Resultaten 2016 - 28/03/2017

PersberichtDe resultaten van Etex voor 2016 worden gekenmerkt door een vergelijkbare stijging van de omzet met 1,5% en van de Rebitda met 9,6%. Dit ging gepaard met een aanzienlijke vermindering van de netto financiële schuld.

In 2016 boekte Etex een omzet van 2,883 miljard euro. Dat is een daling van 5,6% omwille van de verkoop van de Latijns-Amerikaanse vloer- en wandtegelactiviteit en het effect van ongunstige wisselkoersen. Op vergelijkbare basis (met dezelfde wisselkoersen en activiteiten) steeg de omzet met 1,5%. De genormaliseerde operationele kasstroom (Rebitda) steeg op vergelijkbare basis met 9,6% tot 417 miljoen euro, vooral als gevolg van de lagere energiekosten in Europa. De resulterende Rebitda-marge komt zo uit op 14,5%, tegenover 13,4% in 2015.

De eenmalige kosten bedroegen 19 miljoen euro en liggen lager dan de 112 miljoen euro van het jaar voordien dankzij de meerwaarde uit de verkoop van de keramische tegelactiviteit. Deze meerwaarde compenseert gedeeltelijk de herstructureringskosten waarmee Etex haar winstgevendheid verder wil verhogen.

De nettowinst steeg van 37 miljoen euro in 2015 naar 130 miljoen euro in 2016. De genormaliseerde winst steeg lichtjes van 126 naar 135 miljoen euro.

Etex verlaagde haar netto financiële schuld van 833 tot 630 miljoen euro. Dit was te danken aan de verkoop van de keramische activiteit (voor een waarde van 235 miljoen dollar), het factoring-zonder-verhaalprogramma (non recourse factoring) en de aanzienlijke vrije kasstroom.

In 2016 scherpte Etex haar financiële engagementen verder aan door haar obligatielening van 400 miljoen euro met een coupon van 5% – die in maart 2017 op vervaldag kwam – met succes te vervangen door een Schuldscheinlening van 300 miljoen euro. Het verschil wordt gefinancierd met de eigen kasstroom en met beschikbare kredietlijnen.

De vrije kasstroom van Etex werd voornamelijk ondersteund door een hogere Rebitda, lagere werkkapitaalnoden en een daling van de investeringen. Na meerdere jaren met grote investeringen, werden die vorig jaar teruggeschroefd tot 137 miljoen euro.

De netto financiële schuld/Rebitda-ratio daalde van 2,0 tot 1,6.

Sterke marktprestatie in onvoorspelbare marktomstandigheden

Het globale economische en politieke landschap werd in 2016 gekenmerkt door een hoge onvoorspelbaarheid. De instabiele olie- en gasprijzen hadden wereldwijd een impact. Over het algemeen hield de Europese bouwmarkt goed stand, ondanks de onzekerheden die het Brexit-referendum met zich meebracht. In Frankrijk en Duitsland stabiliseerde de economie, terwijl de Oost-Europese landen verder groeiden.

De groei in Latijns-Amerika kwam er door de activiteiten in Argentinië en Chili, terwijl Brazilië te lijden had onder de negatieve impact van de politieke en economische crisis. In Afrika kon Etex een sterke organische groei optekenen ondanks de politieke onrust, de inflatie en de lagere olieprijzen in Nigeria en de onstabiele politieke toestand in Zuid-Afrika.

Duidelijke strategie en structuur

Etex ontwikkelde een strategie om bouwmaterialen van superieure technische en esthetische kwaliteit aan te bieden en zo in te spelen op de bouwnoden van mensen. Om die strategie efficiënt uit te rollen, hervormde Etex in 2016 haar organisatiestructuur, managementkader en portfolio om zorgvuldig gekozen markten gericht te benaderen.

Etex Building Performance biedt een brede waaier van gipsplaten en geformuleerde gipsproducten, vezelcementplaten, passieve brandbeveiliging en droogbouwoplossingen. De divisie boekte sterke resultaten. Vooral in Europa, de grootste markt, beantwoordden de prestaties aan de verwachtingen.

Etex Façade commercialiseert residentiële en architecturale gevelbekleding in vezelcement. De divisie kan terugblikken op een sterke prestatie, met name in het Verenigd Koninkrijk, en wist munt te slaan uit de heroplevende bouwmarkt in Zuid-Europa. Buiten Europa slaagde de divisie erin om in te spelen op zowel bestaande als nieuwe markten, voornamelijk in Australië en Latijns-Amerika.

Etex Industry dat hoogwaardige isolatie- en brandbeveiligingsoplossingen creëert, had af te rekenen met de sputterende olie- en gasmarkten. Het boorde daarom nieuwe marktsegmenten aan, zoals onderdelenfabricage (Original Equipment Manufacturing - OEM).

