Etex boekt winstgevende groei en genereert sterke kasstroom in 2017 - 30/03/2018

PersberichtIn 2017 liet de internationale bouwmaterialengroep Etex een vergelijkbare omzetgroei van 4,5% optekenen. De genormaliseerde operationele kasstroom (rebitda) steeg met 7,8% op vergelijkbare basis. Ondanks de overname van de Spaanse gipsproducent Pladur eind 2017, bleef de netto financiële schuld van het bedrijf toch stabiel in vergelijking met het voorgaande jaar.

In 2017 boekte Etex een omzet van 2,794 miljard euro. Dit komt overeen met een stijging van 4,5% op vergelijkbare basis (met dezelfde wisselkoersen en activiteiten). De genormaliseerde operationele kasstroom (rebitda) liep op tot 420 miljoen euro. Dit komt neer op een stijging van 7,8% op vergelijkbare basis.

De nettowinst van Etex steeg van 127 miljoen euro in 2016 naar 148 miljoen euro in 2017. Ook de genormaliseerde winst nam toe van 135 miljoen tot 141 miljoen euro.

Het voorbije boekjaar werd dan wel gekenmerkt door de overname van de Spaanse gipsproducent Pladur in december 2017, toch bleef de netto financiële schuld van de groep vorig jaar stabiel (633 miljoen euro in 2017 tegenover 630 miljoen euro in 2016). Etex slaagde erin de netto financiële schuld/rebitda-ratio verder te doen dalen van 1,6 tot 1,5. In maart 2017 heeft Etex haar obligatielening van 400 miljoen euro, met een coupon van 5%, afgelost en vervangen door een Schuldscheinlening van 300 miljoen euro, die eind 2016 werd uitgegeven.

Heropleving van de wereldeconomie

Etex profiteerde in 2017 van het economische herstel in verschillende delen van de wereld en tekende groeicijfers op in een aantal van haar belangrijkste markten. In Europa was de groei het sterkst in het VK, Polen, Spanje en Frankrijk. Duitsland presteerde minder sterk, met name in de residentiële markt voor dakbedekking. De markten in Zuid- en Oost-Europa bleven goed presteren.

In Latijns-Amerika vormden de marktprestaties in Argentinië en Peru de belangrijkste groeimotor voor Etex. De Braziliaanse markt vertoonde prille tekenen van groei, ondanks de moeilijke economische en politieke omstandigheden. De verkoop in Chili en Colombia ging licht achteruit.

In Afrika kende Etex een verdere groei van haar activiteiten in Nigeria. Die groei werd gedeeltelijk tenietgedaan door de zwakkere resultaten in Zuid-Afrika, waar de politieke onrust heeft geleid tot een economische recessie. In de uiterst concurrentiële markt in de regio Azië/Stille Oceaan bleven de cijfers stabiel.

Dynamisch jaar, duurzame resultaten

Dankzij de structuur van de globale divisies die in 2016 werd ingevoerd heeft Etex zich in de loop van 2017 beter kunnen richten op haar klanten en kreeg het meer voeling met de markt.

Om het portfolio van de groep te versterken, werd de regio Latijns-Amerika geïntegreerd in de nieuwe organisatiestructuur. Etex verwierf ook de volledige controle over Pladur, een Spaanse producent van gipsproducten met een sterke lokale aanwezigheid en uitgebreide exportactiviteiten. De groep stemde haar aanbod bovendien verder af op de kernactiviteiten door in 2017 twee activiteiten af te stoten: de Chileense baksteenproducent Industrias Princesa en de Duitse geveltegelproducent Tonality, met de bijbehorende fabriek, in Weroth.

Etex boekte ook vooruitgang bij de ontwikkeling van bouwsystemen met een hoge toegevoegde waarde. De groep ging een joint venture aan met Arauco, een Chileense producent van multiplexplaten. Die samenwerking opent perspectieven om gezamenlijk betaalbare woningen aan te bieden in Latijns-Amerika. Als reactie op de huisvestingscrisissen in Afrika en Latijns-Amerika lanceerde Etex ook droogbouwprojecten voor betaalbare woningen in die regio’s.

Verder zorgde een vernieuwde innovatiestructuur, met meer nadruk op klant- en marktgericht innoveren, voor een optimale output van nieuwe producten en een hoger aantal productlanceringen.

Klaar voor operationele uitmuntendheid

Etex investeerde zorgvuldig in 2017 en slaagde erin de productiecapaciteit in al haar fabrieken te verbeteren. Verschillende kleinere en gerichte investeringen, die ervoor zorgen dat er sneller ingespeeld kan worden op de noden van de markt, zullen in 2018 operationeel zijn. De nieuwe productiefaciliteiten in Brazilië, Peru, Indonesië en Roemenië, die de voorbije jaren in gebruik genomen werden, verhogen geleidelijk aan hun capaciteit om het verwachte volume te bereiken.

