitaal (*)
260 312    
Geïnvesteerd vermogen (*) 2.485 2.451 -1,3%  
Eigen vermogen 924 919
 
Netto financiële schuld 904 833
 
Investeringen 198 187
 

(*) exclusief de gunstige impact (129 miljoen euro) van een factoring-zonder-verhaalprogramma (non-recourse factoring) dat in 2015 werd uitgerold

Op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 25 mei 2016 wordt een dividend van 0,44 euro per aandeel voorgesteld.

De geconsolideerde jaarrekening voor 2015 werd goedgekeurd door de raad van bestuur op 25 maart 2016 en wordt ter goedkeuring voorgelegd op de Algemene Vergadering.

De commissaris heeft voor de geconsolideerde jaarrekening een verklaring zonder voorbehoud gegeven.

Het jaarverslag wordt voorgesteld op de Algemene Vergadering en is vanaf 1 april beschikbaar op de website.


Download het persbericht (pdf 214 kB)

Download het jaarverslag van 2015 (Engelstalige versie, pdf 14 MB)


Terug naar het nieuwsoverzicht