Etex Roofing, dat oplossingen voor dakbedekking aanbiedt voor de residentiële markt en bouwoplossingen voor de landbouwsector, zette zowel in het Verenigd Koninkrijk als in Centraal- en Oost-Europa een sterke prestatie neer. Doordat de landbouwmarkt in Frankrijk en Duitsland verder achteruitging, werd in die landen overgegaan tot een herstructurering van fabrieken met een te lage competitiviteit.

Gestroomlijnd portfolio

In september 2016 finaliseerde Etex de verkoop van haar Latijns-Amerikaanse keramische tegelactiviteit aan Grupo Lamosa in Mexico. Daarmee stemt het bedrijf haar portfolio verder af op haar kernactiviteiten.

In de eerste helft van 2016 nam Etex de Britse bedrijven John Brash & Co en EOS Facades over. Die twee kleine overnames liggen in lijn met de strategie om totaaloplossingen aan te bieden voor dakbedekking en droogbouw. John Brash levert de materialen (zoals houten panlatten) waaraan dakbedekkingen worden vastgemaakt. EOS Facades verkoopt stalen kadersystemen voor droogbouwoplossingen.

In 2016 paste Etex haar industriële voetafdruk verder aan de evoluerende marktnoden aan. Zo rondde het de sluiting af van de fabrieken in het Duitse Dorfen en het Franse Vitry, en werd de sluiting aangekondigd van een productielijn in het Duitse Heidelberg. Etex stroomlijnde haar industriële netwerk in Nigeria met de sluiting van een fabriek in Sapele om zo de investeringen te focussen op twee andere productie-eenheden in het land. In China werd gestart met de sluiting van de productiefaciliteit in Shanghai.

Klaar om nieuwe kansen te grijpen in 2017

Paul Van Oyen, de CEO van Etex, kijkt met vertrouwen naar de toekomst. “Dankzij ons evenwichtig en gericht portfolio is Etex goed bestand tegen de aanhoudende onzekerheid op de wereldwijde markten. We kunnen nu de vruchten plukken van de fundamenten die we in 2016 hebben verstevigd.” Het bedrijf verwacht dat de Europese bouwmarkt over het algemeen stabiel zal blijven of geleidelijk weer zal opveren. In Latijns-Amerika lijkt het aangekondigde herstel, met uitzondering van Brazilië, te worden bevestigd. “Op basis van de huidige marktomstandigheden verwachten we voor 2017 een lichte stijging van de omzet, de genormaliseerde winst vóór belastingen en de vrije kasstroom”, besluit de CEO.

Belangrijkste cijfers van 2016*

In miljoen euro 2015
2016 % var % var
(vergelijkbare basis)
Omzet 3.054 2.883 -5,6% 1,5%
Genormaliseerde operationele kasstroom (Rebitda) 409 417 1,8% 9,6%
     % omzet 13,4% 14,5%    
Genormaliseerd bedrijfsresultaat (Rebit) 241 256 6,5% 16,9%
     % omzet 7,9% 8,9%    
Eenmalige opbrengsten en kosten -112 -19    
Operationele kasstroom (Ebitda)
366 404 10,4%  
Bedrijfsresultaat (Ebit) 129 237 83,8%  
     % omzet 4.2% 8.2%    
Winst van het boekjaar 37 130 n.v.t.  
     Aandeel van de groep 36 127 n.v.t.  
     Minderheidsbelangen 1 3    
Materiële vaste activa 1.716 1.581    
Immateriële vaste activa 402 398    
Werkkapitaal (**) 312 249    
Geïnvesteerd vermogen (**) 2.451 2.258  -7,9%  
Eigen vermogen 919 889    
Netto financiële schuld 833 630    
Investeringen 187 137    

(*) cijfers 2015 en 2016 zijn voor herclassificatie en omvatten de cijfers van beëindigde bedrijfsactiviteiten welke apart werden opgenomen in geconsolideerde jaarrekening, m.a.w. de Latijns-Amerikaanse keramische tegelactiviteiten
(**) exclusief de positieve impact van het factoring-zonder-verhaalprogramma (non-recourse factoring) ten belope van 154 miljoen euro op jaareinde 2016.

Aan de aandeelhouders zal een dividend van 0,48 euro per aandeel worden voorgesteld op de aandeelhoudersvergadering van 24 mei 2017.

De geconsolideerde jaarrekening voor 2016 werd goedgekeurd door de raad van bestuur op 24 maart 2017 en wordt ter goedkeuring voorgelegd op de algemene vergadering.

De commissaris heeft voor de geconsolideerde jaarrekening een verklaring zonder voorbehoud gegeven.

Het jaarverslag wordt voorgesteld op de algemene vergadering en is vanaf 30 maart 2017 beschikbaar op de website van Etex: www.etexgroup.com.


Download het persbericht (pdf 190 kB)

Download het jaarverslag van 2016 (Engelstalige versie, pdf 18 MB)


Terug naar het nieuwsoverzicht