Etex voerde in 2017 ook doeltreffende maatregelen door om de kosten te beheersen. Vooral op het vlak van inkoop en gedeelde diensten werden besparingen opgetekend. De geïntegreerde digitale strategie wordt verder uitgebouwd, met investeringen in IT-infrastructuur en in digitale verkooptools die de interactie met klanten ondersteunen. Etex boekte ook vooruitgang bij de ontwikkeling en invoering van digitale platformen en systemen voor Building Information Management (BIM).

De veiligheidsresultaten voldeden niet helemaal aan de verwachtingen, ook al noteerde Etex in 2017 het op één na laagste aantal werkongevallen in de voorbije tien jaar. In de toekomst wordt nog meer ingezet op het stimuleren van veilig gedrag en op zichtbaar en voelbaar leiderschap op de werkvloer om zo de ultieme veiligheidsdoelstelling van de groep te bereiken: nul ongevallen.

Potentieel verder benutten in 2018

Paul Van Oyen, CEO van Etex, blikt met vertrouwen vooruit: “Uitgaande van de huidige prognoses en omstandigheden op de markt, verwachten we een verdere stijging van onze omzet, rebitda en genormaliseerde winst. De strategieën die we in 2017 hebben uitgerold, zowel op globaal- als op divisieniveau, en de verdere uitbouw van een prestatiegerichte bedrijfscultuur binnen Etex vormen de basis voor de verdere uitbouw van de organisatie in 2018”

De Europese bouwmarkten stabiliseren of hernemen zich, vooral in Frankrijk, de Benelux en Centraal-Europa. De Britse markt blijft, ondanks de onzekerheid rond de Brexit, profiteren van sterke economische omstandigheden. In de Latijns-Amerikaanse markten waar Etex aanwezig is, uitgezonderd in Chili, lijkt het herstel te zijn ingezet.

De CEO besluit: “De economie herleeft, maar de groei blijft kwetsbaar. Etex zal met haar evenwichtig en gediversifieerd portfolio en haar gedreven medewerkers wereldwijd blijven focussen op het aanbieden van betaalbare, duurzame, veilige, comfortabele en esthetische woonoplossingen om haar ambities waar te maken.”

Wijzigingen in de raad van bestuur

Op 24 mei 2017 vervoegde Pierre Vareille de raad van bestuur. Hij vervangt er J. Alfons Peeters, wiens mandaat afliep.

 

Belangrijkste cijfers van 2017*

In miljoen euro 2016
2017 % var % var
(vergelijkbare basis)
Omzet 2.883 2.794 -3,1% 4,5%
Genormaliseerde operationele kasstroom (Rebitda) 417 420 0,6% 7,8%
     % omzet 14,5% 15,0%    
Genormaliseerd bedrijfsresultaat (Rebit) 256 266 3,6% 12,9%
     % omzet 8,9% 9,5%    
Eenmalige opbrengsten en kosten -19 3    
Operationele kasstroom (Ebitda)
404 432 7,0%  
Bedrijfsresultaat (Ebit) 237 269 13,2%  
     % omzet 8.2% 9.6%    
Winst van het boekjaar 130  153 18,1%  
     Aandeel van de groep 127 148 16,5%  
     Minderheidsbelangen 3 5    
Materiële vaste activa 1.581 1.641    
Immateriële vaste activa 398 412    
Werkkapitaal (**) 249 261    
Geïnvesteerd vermogen (**) 2.258 2.341 3,7%  
Eigen vermogen 889 1.011    
Netto financiële schuld 630 633    
Investeringen 137 148    

(*) Cijfers 2016 zijn voor herclassificatie en omvatten de cijfers van beëindigde bedrijfsactiviteiten welke apart werden opgenomen in geconsolideerde jaarrekening, m.a.w. de Latijns-Amerikaanse keramische tegelactiviteiten.
(**) Exclusief de positieve impact van het factoring-zonder-verhaalprogramma (non-recourse factoring) ten belope van 167 miljoen euro.

Aan de aandeelhouders zal een dividend van 0,53 euro per aandeel worden voorgesteld op de algemene vergadering van aandeelhouders van 23 mei 2018.

De geconsolideerde jaarrekening voor 2017 werd goedgekeurd door de raad van bestuur op 28 maart 2018 en wordt ter goedkeuring voorgelegd op de algemene vergadering van aandeelhouders .

De commissaris heeft voor de geconsolideerde jaarrekening een verklaring zonder voorbehoud gegeven.

Het jaarverslag wordt voorgesteld op de algemene vergadering van aandeelhouders en is vanaf 30 maart 2018 beschikbaar op de website van Etex: www.etexgroup.com.


Download het persbericht (pdf 215 kB)

Download het jaarverslag van 2017 (Engelstalige versie, pdf 22,8 MB)


Terug naar het nieuwsoverzicht